Picture

Вакансии

Если Вы хотите стать частью команды, в которой профессионализм, мотивация и сотрудничество имеют приоритет, а Ваши знания и навыки будут оценены по достоинству и преумножаться каждый день, благодаря международной практике и обмену опытом, присоединяйтесь к нам!

Преимущества:

- Конкурентная зарплата и талоны на обед;
- Тренинги и тимбилдинги;
- Динамичная и профессиональная команда;
- Разнообразие в работе, отсутствие рутины;
- Возможности для профессионального развития, перспектива роста.

EXIMBANKмолдавский филиал Группы Intesa Sanpaolo - лидера в Италии, и одной из самых сильных банковских групп в Европе - приглашает кандидатов на следующие вакантные должности:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕСА
Обязанности:
- планирование информационной безопасности;
- учет механизмов и инструментов безопасности, контроль их функционирования, пересмотр, разработка и обновление данных механизмов и инструментов;
- поддержание информационной безопасности на соответствующем уровне, с использованием доступных инструментов, и в соответствии с утвержденными банком информационными стандартами и нормами;
- обеспечение периодического инструктажа персонала с точки зрения безопасности информационных технологий;
- обеспечение сторгого контроля над возможными угрозами, опасностями и уязвимостью;
- разработка и предоставление на утверждение компетентным органам методов, норм и процедур обеспечения информационной безопасности;
- дополнение действующих норм и разработка новых норм, которые обеспечат поддержку безопасности информационных технологий на необходимом уровне;
- контроль за полным соблюдением положений политики информационной безопасности всеми работниками банка и третьими лицами;
- контроль классификации информации и соответствия классификации политик и норм безопасности;
- контроль полноты и комплексности норм безопасности;
- мониторинг и контроль выполнения планов безопасности;
- Учет и контроль разрешения инцидентов безопасности.

Требования для кандидатов:
- высшее образование в данной области;
- знание английского языка на продвинутом уровне;
- минимальный опыт работы 3 года в области информационной безопасности
- управленческий опыт не менее 1 года;
- знание местных и международных стандартов и практик в области информационной безопасности;
- навыки общения, организации процессов и соблюдения сроков;
- способность работать как индивидуально, так и в команде;
- знания в банковской области будут преимуществом.
ŞEF OFICIU INFRASTRUCTURĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
Responsabilităţi:

- Monitorizarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea proceselor de lucru asociate cu infrastructura internă;
- Gestionarea tuturor resurselor de reţea, inclusiv acţiunile de mentenanţă, inventariere, şi documentare;
- Crearea şi monitorizarea acţiunilor legate de back-up, alerte, accese şi securizări;
- Gestionarea și asigurarea unei bune funcționalităţi a tuturor echipamentelor de rețea, (inclusiv routere, switch-uri, hub-uri, UPS-uri etc.);
- Planificarea şi coordonarea acţiunilor de instalare a acestora (in-house şi remote);
- Administrarea şi monitorizarea canalelor de legătură, analizarea lor în vederea optimizării permanente;
- Testarea continuă a capacităţii sistemelor de reţea prin furnizarea de statistici şi rapoarte şi dezvoltarea strategiei pentru o mai bună performanţă;
- Iniţierea actiunilor corective dacă este cazul şi asigurarea îndeplinirii lor;
- Colaborarea cu serviciile interne, manifestarea unei atitudini proactive pe marginea incidentelor apărute;
- Gestionarea echipei şi acordarea de suport noilor membri ai acesteia.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare tehnice şi experienţă în domeniu de minim 5 ani;
- Experienţă relevantă în managementul echipelor (minim 3 ani);
- Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat (oral, scris);
- Cunoştinţe confirmate în domeniu (Active Directory, MS Exchange, Core Switching/Routing, SSL/IPSec, SAN etc.);
- Experienţa de lucru cu ATM-le reprezintă un mare avantaj;
- Simţ dezvoltat al responsabilităţii şi al viziunii de ansamblu;
- Abilităţi de leadership şi competenţe manageriale dezvoltate;
- Abilităţi de comunicare şi interacţionare cu diferite echipe de lucru, precum şi capacitatea de a raporta către superior;
- Spirit analitic dezvoltat, capacitatea de a sintetiza informaţiile şi de a propune soluţii în termeni restrânşi.
ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР
Обязанности:
- проведение мероприятий внутреннего аудита в соответствии с внутренней политикой и международными стандартами;
- оценка системы внутреннего контроля проверяемого подразделения;
- выявление недостатков в ходе аудита с последующим уведомлением руководства о выявленных недостатках;
- разработка и предоставление отчета об обнаруженных ошибках, с включением доказывающих фактов;
- оценка подверженности риску, разработка и контроль плана действий;
- Различные административные задачи, связанные с задачами аудита;

