Picture

Вакансии

Если Вы хотите стать частью команды, в которой профессионализм, мотивация и сотрудничество имеют приоритет, а Ваши знания и навыки будут оценены по достоинству и преумножаться каждый день, благодаря международной практике и обмену опытом, присоединяйтесь к нам!

Преимущества:

  • Конкурентная заработная плата и талоны на питание;
  • Бонус в зависимости от результатов;
  • Возможность приобретения продуктов и услуг банка на льготных условиях;
  • Международная программа медицинской помощи при возникновении тяжелых заболеваний;
  • Дистанционная служба психологической поддержки;
  • Тренинги и тимбилдинги;
  • Разнообразие в работе, возможность получения международного опыта;
  • Совмещенный график работы (офис / дистанционка);
  • Возможности для профессионального развития, перспектива роста;
  • В распоряжении сотрудников футбольное поле и волейбольный зал.

 

EXIMBANKмолдавский филиал Группы Intesa Sanpaolo - лидера в Италии, и одной из самых сильных банковских групп в Европе - приглашает кандидатов на следующие вакантные должности:

PROGRAMATOR
Responsabilități:

- Automatizarea procesării de date;
- Dezvoltarea aplicaţiilor pentru necesităţile de business;
- Dezvoltarea şi modificarea de rapoarte;
- Modificarea şi dezvoltarea funcţionalităţilor suplimentare la aplicaţiile existente;
- Dezvoltarea interfeţelor pentru module/sisteme informatice bancare;
- Modificarea interfeţelor existente în funcţie de cerinţele de business;
- Înlăturarea deficienţelor din aplicaţiile existente;
- Acordarea de suport utilizatorilor de aplicaţii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT;
- Cunoaşterea bazelor de date relaţionale (Oracle, MS SQL Server);
- Cunoaşterea PL/SQL;
- Cunoaşterea tehnologiilor C#, ASP.NET, .NET Frameworks prezintă un avantaj;
- Experiența în domeniul financiar-bancar prezintă un avantaj.
SPECIALIST COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR (AML)
Responsabilităţi:

- Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor, finanţării terorismului (AML/CFT);
- Controlul respectării reglementărilor interne în domeniul AML/CFT, asigurarea conformităţii faţă de normele legale în vigoare;
- Evaluarea noilor produse şi servicii din perspectiva riscurilor de spălarea banilor;
- Raportarea cazurilor de neconfomitate către superior şi propunerea de acţiuni de remediere;
- Raportarea periodică către autorităţile locale;
- Participarea la instruirile angajaţilor Băncii în domeniul AML/CFT;
- Participarea la elaborarea documentelor normative interne ale Băncii în domeniul AML/CFT.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Experienţă de minim 1 an în domeniul financiar-bancar;
- Cunoştinţe avansate a cadrului legislativ şi de reglementare a activităţii bancare (în special în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului);
- Cunoaşterea limbii române la nivel avansat, a limbii engleze la nivel mediu;
- Cunoașterea Microsoft Office la nivel avansat;
- Capacitate de înțelegere, analiză şi sinteză a informaţiilor;
- Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în echipă;
- Simţ dezvoltat al disciplinei, al responsabilităţii şi al colaborării.
ȘEF OFICIU SECRETARIAT GENERAL (GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ)
Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Cunoașterea fluentă a limbilor română și engleză, rusa prezintă un avantaj;
- Experiență în domeniul guvernanței corporative în sectorul bancar – minim 3 ani;
- Cunoașterea legislației naționale și internaționale relevantă activității de guvernanță corporativă;
- Cunoștințe avansate MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
- Responsabilitate, spirit de inițiativă, operativitate în lucru și atenție la detalii.

