În atenţia clienților personelor fizice nerezidenteÎn atenţia clienților personelor fizice nerezidente

În atenţia clienților personelor fizice nerezidente

STIMAȚI CLIENȚI,


B.C. “EXIMBANK” S.A. Vă aduce la cunoștință despre închiderea tuturor conturilor de plată și/sau depozite expirate ale clienților persoane fizice nerezidente, din țări cu risc scăzut și mediu și pentru care Banca nu a identificat o legătură rezonabilă cu Republica Moldova.

Astfel, Banca anunță încetarea relațiilor de afaceri și închiderea propriu-zisă a conturilor din data de 05 septembrie 2019.

De asemenea, în legătură cu închiderea conturilor bancare menţionate, Banca Vă aduce la cunoştinţă că soldurile care depăşesc 50,00 (cincizeci) lei sau echivalent, pot fi ridicate de către Dvs. în orice moment în intervalul orelor de lucru la sucursala Băncii la care aţi deschis conturile respective. Toate soldurile conturilor închise care nu depășesc suma de 50,00 lei vor fi reţinute de către Bancă cu titlu de comision de închidere a contului, în conformitate cu tarifele în vigoare ale Băncii.

În acest context, rugăm să Vă prezentați la Sucursala Băncii (sau să imputerniciți legal o altă persoană) în care Vă deserviți, pentru a efectua procedura de închidere a conturilor/produselor contractate de către Dvs și retragerea soldurilor existente, sau să ne comunicați în scris datele bancare ale contului la care urmează să fie transferate eventualele solduri ale conturilor Dvs, în caz contrar, Banca, după închiderea conturilor, va plasa soldurile Dvs în conturi interne în așteptarea indicațiilor.

 

Vă mulțumim pentru colaborare!

03.07.2019