Требования к кандидату:
- высшее образование в данной области;
- знание английского языка на продвинутом уровне;
- опыт работы в области информационной безопасности минимум 3 года;
- управленческий опыт не менее 1 года;
- знание местных и международных стандартов и практик в области информационной безопасности;
- навыки общения, организации процессов и соблюдения сроков;
- способность работать как индивидуально, так и в команде;
- знания в банковской области будут преимуществом.
ASISTENT BANCAR
Responsabilități:

- Analizarea si evaluarea dosarelor clienţilor;
- Participarea activă la aprobarea dosarelor;
- Oferirea suportului pe parcursul procesului de vânzare (iniţierea, consolidarea şi fidelizarea relaţiilor comerciale, negocierea condiţiilor, etc);
- Colaborarea cu Managerii Relatii cu Clientii pentru imbunătăţirea activităţii;
- Promovarea serviciilor bancare şi a imaginii Băncii în activitatea zilnică;
- Pregătirea contractelor, acrodurilor.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economic;
- Experienţă în analiză financiară;
- Experienţa în vânzări constituie un avantaj;
- Cunoașterea limbii engleze (upper intermediate cel puţin);
- Spirit de echipă, cu iniţiativă;
- Abilităţi de comunicare, planificare si organizare;
- Dorinţa de a învăţa şi a creşte profesional.
АДМИНИСТРАТОР БАЗ ДАННЫХ
Обязанности:
- администрирование баз данных для существующих систем;
- мониторинг и обеспечение обслуживания баз данных;
- обеспечение доступности и целостности данных;
- Предоставление технической помощи и связи с оперативными службами;
- Выполнение резервного копирования, обеспечение технических предупреждений и внутреннего доступа;

Требования к кандидату:

- высшее техническое образование;
- опыт работы в соответствующей области – минимум 2-3 года;
- английский - средний уровень;
- Знания в области баз данных, в особенности по технологиям: Oracle, SQL, MS SQL, RMAN, DR (Data Guard);
- знание продуктов Oracle WebLogic, Forms&Reports и т.д .;
- знание операционных систем Linux, Windows;
- умение разбираться и обновлять техническую документацию;
- Навыки общения и командной работы.
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Обязанности:
- администрирование и настройка оборудования WAN / LAN и оборудования безопасности (Firewall);
- администрирование и мониторинг каналов связи;
- обеспечение развития сети, интеграция нового оборудования и конфигураций в систему;
- защита сетевой информации, а также безопасность интернет-трафика, настройка ACL;
- анализ трафика данных, решение проблем, связанных с коллизиями или техническими неисправностями в сети, оптимизация трафика данных;
- разработка и актуализация документации выполненных изменений и внедрений;
- навыки общения, анализа и синтеза, командный дух;