Responsabilități:

- Organizarea și coordonarea activităților legate de convocarea și desfășurarea ședințelor ordinare și extraordinare ale Consiliului Băncii, Adunării Generale a Acționarilor, a comitetelor specializate ale Consiliului și a celor Manageriale, în conformitate cu prevederile normelor interne ale Băncii și ale legislației în vigoare;
- Asigurarea fluxului de informare a angajaților și subdiviziunilor Băncii cu privire la deciziile adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul Băncii, Comitetul de Management, Comitetele Manageriale sau Directorul General;
- Asigurarea executării activităților de evidență a informației cu privire la membrii Consiliului și mandatelor acestora;
- Gestionarea acționarilor (păstrarea Registrului Acționarilor, gestionarea cotelor de profit) și a informației aferente persoanelor afiliate Băncii;
- Asigurarea informării Comitetului de Management despre verificările planificate sau efectuate de către organele de control, cu organizarea fluxului de documente aferente;
- Îndeplinirea activităților de coordonare și legătură dintre Banca mamă și subdiviziunile Băncii și furnizarea, în timp util, a informații către Banca mamă cu privire la activitățile gestionate de Oficiu;
- Participarea la procesul de elaborare și revizuire a actelor normative aplicabile ariei de guvernanță corporativă și alinierea acestora la reglementările locale și ale Băncii mamă;
- Raportarea periodică către Comisia Națională a Pieței Financiare și Banca Națională a Moldovei, precum și furnizarea informației aplicabile ariei de guvernanță corporativă necesară de a fi dezvăluită, conform cerințelor legale și actelor normative interne.
MANAGER RELAŢII CU CLIENŢII IMM
Responsabilități:

- Efectuarea cercetării pieței, inclusiv prin canalele de informare disponibile, în scopul identificării potențialilor clienți în concordanță cu oferta de produse și servicii ale Băncii;
- Contactarea clienților și a potențialilor clienți, inclusiv prin vizite, pentru identificarea necesităților acestora;
- Efectuarea de vânzări încrucișate, negocierea și adaptarea ofertei de produse și servicii ale Băncii la nevoile financiare ale clienților;
- Prezentarea ofertei de produse și servicii bancare, oferirea de suport în colectarea setului de documente de la client și organizarea semnării contractelor cu acesta;
- Gestionarea evoluției relațiilor contractuale și informarea privind produsele, serviciile noi în scopul menținerii relațiilor de colaborare;
- Monitorizarea portofoliul de credite și calitatea creditelor din portofoliul clientului, prin verificarea periodică a garanțiilor, analiza rapoartelor financiare, evidența dobânzilor și ratelor de principal.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil financiar-bancar;
- Experiență în deservirea/comunicarea cu clienții agenți economici de minim 1 an;
- Cunoașterea actelor normative ale BNM, a legislației în vigoare;
- Cunoașterea produselor bancare;
- Cunoașterea analizei financiare;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, ruse și engleze (constituie un avantaj);
- Permis de conducere, categoria B;
- Orientare către client;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipă, abilități de vânzare, flexibilitate.
БАНКОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ(СОВЕТНИК)
Обязанности:

- продвижение и продажа банковских продуктов и услуг;
- анализ, оценка потенциальных клиентов, изучение рынка;
- привлечение новых клиентов;
- разработка и презентация клиентских предложений;
- достижение установленных коммерческих целей;
- Продвижение имиджа Банка.

Требования к кандидату:

- высшее образование;
- коммуникативные навыки;
- навыки ведения переговоров и продаж;
- способность к анализу и синтезу;
- ориентация на клиента и результаты;
- стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность.
OPERATOR GHIȘEU (perioadă determinată)
Responsabilități:

- Gestionarea conturilor bancare;
- Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar;
- Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
- Efectuarea transferurilor băneşti internaționale;
- Deservirea conturilor de depozit;
- Verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiene;
- Experienţă în relaţiile cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel;
- Abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat;
- Atenţie la detalii;
- Asumarea responsabilităţilor;
- Echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.
MANAGER DE PRODUS CARDURI BANCARE
Responsabilități:

- Participarea activă la dezvoltarea și administrarea produselor de carduri bancare;
- Gestiunea proiectelor cu Mastercard și VISA;
- Formularea cerințelor business pentru dezvoltările IT;
- Îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiența de minimum 2 ani în domeniul cardurilor bancare (manager de produs sau specialist Back Office);
- Înțelegerea și cunoașterea aspectelor comerciale (triggeri de profitabilitate a produselor) și tehnice (funcționalitatea cardului in cadrul sistemelor de plăți Visa și Mastercard) ale cardurilor bancare;
- Gândire analitică, proactivă și creativă;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
- Nivel înalt de motivație si dorința de implicare în proiecte noi;
- Cunoașterea limbii engleze și instrumentelor Microsoft Office – utilizator independent.
SPECIALIST PLANIFICARE ȘI CONTROL
Responsabilități:

- Gestionarea bazei de date operaționale și sistemelor de raportare și de business intelligence cu scopul de a asigura procesele de planificare, control și monitorizare a performanței financiare a băncii;
- Elaborarea rapoartelor privind datele financiare și comerciale per segmente de produse, canale, zone geografice conform solicitărilor structurilor băncii și și a Grupului ISP;
- Participarea activă în elaborarea previziunilor economice, bugetelor și strategiilor de dezvoltare a băncii cu referire la costurile operaționale (inclusiv investițiile de capital), veniturile operaționale, activitatea investițională a băncii;
- Gestionarea proceselor în domeniul bugetului de capital și control al costurilor privind instrumentele, metodologiile utilizate în evaluarea datelor, pentru a acorda o confirmare că inițiativele de investiții corespund unei analize corecte a costurilor/beneficiilor fiind lansate în conformitate cu planul de investiții al băncii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență profesională în domeniul planificării, raportări și/sau audit extern (minim 1 an);
- Cunoașterea business-proceselor bancare;
- Gândire logică, structurată și sistemică;
- Abilități în interogarea bazelor de date prezintă un avantaj;
- Cunoașterea limbii engleze și a Excel-ului – utilizator independent.
ȘEF DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE CREDITE
Responsabilități:

- Identificarea şi promovarea celei mai bune strategii pentru maximizarea recuperării sau minimizarea pierderilor rezultate din activitatea de creditare;
- Acordarea suportului organelor de decizie relevante privind identificarea în timp util a clienților neperformanți;
- Gestionarea în mod proactiv a clienților neperformanți;
- Oferirea asistenței juridice cu privire la întreaga activitate de recuperare pentru contrapărţile neperformante;
- Elaborarea şi prezentarea către organele deliberative a propunerilor de clasificare, ajustare a provizioanelor, restructurare (inclusiv write-off parțial/total), luarea în posesie a activelor și/sau recuperarea expunerilor față de contrapărțile din propria gestiune;
- Definirea şi evaluarea bonității și/sau consistenței și adecvării planurilor de acțiune/strategiilor de recuperare, a propunerilor de restructurare a creditelor, clasificării și mărimii provizioanelor aferente activelor deteriorate;
- Asigurarea valabilității și aplicabilității documentației juridice care reglementează portofoliul de credite aflat în gestiunea departamentului, inclusiv acordurile de credit, de gaj și de fidejusiune;
- Gestionarea serviciilor legate de comercializarea bunurilor luate în posesie și efectuarea externalizării colectării datoriilor, în scopul acordării suportului de recuperare pentru toate segmentele de clienți;
- Coordonarea gestiunii proceselor legate de conservarea și transferul drepturilor asupra creanțelor cesionate;
- Elaborarea şi actualizarea actelor normative interne care reglementează procesele de management al creditelor.

