Picture

Вакансии

Если Вы хотите стать частью команды, в которой профессионализм, мотивация и сотрудничество имеют приоритет, а Ваши знания и навыки будут оценены по достоинству и преумножаться каждый день, благодаря международной практике и обмену опытом, присоединяйтесь к нам!

Преимущества:

  • Конкурентная заработная плата и талоны на питание;
  • Бонус в зависимости от результатов;
  • Возможность приобретения продуктов и услуг банка на льготных условиях;
  • Международная программа медицинской помощи при возникновении тяжелых заболеваний;
  • Тренинги и тимбилдинги;
  • Разнообразие в работе, возможность получения международного опыта;
  • Совмещенный график работы (офис / дистанционка);
  • Возможности для профессионального развития, перспектива роста.

 

EXIMBANKмолдавский филиал Группы Intesa Sanpaolo - лидера в Италии, и одной из самых сильных банковских групп в Европе - приглашает кандидатов на следующие вакантные должности:

ANALIST CREDITE PERSOANE JURIDICE
Responsabilități:

- Efectuarea analizei financiare;
- Estimarea riscurilor aferente tranzacțiilor de credit și înaintarea propunerilor de mitigare a acestora;
- Verificarea corectitudinii întocmirii dosarului de credit, informațiilor indicate în raportul de acordare a creditului, veridicitatea și autenticitatea actelor prezentate de client și corespunderea solicitării de credit cu produsele creditare ale Băncii;
- Emiterea opiniei de risc aferentă tranzacției;
- Controlul corectitudinii derulării întregului proces de analiză a unei solicitări de finanțare și acordarea consultanței angajaților antrenați în procesul de vânzări.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență în domeniul analizei creditelor persoanelor juridice cel puțin un an;
- Gândire analitică și proactivă;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
- Cunoașterea instrumentelor Microsoft Office, în special Excel – utilizator avansat;
- Cunoașterea limbilor română şi engleză (nivel mediu).
BUSINESS ANALIST
Responsabilități:

- Analiza cerințelor de business și a legislației pentru construirea sistemelor informatice;
- Detalierea si redactarea cerințelor business pentru specificații;
- Identificarea și propunerea soluțiilor de optimizare a proceselor și a proiectelor;
- Coordonarea cu echipa responsabilă la efectuarea testelor funcționale a noilor dezvoltări;
- Monitorizarea procesului de realizare a livrabilelor tehnice dezvoltărilor;
- Urmărirea post implementării a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de producție;
- Asistența utilizatorilor din cadrul băncii, pentru a permite identificarea și abordarea a disfuncționalităților;
- Proiectarea, implementarea și menținerea soluțiilor de securitate a informațiilor;
- Definirea profilurilor de acces pentru resursele informaționale, inclusiv pentru orice aplicație;
- Furnizarea și menținerea serviciilor de gestionare a identității și a accesului pentru utilizatorii interni și externi;
- Prevenirea și gestionarea incidentelor de securitate a informațiilor și producerea dovezilor cu privire la rezolvarea progresului incidentului.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT sau Economic;
- Experiență în domeniu financiar-bancar;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel tehnic;
- Cunoașterea în gestiunea bazelor de date;
- Gândire logică, structurată și sistemică;
- Capacitatea de formulare succintă și coerentă a gândurilor, atât oral, cât și scris;
- Cunoașterea business-proceselor bancare;
- Cunoașterea soluțiilor de Securitate privind identificarea utilizatorilor;
- Cunoașterea profilurilor de acces pentru resursele informaționale;
- Cunoașterea standardelor de Securitate a informațiilor și asigurării continuității proceselor;
- Experiența în domeniul proiectelor reprezintă avantaj.
PROGRAMATOR
Responsabilități:

- Automatizarea procesării de date;
- Dezvoltarea aplicaţiilor pentru necesităţile de business;
- Dezvoltarea şi modificarea rapoartelor;
- Modificarea şi dezvoltarea funcţionalităţilor suplimentare la aplicaţiile existente;
- Dezvoltarea interfeţelor pentru module/sisteme informatice bancare;
- Modificarea interfeţelor existente în funcţie de cerinţele de business;
- Înlăturarea deficienţelor din aplicaţiile existente;
- Acordarea suportului utilizatorilor de aplicaţii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT;
- Cunoaşterea la nivel înalt a fundamentelor de baze de date relaţionale (Oracle, MS SQL Server);
- Cunoaşterea avansată PL/SQL (experienţă de lucru cu PL/SQL cel puţin de 2 ani);
- Cunoaşterea tehnologiilor C#, ASP.NET, .NET Frameworks;
- Experiența în domeniul financiar-bancar prezintă un avantaj.
MANAGER RELAŢII CU CLIENŢII IMM
Responsabilități:

- Consolidarea portofoliului de clienți IMM și volumul de afaceri, în conformitate cu obiectivele băncii;
- Vânzarea produselor băncii către clienți persoane juridice clasificate ca şi IMM în condiții de profitabilitate pentru bancă;
- Analizarea evoluției relațiilor cu clienții din portofoliul deținut, menținerea și fidelizarea acestora prin activitatea de cross selling și asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
- Promovarea imaginii băncii în activitatea zilnică;
- Perfectarea rapoartelor de activitate;
- Identificarea și atragerea clienților potențiali prin analiza pieței.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economic;
- Experiență în deservirea/comunicarea cu clienții agenți economici de minim 1 an;
- Сunoaşterea documentelor normative ale BNM, a legislației în vigoare;
- Cunoașterea produselor bancare;
- Cunoștințe de analiză financiară (reprezintă un avantaj);
- Cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit);
- Permis de conducere, categoria B;
- Orientare către client;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipă, abilități de vânzare, flexibilitate.
БАНКОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ(СОВЕТНИК)
Обязанности:

- продвижение и продажа банковских продуктов и услуг;
- анализ, оценка потенциальных клиентов, изучение рынка;
- привлечение новых клиентов;
- разработка и презентация клиентских предложений;
- достижение установленных коммерческих целей;
- Продвижение имиджа Банка.

Требования к кандидату:

- высшее образование;
- коммуникативные навыки;
- навыки ведения переговоров и продаж;
- способность к анализу и синтезу;
- ориентация на клиента и результаты;
- стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность.
OPERATOR GHIȘEU (perioadă determinată)
Responsabilități:

- Gestionarea conturilor bancare;
- Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar;
- Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
- Efectuarea transferurilor băneşti internaționale;
- Deservirea conturilor de depozit;
- Verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiene;
- Experienţă în relaţiile cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel;
- Abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat;
- Atenţie la detalii;
- Asumarea responsabilităţilor;
- Echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.
MANAGER DE PRODUS CARDURI BANCARE
Responsabilități:
• Participarea activă la dezvoltarea și administrarea produselor de carduri bancare;
• Organizarea și efectuarea prezentărilor de produse;
• Respectarea strategiilor de business;
• Oferirea suportului pentru subdiviziunile băncii;
• Îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Cerințe față de candidat:
• Studii superioare cu profil economico-financiar;
• Experiența de minimum 1 an în domeniul cardurilor bancare (manager de produs sau specialist Back Office);
• Înțelegerea și cunoașterea aspectelor comerciale (triggeri de profitabilitate a produselor) și tehnice (funcționalitatea cardului in cadrul sistemelor de plăți Visa și Mastercard) ale cardurilor bancare;
• Gândire analitică, proactivă și creativă;
• Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
• Nivel înalt de motivație si dorința de implicare în proiecte noi și complexe;
• Cunoașterea limbii engleze și instrumentelor Microsoft Office – utilizator independent.
SPECIALIST SECRETARIAT GENERAL (GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ)
Responsabilităţi:
• Gestionarea activităților administrative aferente ședințelor Comitetului de Management și Consiliului Băncii, precum și redactarea proceselor verbale;
• Gestionarea documentelor interne;
• Traducerea şi redactarea documentelor elaborate de organele corporative ale Băncii;
• Elaborarea rapoartelor periodice către autoritățile de supraveghere;
• Asistarea membrilor Comitetului de Management în comunicare, documentare și coordonare internă;
• Înregistrarea și arhivarea ordinelor de serviciu și ale notelor interne.

Cerințe față de candidat:
• Studii superioare în domeniul economic, financiar, juridic sau filologic;
• Cunoașterea fluentă a limbilor română și engleză, rusa prezintă un avantaj;
• Cunoștințe avansate MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
• Experiență în secretariat aferent organelor corporative (prezintă un avantaj);
• Capacitate de concentrare, rezistență la efort și volum mare de lucru;
• Gândire procesuală și globală, perseverență, adaptabilitate la situații noi și spirit de echipă;
• Abilităţi de analiză şi sinteză;
• Responsabilitate, inițiativă, operativitate în lucru și atenție la detalii.
Отправить резюме

Formularul a fost trimis

Или заполните онлайн:

https://eximbank.md/ro/cv-form

Заинтересованные лица могут направлять резюме, с сопроводительным письмом о намерениях с указанием должности по электронной почте: recrutare@eximbank.com

В случае, если Вы не нашли интересующие Вас вакансии в вышеперечисленных позициях, но все же желаете быть частью нашей команды, просим направить свое резюме (на английском языке) на случай появления вакансий.

Мы свяжемся только с выбранными кандидатами.

Примечание: Отправляя свое резюме, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных в рамках процедуры отбора кандидатов.