Требования к кандидату:
- высшее техническое образование;
- опыт работы в данной сфере – минимум 2-3 года;
- расширенные знания в сетях TCP / IP;
- знание технологий VLAN / VPN / DMVPN;
- расширенные знания сетевых протоколов OSPF / EIGRP;
- навыки и знания в настройке и управлении сетевым оборудованием (Cisco);
- знание английского языка (понимание технической документации);
- наличие сертификатов является преимуществом (CCNA, CCSP, CCNP и т. д.)
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И КОНТРОЛЮ
Обязанности:
- разработка материалов финансового анализа;
- общий анализ различных бизнес структур и сегментов;
- эффективная передача полного и правильного представления о финансовых результатах Банка;
- определение и внедрение прибыльных моделей;
- Участие в процессе финансового планирования.

Требования к кандидату:

- высшее образование в области экономики;
- аналитические способности;
- хорошее понимание деятельности контроллинга и / или бухгалтерского учета;
- знание ПК на продвинтом уровне (MS Office, Excel, PowerPoint);
- знание языка SQL;
- навыки работы с большими объемами данных;
- знание английского языка на продвинутом уровне;
- знание банковской сферы и опыт управленческой и / или финансовой отчетности является преимуществом.
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА В МУН. КИШИНЭУ
Обязанности:
- стратегическое развитие и управление филиалом;
- координирование процесса продажи и продвижения банковских продуктов;
- администрирование и постоянное развитие портфеля клиентов / продуктов / услуг филиала;
- управление рисками, связанными с деятельностью Филиала;
- Обеспечение целостности имущества филиала.

Требования к кандидату:
- высшее образование в области экономики;
- опыт работы в аналогичной должности в банковской сфере - не менее 3 лет;
- опыт работы в сфере кредитования и обслуживания клиентов;
- безупречная деловая репутация;
- отсутствие судимости;
- отсутствие записей об ответственности за возникновение административных и финансовых нарушений на предыдущих местах работы;
- отсутствие свидетельств о финансовых мошенничествах или уклонении от уплаты налогов, а также других свидетельств, которые указывают на ненадлежащее и / или неосторожное управление и / или деятельность на предыдущих рабочих местах;
- организационные и аналитические навыки;
- знание румынского и английского языков;
- Водительские права, категория B.
БАНКОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ(СОВЕТНИК)
Обязанности:

- продвижение и продажа банковских продуктов и услуг;
- анализ, оценка потенциальных клиентов, изучение рынка;
- привлечение новых клиентов;
- разработка и презентация клиентских предложений;
- достижение установленных коммерческих целей;
- Продвижение имиджа Банка.

Требования к кандидату:

- высшее образование;
- коммуникативные навыки;
- навыки ведения переговоров и продаж;
- способность к анализу и синтезу;
- ориентация на клиента и результаты;
- стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность.
КАССИР - ОПЕРАТОР (временно вакантная должность)
Обязанности:
- управление банковскими счетами;
- осуществление кассовых операций и наличных платежей;
- проведение валютных операций;
- осуществление международных денежных переводов;
- обслуживание депозитных счетов;
- проверка отчетов по ежедневным транзакциям.

Требования к кандидату:

- высшее экономическое образование;
- уверенной владение румынским и русским языком, средний английский или итальянский;
- опыт в работе с клиентами или в аналогичной должности будет преимуществом;
- знания MS Office, Excel на уровне пользователя;
- навыки общения, ориентирование на клиента и результат;
- внимание к деталям;
- принятие на себя ответственности;
- эмоциональная стабильность и стрессоустойчивость к повторяющимся задачам.

Заинтересованные лица могут направлять резюме, с сопроводительным письмом о намерениях с указанием должности по электронной почте: recrutare@eximbank.com

В случае, если Вы не нашли интересующие Вас вакансии в вышеперечисленных позициях, но все же желаете быть частью нашей команды, просим направить свое резюме (на английском языке) на случай появления вакансий.

Мы свяжемся только с выбранными кандидатами.

Примечание: Отправляя свое резюме, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных в рамках процедуры отбора кандидатов.