Cerințe:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Experiență profesională în sectorul bancar în domeniul supravegherii creditelor– minim 5 ani;
- Cunoașterea legislației naționale, actelor normative ale BNM, alte autorități naționale, în domeniul efectuării activităților de supraveghere credite;
- Cunoașterea la nivel avansat a aplicațiilor MS Office (Word, Excel, Power Point)
- Cunoașterea fluentă a limbilor române, ruse și engleze;
- Abilitatea de analiză, planificare și luare a deciziilor.
MANAGER DE PRODUS CLIENȚI SMALL BUSINESS
Responsabilități:

- Elaborează, dezvoltă și gestionează oferta de produse a Băncii raportată la necesitățile clienților, resursele Băncii şi oportunitățile pe piață;
- Efectuează analiza pieței și a evoluției produselor (ofertelor) sau serviciilor înaintând propuneri de modificare, a produselor și serviciilor destinate persoanelor juridice către superiorul ierarhic;
- Asigură implementarea deciziilor Comitetelor Băncii privind produsele și serviciile destinate persoanelor juridice;
- Monitorizează performanțele produselor și serviciilor destinate persoanelor juridice și prezintă rezultatele statisticilor către superiorul ierarhic;
- Elaborează și revizuiește reglementările interne, cerințele de business privind produsele/serviciile și elaborează modelul de broșuri, contract și altă documentație pentru clienți;
- Inițiază dezvoltările IT în scopul implementării deciziilor de creare, actualizare sau încetare a produselor sau serviciilor, elaborează cerințe de business și participă la testele de acceptare a utilizatorilor;
- Asigură suport rețelei comerciale a Băncii sau altor Subdiviziuni ale Oficiului Central și menține relații de colaborare cu acestea privind implementarea strategiilor, realizarea obiectivelor și buna funcționare a produselor și serviciilor bancare din sfera afacerilor mici, precum și în promovarea lor conform regulilor definite de Grupul ISP și legislația locală;
- Elaborează rapoarte periodice şi la solicitare aferente ariei gestionate.

Cerințe:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul creditării persoanelor juridice;
- Cunoașterea legislației naționale în domeniul creditării persoanelor juridice din segmentul small business;
- Abilități de analiza financiară a dosarelor de credit destinate persoanelor juridice din segmentul small business;
- Utilizator independent al aplicațiilor Excel, Power Point;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, ruse, iar engleza la nivel intermediar;
- Aptitudini pentru analiza evoluției pieței produselor (ofertelor) sau serviciilor;
- Abilitatea de analiză, planificare, task management;
- Capacități și cunoștințe în a iniția dezvoltări IT în scopul implementării deciziilor de creare, actualizare sau încetare a produselor sau serviciilor, elaborarea cerințelor de business, testarea acceptării de către utilizator.
SPECIALIST RISCURI TIC ŞI CIBERNETICE
Responsabilități:

- Proiectarea, dezvoltarea și menținerea cadrului de guvernanță (modele, reglementări, procese) a riscurilor TIC și cibernetice, asigurând conformitatea cu legislația în vigoare și alinierea la cele mai bune practici internaționale;
- Evaluarea, măsurarea și monitorizarea expunerii la riscurile TIC și cibernetice, inclusiv în legătură cu externalizarea funcțiilor esențiale și importante, a operațiunilor cele mai semnificative, inițiativelor de proiect și introducerea de noi produse, servicii și activități;
- Analiza sistemelor IT din perspectiva riscurilor TIC și cibernetice și colaborarea cu funcțiile de control competente în definirea strategiilor de gestionare a acestor riscuri, monitorizarea progresului acțiunilor de atenuare;
- Evaluarea coerenței Strategiei Cyber cu nivelul de apetit la risc considerat acceptabil la nivel de Grup ISP;
- Definirea strategiilor de transfer aferente riscurilor TIC și cibernetice în colaborarea cu subdiviziunile responsabile din cadrul Grupului ISP şi implementarea ulterioară a acestora;
- Ca parte a cadrului privind apetitul la risc și în scopul prezentării ulterioare către Organele Corporative, propunerea nivelului de toleranță a riscurilor TIC și cibernetice;
- Dezvoltarea și menținerea unui sistem structurat de raportare intern și extern în legătură cu expunerea la riscurile TIC și cibernetice;
- Formalizarea rapoartelor de evaluare a riscurilor TIC și cibernetice și a KPI-urilor/KRI-urilor pentru a fi partajate părților interesate;
- Definirea politicilor de analiză şi a planurilor strategice privind riscurile TIC și cibernetice;
- Efectuarea periodică a analizelor privind riscurile TIC și cibernetice la care este expusă Banca;
- Utilizarea modelelor de predicție în procesul de analiza a riscurilor TIC şi cibernetice.

