Picture

Вакансии

Если Вы хотите стать частью команды, в которой профессионализм, мотивация и сотрудничество имеют приоритет, а Ваши знания и навыки будут оценены по достоинству и преумножаться каждый день, благодаря международной практике и обмену опытом, присоединяйтесь к нам!

Преимущества:

  • Конкурентная заработная плата и талоны на питание;
  • Бонус в зависимости от результатов;
  • Возможность приобретения продуктов и услуг банка на льготных условиях;
  • Международная программа медицинской помощи при возникновении тяжелых заболеваний;
  • Тренинги и тимбилдинги;
  • Разнообразие в работе, возможность получения международного опыта;
  • Совмещенный график работы (офис / дистанционка);
  • Возможности для профессионального развития, перспектива роста.

 

EXIMBANKмолдавский филиал Группы Intesa Sanpaolo - лидера в Италии, и одной из самых сильных банковских групп в Европе - приглашает кандидатов на следующие вакантные должности:

SPECIALIST COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR (AML)
Responsabilităţi:

- Asigurarea respectării legislației în vigoare cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului (AML/CFT);
- Controlul respectării reglementărilor interne în domeniul AML/CFT, asigurarea conformității față de normele legale în vigoare;
- Evaluarea noilor produse și servicii din perspectiva riscurilor de spălarea banilor;
- Raportarea cazurilor de neconformitate către superior și propunerea de acțiuni de remediere;
- Raportarea periodică către autoritățile locale;
- Participarea la instruirile angajaților Băncii în domeniul AML/CFT;
- Participarea la elaborarea documentelor normative interne ale Băncii în domeniul AML/CFT.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Experienţă de minim 2 ani în domeniul financiar-bancar;
- Cunoştinţe avansate a cadrului legislativ şi de reglementare a activităţii bancare (în special în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului);
- Cunoaşterea limbii române la nivel avansat, a limbii engleze la nivel mediu;
- Cunoașterea Microsoft Office la nivel avansat;
- Capacitatea de înțelegere, analiză şi sinteză a informaţiilor;
- Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în echipă;
- Simţ dezvoltat al disciplinei, al responsabilităţii şi colaborării.
SPECIALIST ACHIZIȚII
Responsabilități:

- Dezvoltarea și gestionarea relațiilor cu furnizorii;
- Organizarea licitațiilor de achiziție a bunurilor / serviciilor și selectarea furnizorilor;
- Gestionarea procesului de achiziții;
- Gestionarea bazei de date a furnizorilor și a contractelor pentru activitățile externalizate;
- Analiza contractelor din punct de vedere al cadrului legal și regulamentelor interne;
- Analiza cheltuielilor, furnizorilor pentru înaintarea propunerilor de reducere a costurilor.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar sau drept;
- Experiență în achiziții, negocieri și outsourcing;
- Cunoașterea Excel-ului la nivel avansat;
- Experiență de lucru în mediu bancar;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, englezei - la nivel de comunicare;
- Gândire analitică și abilități de negociere.
ASISTENT BANCAR DEPARTAMENT CORPORAȚII / DEPARTAMENT ÎMM
Responsabilități:

- Asistarea Managerului relații cu clienții Departament Corporații / Departament ÎMM în dezvoltarea și gestionarea relațiilor cu clienții existenți și potențiali;
- Pregătirea informației aferente situației financiare a clientului, colectarea setului de documente necesare pentru oferirea produselor sau serviciilor;
- Perfectarea ofertelor de produse și servicii bancare;
- Sprijinirea Managerului relații cu clienții Departament Corporații / Departament ÎMM în realizarea obiectivelor de profitabilitate, comerciale și de risc stabilite pentru clienții din portofoliu;
- Interacționarea cu alte subdiviziuni ale Băncii și subdiviziunile ISP referitor la tranzacțiile clienților din portofoliu;
- Contactarea clienților potențiali și existenți, pentru concretizarea solicitărilor;
- Pregătirea rapoartelor necesare și informațiilor pentru monitorizarea portofoliului;
- Arhivarea electronică și fizică a dosarelor de credit;
- Perfectarea contractelor de credit, gaj, fidejusiune, etc; implicarea în procesul de eliberare a facilităților creditare;
- Introducerea informațiilor despre clienți în aplicațiile Băncii;
- Implicarea în soluționarea problemelor de ordin tehnic și operațional, pe care le întâmpină clientul.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență de minim 1 an în domeniu financiar – bancar, experienţa în domeniul creditării persoanelor juridice constituie un avantaj;
- Orientare către rezultat și client;
- Gândire analitică, proactivă și creativă;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare şi multitasking;
- Cunoașterea instrumentelor Microsoft Office;
- Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.
BUSINESS ANALIST
Responsabilități:

- Analiza cerințelor de business și a legislației pentru construirea sistemelor informatice;
- Detalierea si redactarea cerințelor business pentru specificații;
- Identificarea și propunerea soluțiilor de optimizare a proceselor și a proiectelor;
- Coordonarea cu echipa responsabilă la efectuarea testelor funcționale a noilor dezvoltări;
- Monitorizarea procesului de realizare a livrabilelor tehnice dezvoltărilor;
- Urmărirea post implementării a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de producție;
- Asistența utilizatorilor din cadrul băncii, pentru a permite identificarea și abordarea a disfuncționalităților;
- Proiectarea, implementarea și menținerea soluțiilor de securitate a informațiilor;
- Definirea profilurilor de acces pentru resursele informaționale, inclusiv pentru orice aplicație;
- Furnizarea și menținerea serviciilor de gestionare a identității și a accesului pentru utilizatorii interni și externi;
- Prevenirea și gestionarea incidentelor de securitate a informațiilor și producerea dovezilor cu privire la rezolvarea progresului incidentului.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT sau Economic;
- Experiență în domeniu financiar-bancar;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel tehnic;
- Cunoașterea în gestiunea bazelor de date;
- Gândire logică, structurată și sistemică;
- Capacitatea de formulare succintă și coerentă a gândurilor, atât oral, cât și scris;
- Cunoașterea business-proceselor bancare;
- Cunoașterea soluțiilor de Securitate privind identificarea utilizatorilor;
- Cunoașterea profilurilor de acces pentru resursele informaționale;
- Cunoașterea standardelor de Securitate a informațiilor și asigurării continuității proceselor;
- Experiența în domeniul proiectelor reprezintă avantaj.
PROGRAMATOR
Responsabilități:

- Automatizarea procesării de date;
- Dezvoltarea aplicaţiilor pentru necesităţile de business;
- Dezvoltarea şi modificarea rapoartelor;
- Modificarea şi dezvoltarea funcţionalităţilor suplimentare la aplicaţiile existente;
- Dezvoltarea interfeţelor pentru module/sisteme informatice bancare;
- Modificarea interfeţelor existente în funcţie de cerinţele de business;
- Înlăturarea deficienţelor din aplicaţiile existente;
- Acordarea suportului utilizatorilor de aplicaţii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT;
- Cunoaşterea la nivel înalt a fundamentelor de baze de date relaţionale (Oracle, MS SQL Server);
- Cunoaşterea avansată PL/SQL (experienţă de lucru cu PL/SQL cel puţin de 2 ani);
- Cunoaşterea tehnologiilor C#, ASP.NET, .NET Frameworks;
- Experiența în domeniul financiar-bancar prezintă un avantaj.
MANAGER RELAŢII CU CLIENŢII IMM
Responsabilități:

- Consolidarea portofoliului de clienți IMM și volumul de afaceri, în conformitate cu obiectivele băncii;
- Vânzarea produselor băncii către clienți persoane juridice clasificate ca şi IMM în condiții de profitabilitate pentru bancă;
- Analizarea evoluției relațiilor cu clienții din portofoliul deținut, menținerea și fidelizarea acestora prin activitatea de cross selling și asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
- Promovarea imaginii băncii în activitatea zilnică;
- Perfectarea rapoartelor de activitate;
- Identificarea și atragerea clienților potențiali prin analiza pieței.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economic;
- Experiență în deservirea/comunicarea cu clienții agenți economici de minim 1 an;
- Сunoaşterea documentelor normative ale BNM, a legislației în vigoare;
- Cunoașterea produselor bancare;
- Cunoștințe de analiză financiară (reprezintă un avantaj);
- Cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit);
- Permis de conducere, categoria B;
- Orientare către client;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipă, abilități de vânzare, flexibilitate.
БАНКОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ(СОВЕТНИК)
Обязанности:

- продвижение и продажа банковских продуктов и услуг;
- анализ, оценка потенциальных клиентов, изучение рынка;
- привлечение новых клиентов;
- разработка и презентация клиентских предложений;
- достижение установленных коммерческих целей;
- Продвижение имиджа Банка.