Cerințe:

- Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
- Cunoștințe generale privind managementul riscurilor;
- Cunoașterea metodologiilor și principiilor de analiză a riscurilor TIC şi a sistemele de operare, rețele de comunicații, sisteme de securitate, tehnologia informației;
- Cunoașterea avansată a tehnicilor de analiză a datelor (Data Analysis) și de învățare automată (Machine Learning) (modele supravegheate și nesupravegheate);
- Cunoașterea principalelor caracteristici ale platformelor Cloud (ex:MS Azure) și a funcțiilor Cybersecurity (gestionarea cheilor criptografice, instrumente de control și monitorizare a securității sistemelor și a serviciilor băncii, firewall-uri etc.);
- Cunoașterea fluentă a limbii române, engleze - nivel mediu;
- Certificările internaționale în domeniu (ISO 31000 Risk management și/sau ISACA CRISC) ) reprezintă un avantaj.
SPECIALIST SERVICIU CONTINUITATEA AFACERII
Responsabilități:

- Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al continuității afacerii (SMCA) din cadrul Băncii, elaborarea/propunerea de scenarii de testare a continuității afacerii și de restabilire, analize la impact și asigură gestionarea corectă a situațiilor de criză pentru Bancă;
- Dezvoltarea şi actualizarea politicii de continuitate a afacerii și politicii cu privire la securitatea informației în vederea asigurării proceselor de continuitate a afacerii din cadrul Băncii;
- Efectuarea acțiunilor de identificare/stabilire a proceselor critice, efectuarea analizei la impact (BIA), stabilirea indicatori de recuperare a activităților și elaborarea planuri de continuitate și stabilirea indicatorii de recuperare a activităților pentru subdiviziunile critice identificate în urma acestor analize și testări;
- Determinarea și ghidarea în selecția de strategii alternative de operare de redresare a afacerii pentru continuarea activității în timpul de recuperare și/sau obiectivele punctului de recuperare, menținând în același timp funcțiile critice ale Băncii;
- Definirea și actualizarea liniilor directoare și regulamentelor în domeniul Managementului Continuității Afacerilor în conformitate cu politicile Grupului ISP, asigură implementarea lor corectă în cooperare cu subdiviziunile organizatorice de resort ale Băncii;
- Implementarea politicii cu privire la securitatea informației şi evaluarea securității implementării unor sisteme de tehnologii informaționale sau tehnologii noi;
- Implementarea și realizarea procesului de gestiune a riscurilor de continuitate a afacerii pentru Bancă;
- Monitorizarea, sub aspectul securității informaționale, a activității subdiviziunilor deținătoare de resurse/sisteme informaționale și angajaților cu acces privilegiat la resursele/sistemele informaționale ale Băncii, inclusiv a elementelor secundare de securitate;
- Participarea la procesele de prevenire a riscurilor în identificarea măsurilor de protecție împotriva amenințărilor privind confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea informației;
- Definirea și actualizarea Planului de Continuitate a Afacerii, coordonându-l cu subdiviziunile Băncii, cel puțin o dată pe an, sau de fiecare dată când se solicită activarea unui sistem informațional nou, sau procese de operare noi.
- Participarea la testările de continuitate a afacerii si documentează rezultatele testelor de recuperare efectuate.

Cerințe:

- Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, engleze - nivel mediu;
- Cunoasterea și aplicarea standardului ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems;
- Abilități de identificare a riscurilor și a amenințărilor pentru afacerea băncii;
- Seriozitate, corectitudine, tenacitate, simț de răspundere, capacitate de adaptare, dorință de învățare și autoperfecționare;
- Atenție concentrată și distributivă;
- Abilități de planificare și task management;
- Abilități de analiză și luare a deciziilor.
ȘEF SERVICIU ANALIZĂ CREDITE PERSOANE FIZICE
Responsabilități:

- Realizează administrarea activității Serviciului Analiză Persoane Fizice prin distribuirea sarcinilor, stabilirea gradului de responsabilitate între angajații din subordine și asigurând continuitatea activității Serviciului;
- Dirijează, coordonează și supraveghează activitățile creditare și organizează activitatea de plasare eficientă a resurselor creditare ale Băncii pe segmentul Persoanelor Fizice;
- Efectuează analiza opiniei expuse de către analiștii de credite cu privire la calitatea și eligibilitatea propunerilor de creditare, precum și acordă opinii referitor la propunerile de creditare către organele deliberative;
- Controlează corectitudinea derulării întregului proces de transformare a unei solicitări de finanțare în decizie de credit și acordă suportul necesar unităților teritoriale și altor structuri locale relevante în pregătirea și gestionarea propunerilor de creditare;
- Elaborează și actualizează actele normative interne care reglementează procesele de eliberare a creditelor și acordă suport în elaborarea și revizuirea actelor cu tangență la activitățile de acordare a creditelor gestionate de alți proprietari de procese.
- Participă la revizuirea şi implementarea produselor creditare pentru clienții Persoane Fizice
- Elaborează programe de instruire şi organizează cursuri de instruire pentru colegii din subdiviziune şi sucursale.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență în domeniul analizei creditelor cel puțin un an;
- Cunoașterea Excel-ului la nivel avansat;
- Cunoașterea limbii engleze (min B2);
- Gândire analitică;
- Abilități de comunicare si organizare.
MANAGER RELAŢII CU CLIENŢII, DEPARTAMENT CORPORAȚII
Responsabilități:

- Efectuarea cercetării pieței, inclusiv prin canalele de informare disponibile, în scopul identificării potențialilor clienți în concordanță cu oferta de produse și servicii ale Băncii;
- Contactarea clienților și a potențialilor clienți, inclusiv prin vizite, pentru identificarea necesităților acestora;
- Efectuarea de vânzări încrucișate, negocierea și adaptarea ofertei de produse și servicii ale Băncii la nevoile financiare ale clienților;
- Prezentarea ofertei de produse și servicii bancare, oferirea de suport în colectarea setului de documente de la client și organizarea semnării contractelor cu acesta;
- Gestionarea evoluției relațiilor contractuale și informarea privind produsele, serviciile noi în scopul menținerii relațiilor de colaborare;
- Monitorizarea portofoliul de credite și calitatea creditelor din portofoliul clientului, prin verificarea periodică a garanțiilor, analiza rapoartelor financiare, evidența dobânzilor și ratelor de principal.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil financiar-bancar;
- Experiență în deservirea/comunicarea cu clienții Corporate de minim 1 an;
- Cunoașterea actelor normative ale BNM, a legislației în vigoare;
- Cunoașterea produselor bancare;
- Cunoașterea analizei financiare a clientului;
- Cunoașterea fluentă a limbilor română, rusă şi engleză (constituie un avantaj);
- Permis de conducere, categoria B;
- Orientare către client;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipă, abilități de vânzare, flexibilitate.
AUDITOR SUPERIOR
Responsabilităţi:

- Desfășurarea activităților de audit intern conform metodologiei interne şi a standardelor internaționale;
- Evaluarea sistemului de control intern al subdiviziunii auditate;
- Depistarea deficiențelor pe parcursul auditării, cu înștiințarea ulterioară a superiorului cu privire la neajunsurile depistate;
- Elaborarea şi prezentarea unui raport aferent erorilor constatate cu includerea elementelor probante;
- Evaluarea expunerilor la risc, elaborarea şi supravegherea planului de acțiuni;
- Diverse sarcini administrative legate de misiunile de audit.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare de liсenţă cu profil economic, preferabil audit sau contabilitate;
- Experiență de minim 2 ani în calitate de auditor senior în cadrul unei companii de audit din grupul celor Big Four (Deloitte, EY, KPMG; PwC);
- Cunoașterea legislației de specialitate ce ține de domeniul bancar, audit şi contabilitate;
- Cunoașterea fluentă a limbilor română şi engleză;
- Cunoașterea la nivel avansat a aplicațiilor MS Office (Outlook, Word, Excel, Power Point, etc.);
- Abilități analitice;
- Abilități de comunicare eficientă şi de lucru în echipă;
- Punctualitate şi acuratețe în îndeplinirea sarcinilor.
SPECIALIST SERVICIU RECRUTARE ŞI GESTIONARE RESURSE UMANE
Responsabilități:

- Implementarea Planului anual de angajare, monitorizarea posturilor vacante conform statelor de personal și identificarea necesarului de personal;
- Stabilirea, împreună cu șefii de subdiviziuni, a criteriilor de selectare a angajaților pentru funcțiile vacante, pregătirea anunțurilor și gestionarea acestora pe canalele de recrutare (pagina de carieră, rețele de socializare ale Băncii, platforme specializate etc);
- Efectuarea recrutării și selectarea personalului prin examinarea CV-urilor, organizarea interviurilor cu potențialii și/sau existenții angajați și prin acțiuni de headhunting, pregătirea ofertei de angajare pentru candidații care au trecut procedura de interviu, prezentând spre aprobare funcțiilor ierarhic superioare, şi după caz, șefilor de subdiviziuni, lista candidaților pentru angajare, transfer și/sau promovare, etc;
- Gestionarea bazei de date a candidaților pentru funcțiile vacante și a salariaților după angajare, asigurând administrarea și actualizarea continuă a acesteia;
- Organizarea și monitorizarea procesului de testare internă a angajaților;
- Asigurarea procesului de integrare a noilor salariați prin efectuarea procedurilor de prezentare generală a Băncii, subdiviziunilor, de efectuare a instruirilor generale obligatorii, furnizarea de informații inițiale necesare integrării rapide a noilor salariați, proceduri de follow-up, precum și asigurarea procesului de eliberare din funcție a angajaților, prin activități de exit-interviuri, informare și validare a procesului de eliberare din funcție;
- Participarea la promovarea şi dezvoltarea brandului de angajator (parteneriate cu instituțiile de învățământ, stagii de practică, târguri de carieră etc.);
- Participarea la elaborarea de politici, proceduri interne privind managementul persoanelor, fișelor de post şi acordarea suportului la evaluarea performanțelor și potențialului profesional al angajaților;
- Propunerea, organizarea şi gestionarea inițiativelor de bunăstare pentru angajați și participarea la asigurarea nivelurilor echitabile de remunerare bazate atât pe criterii de echitate internă, cât și pe criterii externe.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic, juridic și/sau gestionare a resurselor umane;
- Cunoașterea fluentă a limbilor română și engleză, rusă prezintă un avantaj;
- Experiență profesională – în domeniul resurselor umane și/sau recrutarea personalului, de minim 2 ani, de preferință în domeniul bancar;
- Cunoașterea legislației de specialitate ce tine de domeniul resurselor umane și recrutarea personalului;
- Cunoștințe avansate MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
- Responsabilitate, spirit de inițiativă, operativitate în lucru și atenție la detalii.
ŞEF OFICIU INFRASTRUCTURĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
Responsabilități:

- Monitorizarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea proceselor de lucru asociate cu infrastructura internă;
- Gestionarea tuturor resurselor de reţea, inclusiv acţiunile de mentenanţă, inventariere, şi documentare;
- Crearea şi monitorizarea acţiunilor legate de back-up, alerte, accese şi securizări;
- Gestionarea și asigurarea unei bune funcționalităţi a tuturor echipamentelor de rețea, (inclusiv routere, switch-uri, hub-uri, UPS-uri etc.);
- Planificarea şi coordonarea acţiunilor de instalare a acestora (in-house şi remote);
- Administrarea şi monitorizarea canalelor de legătură, analizarea lor în vederea optimizării permanente;
- Testarea continuă a capacităţii sistemelor de reţea prin furnizarea de statistici şi rapoarte şi dezvoltarea strategiei pentru o mai bună performanţă;
- Iniţierea actiunilor corective dacă este cazul şi asigurarea îndeplinirii lor;
- Colaborarea cu serviciile interne, manifestarea unei atitudini proactive pe marginea incidentelor apărute;
- Gestionarea echipei şi acordarea de suport noilor membri ai acesteia.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare tehnice şi experienţă în domeniu de minim 5 ani;
- Experienţă relevantă în managementul echipelor (minim 3 ani);
- Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat (oral, scris);
- Cunoştinţe confirmate în domeniu (Active Directory, MS Exchange, Core Switching/Routing, SSL/IPSec, SAN etc.);
- Experienţa de lucru cu ATM-le reprezintă un mare avantaj;
- Simţ dezvoltat al responsabilităţii şi al viziunii de ansamblu;
- Abilităţi de leadership şi competenţe manageriale dezvoltate;
- Abilităţi de comunicare şi interacţionare cu diferite echipe de lucru, precum şi capacitatea de a raporta către superior;
- Spirit analitic dezvoltat, capacitatea de a sintetiza informaţiile şi de a propune soluţii în termeni restrânşi.
ADMINISTRATOR SERVERE
Responsabilități:

- Controlul serverelor, bazelor de date și aplicațiilor;
- Controlul fluxului de date bancare prin intermediul rețelei (prioritate, validarea fluxurilor noi, etc);
- Supravegherea și asistarea proiectelor ce folosesc serverul (fluxuri etc.)
- Înaintarea propunerilor pentru domeniile tehnice și funcționale, ameliorarea operațiunilor sau supravegherea acestora;
- Stabilirea procedurilor de ameliorare a situațiilor critice;
- Elaborarea și menținerea în starea actuală documentația implementărilor și modificărilor efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii - superioare de licență în domeniul tehnologiilor informaționale ;
- Cunoașterea sistemelor de operare Windows Server, Linux;
- Cunoașterea tehnologiilor de virtualizare VMware
- Cunoștințe in asigurarea funcționării continue a serverelor cu sistemele de operare și a bazelor de date;
- Cunoștințe in asigurarea copiilor de rezervă și procedurilor de restabilire a bazelor de date.
ADMINISTRATOR SISTEME BANCARE
Responsabilități:

- Administrează şi asigură suportul tehnic inclusiv de acordare drepturi în aplicaţiile bancare
- Administrează şi asigură suportul tehnic al aplicaţiilor din gestiune;
- Investighează şi asigură soluționarea incidentelor şi erorilor, apărute în funcţionarea sistemelor informaţionale/aplicaţiilor bancare aflate în gestiune;
- Elaborează şi păstrează documente aferente proceselor gestionate;
- Acordă asistența tehnică de nivel 1;
- Preia în lucru tichetele la care este asignat și asigură că activitățile pe tichet la orice etapă sunt în bună desfășurare, inclusiv prin actualizarea statutului/referințelor corespunzător.

Cerințe față de candidat:

- Licenţă/masterat în domeniul tehnologiilor informaţionale, informatică sau inginerie informatică;
- Cunoaşterea la nivel de bază sau experienţă de lucru cu SQL, PL/SQL, Oracle Forms va constitui un avantaj;
- Cunoaşterea avansată a limbii române şi intermediară a limbii engleze;
- Capacitate de analiză şi spirit de echipă.
Отправить резюме

Formularul a fost trimis

Или заполните онлайн:

https://eximbank.md/ro/cv-form

Заинтересованные лица могут направлять резюме, с сопроводительным письмом о намерениях с указанием должности по электронной почте: recrutare@eximbank.com

В случае, если Вы не нашли интересующие Вас вакансии в вышеперечисленных позициях, но все же желаете быть частью нашей команды, просим направить свое резюме (на английском языке) на случай появления вакансий.

Мы свяжемся только с выбранными кандидатами.

Примечание: Отправляя свое резюме, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных в рамках процедуры отбора кандидатов.