Требования к кандидату:

- высшее образование;
- коммуникативные навыки;
- навыки ведения переговоров и продаж;
- способность к анализу и синтезу;
- ориентация на клиента и результаты;
- стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность.
OPERATOR GHIȘEU (perioadă determinată)
Responsabilități:

- Gestionarea conturilor bancare;
- Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar;
- Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
- Efectuarea transferurilor băneşti internaționale;
- Deservirea conturilor de depozit;
- Verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiene;
- Experienţă în relaţiile cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel;
- Abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat;
- Atenţie la detalii;
- Asumarea responsabilităţilor;
- Echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.
ȘEF DEPARTAMENT TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR
Responsabilități:

- Repartizarea sarcinilor, stabilirea responsabilităților și coordonarea activității Departamentului Tehnologie Informațională și a Comunicațiilor (TIC);
- Identificarea și recepționarea de la alte Subdiviziuni necesitățile din domeniul ICT ale Băncii;
- Definirea strategiilor, soluțiilor și inițiativelor privind arhitecturile, tehnologiile, standardele, regulile, liniile directoare și problemele de guvernanță în domeniul TIC;
- Administrarea și coordonarea activităților informaționale și de telecomunicație ale Băncii;
- Proiectarea, implementarea și gestionarea aplicațiilor și infrastructurilor tehnologice;
- Coordonarea activităților în domeniul arhitecturii aplicațiilor;
- Asigurarea implementării și gestionării măsurilor de securitate în domeniul tehnologiilor informaționale;
- Supravegherea managementului incidentelor de securitate;
- Participarea și gestionarea activității de identificare a riscurilor în domeniul TIC și raportarea acestora;
- Definirea bugetului anual al Departamentului TIC și monitorizarea permanentă utilizării acestuia;
- Administrarea activităților de proiecte în domeniul tehnologiilor informaționale;
- Coordonarea planurilor de instruire a angajaților în utilizarea aplicațiilor și infrastructurii informaționale a Băncii;
- Prezentarea rapoartelor aferente activității Departamentului;
- Elaborarea actelor normative interne.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare de licență;
- Experiența de minimum 3 ani în domeniul IT;
- Experiență managerială de cel puțin 2 ani;
- Cunoașterea legislației și a regulamentelor BNM aferente ariei IT/Securitate IT.
- Cunoștințe aferente administrării, monitorizării, mentenanței, deployment și upgrade a sistemelor IT.
- Cunoașterea și prezentarea unui aspect practic de aplicare a celor mai bune practici în domeniul IT/Cybersecurity – ISO 27k, COBIT, ITIL, NIST. (deținerea unui certificat CISA, CISM, CRISC va prezenta un avantaj)
- Abilități de conducere, motivare și gestionare a personalului;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
- Cunoașterea limbii române, engleze – la nivel avansat.
ADMINISTRATOR SERVERE
Responsabilități:

- Controlul serverelor, bazelor de date și aplicațiilor;
- Controlul fluxului de date bancare prin intermediul rețelei (prioritate, validarea fluxurilor noi, etc);
- Supravegherea și asistarea proiectelor ce folosesc serverul (fluxuri etc.)
- Înaintarea propunerilor pentru domeniile tehnice și funcționale, ameliorarea operațiunilor sau supravegherea acestora;
- Stabilirea procedurilor de ameliorare a situațiilor critice;
- Elaborarea și menținerea în starea actuală documentația implementărilor și modificărilor efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii - superioare de licență în domeniul tehnologiilor informaționale ;
- Experiență profesională – cel puțin 2 ani în domeniul tehnologiilor informaționale, de preferință într-o poziție similară;
- Cunoștințe in asigurarea funcționării continue a serverelor cu sistemele de operare și a bazelor de date;
- Cunoștințe in asigurarea copiilor de rezervă și procedurilor de restabilire a bazelor de date;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, ruse și engleze (la nivel de documentație tehnică).
Отправить резюме

Formularul a fost trimis

Или заполните онлайн:

https://eximbank.md/ro/cv-form

Заинтересованные лица могут направлять резюме, с сопроводительным письмом о намерениях с указанием должности по электронной почте: recrutare@eximbank.com

В случае, если Вы не нашли интересующие Вас вакансии в вышеперечисленных позициях, но все же желаете быть частью нашей команды, просим направить свое резюме (на английском языке) на случай появления вакансий.

Мы свяжемся только с выбранными кандидатами.

Примечание: Отправляя свое резюме, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных в рамках процедуры отбора кандидатов.