Picture

Locuri vacante

Dacă vă doriți să faceți parte dintr-o echipă în care profesionalismul, motivația și cooperarea au prioritate, iar cunoștințele și aptitudinile să vă fie valorificate și multiplicate zilnic, prin schimb de practici și experiențe internaționale, alăturați-vă nouă!

Beneficii:

  • Salariu competitiv şi tichete de masă;
  • Bonus de performanță în dependență de rezultatele obținute;
  • Posibilitatea de achiziționare a produselor şi serviciilor băncii în condiţii preferenţiale;
  • Program internațional de asistență medicală la survenirea unor boli grave;
  • Formări și team building-uri;
  • Diversitate în activități, posibilitatea obținerii unei experiențe internaționale;
  • Program de muncă combinat (oficiu versus la distanţă);
  • Oportunități de dezvoltare profesională și perspective de creștere în carieră.

 

EXIMBANK, subsidiara din Moldova a Grupului Intesa Sanpaolo – lider în Italia și unul dintre cele mai solide grupuri bancare din Europa – invită candidaţi pentru următoarele funcţii vacante:

SPECIALIST DIRIJARE RISC DE CREDIT
Responsabilităţi:

• Monitorizarea portofoliului de credite privind calitatea, compoziția și evoluția acestuia;
• Analiza portofoliului de credite în vederea determinării clasificării acestuia conform cerințelor BNM și IFRS9;
• Verificarea încadrării în limitele de risc de credit, atât la nivel de portofoliu, cât și la nivel de contrapartidă;
• Elaborarea rapoartelor către conducerea Băncii și către Banca-mama conform reglementarilor BNM şi ale Băncii-mamă;
• Participarea la actualizarea și revizuirea actelor normative interne ce reglementează managementul riscului de credit.

Cerinţe faţă de candidat:

• Studii superioare în domeniul financiar-bancar/economic;
• Experiența în administrarea riscului de credit într-o instituție financiar-bancară minim 1 an;
• Cunoașterea la nivel avansat a aplicațiilor MS Office (Outlook, Word, Excel, Power Point, etc.);
• Cunoașterea fluentă a limbii române şi a limbii engleze la nivel intermediar;
• Cunoașterea principiilor Basel, a legislației, regulamentelor BNM și europene referitoare la gestionarea riscului de credit reprezintă un avantaj;
• Abilitatea de respectare a termenelor limită;
• Abilitatea de a lucra atât în echipa, cât și independent;
• Atenție la detalii, capacitate de analiză și sinteză.
AUDITOR SUPERIOR
Responsabilităţi:

• Desfășurarea activităților de audit intern conform metodologiei interne şi a standardelor internaționale;
• Evaluarea sistemului de control intern al subdiviziunii auditate;
• Depistarea deficiențelor pe parcursul auditării, cu înștiințarea ulterioară a superiorului cu privire la neajunsurile depistate;
• Elaborarea şi prezentarea unui raport aferent erorilor constatate cu includerea elementelor probante;
• Evaluarea expunerilor la risc, elaborarea şi supravegherea planului de acţiuni;
• Diverse sarcini administrative legate de misiunile de audit.

Cerinţe faţă de candidat:

• Studii superioare de liсenţă cu profil economic, preferabil audit sau contabilitate;
• Experiență de minim 1 an în domeniul auditului și minim 2 ani în domeniul bancar;
• Cunoașterea legislației de specialitate ce ține de domeniul bancar, audit şi contabilitate;
• Cunoașterea fluentă a limbii române şi a limbii engleze;
• Cunoașterea la nivel avansat a aplicațiilor MS Office (Outlook, Word, Excel, Power Point, etc.);
• Abilități analitice;
• Abilități de comunicare eficientă şi de lucru în echipă;
• Punctualitate şi acuratețe în îndeplinirea sarcinilor.
SPECIALIST PR ȘI COMUNICARE (perioadă determinată)
Responsabilități:

- Promovează și răspândește imaginea și reputația pozitivă a Băncii prin organizarea și participarea la conferințe de presă și alte evenimente, emite comunicate de presă și urmărește contactul zilnic cu presa și birourile media;
- Gestionează circulația tuturor informațiilor economice, financiare, instituționale către mass-media și agențiile de știri;
- Definește, coordonează și urmărește rezultatele obținute în urma inițiativelor, evenimentelor;
- Menține și dezvoltă identitatea corporativă a Băncii prin urmarea standardelor vizuale ale Grupului ISP;
- Asigură comunicarea internă prin promovarea standardelor și valorilor Băncii;
- Definește și asigură implementarea campaniilor de comunicare și a inițiativelor de implicare în rândul angajaților Băncii;
- Monitorizează utilizarea conformă a mărcii comerciale;
- Gestionează secțiunea cu privire la informațiile destinate mass-media de pe pagina oficială a Băncii;
- Propune, execută și monitorizează bugetul anual pentru activitățile de PR și media ale Băncii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul jurnalism/ştiinţe ale comunicării/PR/Marketing;
- Experiență profesională minim 2 ani în domeniul comunicării, marketingului, PR-ului sau jurnalismului;
- Cunoașterea limbilor română şi engleză la nivel avansat (scris/vorbit);
- Cunoașterea Microsoft Office la nivel avansat;
- Utilizarea independentă a aplicațiilor de editare foto/video constituie un avantaj;
- Abilitatea de respectare a termenelor limită;
- Abilitatea de a lucra atât în echipă, cât și independent;
- Atenție la detalii, capacitate de analiză și sinteză.
ANALIST CREDITE PERSOANE JURIDICE
Responsabilități:

- Efectuarea analizei financiare;
- Estimarea riscurilor aferente tranzacțiilor de credit și înaintarea propunerilor de mitigare a acestora;
- Verificarea corectitudinii întocmirii dosarului de credit, informațiilor indicate în raportul de acordare a creditului, veridicitatea și autenticitatea actelor prezentate de client și corespunderea solicitării de credit cu produsele creditare ale Băncii;
- Emiterea opiniei de risc aferentă tranzacției;
- Controlul corectitudinii derulării întregului proces de analiză a unei solicitări de finanțare și acordarea consultanței angajaților antrenați în procesul de vânzări.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență în domeniul analizei creditelor persoanelor juridice cel puțin un an;
- Gândire analitică și proactivă;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
- Cunoașterea instrumentelor Microsoft Office, în special Excel – utilizator avansat;
- Cunoașterea limbilor română şi engleză (nivel mediu).
BUSINESS ANALIST
Responsabilități:

- Analiza cerințelor de business și a legislației pentru construirea sistemelor informatice;
- Detalierea si redactarea cerințelor business pentru specificații;
- Identificarea și propunerea soluțiilor de optimizare a proceselor și a proiectelor;
- Coordonarea cu echipa responsabilă la efectuarea testelor funcționale a noilor dezvoltări;
- Monitorizarea procesului de realizare a livrabilelor tehnice dezvoltărilor;
- Urmărirea post implementării a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de producție;
- Asistența utilizatorilor din cadrul băncii, pentru a permite identificarea și abordarea a disfuncționalităților;
- Proiectarea, implementarea și menținerea soluțiilor de securitate a informațiilor;
- Definirea profilurilor de acces pentru resursele informaționale, inclusiv pentru orice aplicație;
- Furnizarea și menținerea serviciilor de gestionare a identității și a accesului pentru utilizatorii interni și externi;
- Prevenirea și gestionarea incidentelor de securitate a informațiilor și producerea dovezilor cu privire la rezolvarea progresului incidentului.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT sau Economic;
- Experiență în domeniu financiar-bancar;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel tehnic;
- Cunoașterea în gestiunea bazelor de date;
- Gândire logică, structurată și sistemică;
- Capacitatea de formulare succintă și coerentă a gândurilor, atât oral, cât și scris;
- Cunoașterea business-proceselor bancare;
- Cunoașterea soluțiilor de Securitate privind identificarea utilizatorilor;
- Cunoașterea profilurilor de acces pentru resursele informaționale;
- Cunoașterea standardelor de Securitate a informațiilor și asigurării continuității proceselor;
- Experiența în domeniul proiectelor reprezintă avantaj.
PROGRAMATOR
Responsabilități:

- Automatizarea procesării de date;
- Dezvoltarea aplicaţiilor pentru necesităţile de business;
- Dezvoltarea şi modificarea rapoartelor;
- Modificarea şi dezvoltarea funcţionalităţilor suplimentare la aplicaţiile existente;
- Dezvoltarea interfeţelor pentru module/sisteme informatice bancare;
- Modificarea interfeţelor existente în funcţie de cerinţele de business;
- Înlăturarea deficienţelor din aplicaţiile existente;
- Acordarea suportului utilizatorilor de aplicaţii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT;
- Cunoaşterea la nivel înalt a fundamentelor de baze de date relaţionale (Oracle, MS SQL Server);
- Cunoaşterea avansată PL/SQL (experienţă de lucru cu PL/SQL cel puţin de 2 ani);
- Cunoaşterea tehnologiilor C#, ASP.NET, .NET Frameworks;
- Experiența în domeniul financiar-bancar prezintă un avantaj.
MANAGER RELAŢII CU CLIENŢII IMM
Responsabilități:

- Consolidarea portofoliului de clienți IMM și volumul de afaceri, în conformitate cu obiectivele băncii;
- Vânzarea produselor băncii către clienți persoane juridice clasificate ca şi IMM în condiții de profitabilitate pentru bancă;
- Analizarea evoluției relațiilor cu clienții din portofoliul deținut, menținerea și fidelizarea acestora prin activitatea de cross selling și asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
- Promovarea imaginii băncii în activitatea zilnică;
- Perfectarea rapoartelor de activitate;
- Identificarea și atragerea clienților potențiali prin analiza pieței.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economic;
- Experiență în deservirea/comunicarea cu clienții agenți economici de minim 1 an;
- Сunoaşterea documentelor normative ale BNM, a legislației în vigoare;
- Cunoașterea produselor bancare;
- Cunoștințe de analiză financiară (reprezintă un avantaj);
- Cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit);
- Permis de conducere, categoria B;
- Orientare către client;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipă, abilități de vânzare, flexibilitate.
CONSILIER FINANCIAR-BANCAR
Responsabilităţi:

- Promovarea si vânzarea produselor si serviciilor bancare;
- Analiza, evaluarea potenţialilor clienţi, prospectarea pieţei;
- Atragerea noilor clienţi;
- Elaborarea si prezentarea ofertelor clienţilor;
- Îndeplinirea obiectivelor comerciale stabilite;
- Promovarea imaginii Băncii.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare;
- Abilităţi de comunicare;
- Abilităţi de negociere şi vânzare;
- Capacitate de analiză și sinteză;
- Orientare spre client și spre rezultate;
- Rezistenţă la stres, echilibru emoţional.
OPERATOR GHIȘEU (perioadă determinată)
Responsabilități:

- Gestionarea conturilor bancare;
- Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar;
- Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
- Efectuarea transferurilor băneşti internaționale;
- Deservirea conturilor de depozit;
- Verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiene;
- Experienţă în relaţiile cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel;
- Abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat;
- Atenţie la detalii;
- Asumarea responsabilităţilor;
- Echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.
ȘEF DEPARTAMENT TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR
Responsabilități:

- Repartizarea sarcinilor, stabilirea responsabilităților și coordonarea activității Departamentului Tehnologie Informațională și a Comunicațiilor (TIC);
- Identificarea și recepționarea de la alte Subdiviziuni necesitățile din domeniul ICT ale Băncii;
- Definirea strategiilor, soluțiilor și inițiativelor privind arhitecturile, tehnologiile, standardele, regulile, liniile directoare și problemele de guvernanță în domeniul TIC;
- Administrarea și coordonarea activităților informaționale și de telecomunicație ale Băncii;
- Proiectarea, implementarea și gestionarea aplicațiilor și infrastructurilor tehnologice;
- Coordonarea activităților în domeniul arhitecturii aplicațiilor;
- Asigurarea implementării și gestionării măsurilor de securitate în domeniul tehnologiilor informaționale;
- Supravegherea managementului incidentelor de securitate;
- Participarea și gestionarea activității de identificare a riscurilor în domeniul TIC și raportarea acestora;
- Definirea bugetului anual al Departamentului TIC și monitorizarea permanentă utilizării acestuia;
- Administrarea activităților de proiecte în domeniul tehnologiilor informaționale;
- Coordonarea planurilor de instruire a angajaților în utilizarea aplicațiilor și infrastructurii informaționale a Băncii;
- Prezentarea rapoartelor aferente activității Departamentului;
- Elaborarea actelor normative interne.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare de licență;
- Experiența de minimum 3 ani în domeniul IT;
- Experiență managerială de cel puțin 2 ani;
- Cunoașterea legislației și a regulamentelor BNM aferente ariei IT/Securitate IT.
- Cunoștințe aferente administrării, monitorizării, mentenanței, deployment și upgrade a sistemelor IT.
- Cunoașterea și prezentarea unui aspect practic de aplicare a celor mai bune practici în domeniul IT/Cybersecurity – ISO 27k, COBIT, ITIL, NIST. (deținerea unui certificat CISA, CISM, CRISC va prezenta un avantaj)
- Abilități de conducere, motivare și gestionare a personalului;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
- Cunoașterea limbii române, engleze – la nivel avansat.
SPECIALIST COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR (AML)
Responsabilităţi:
• Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor, finanţării terorismului (AML/CFT);
• Controlul respectării reglementărilor interne în domeniul AML/CFT, asigurarea conformităţii faţă de normele legale în vigoare;
• Evaluarea noilor produse şi servicii din perspectiva riscurilor de spălarea banilor;
• Raportarea cazurilor de neconfomitate către superior şi propunerea de acţiuni de remediere;
• Raportarea periodică către autorităţile locale;
• Participarea la instruirile angajaţilor Băncii în domeniul AML/CFT;
• Participarea la elaborarea documentelor normative interne ale Băncii în domeniul AML/CFT.

Cerinţe faţă de candidat:
• Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
• Experienţă de minim 1 an în domeniul financiar-bancar;
• Cunoştinţe avansate a cadrului legislativ şi de reglementare a activităţii bancare (în special în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului);
• Cunoaşterea limbii române la nivel avansat, a limbii engleze la nivel mediu;
• Cunoașterea Microsoft Office la nivel avansat;
• Capacitate de înțelegere, analiză şi sinteză a informaţiilor;
• Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în echipă;
• Simţ dezvoltat al disciplinei, al responsabilităţii şi al colaborării.
Expediază CV-ul

Formularul a fost trimis

Sau completează formularul online:

https://eximbank.md/ro/cv-form

Persoanele interesate pot expedia CV-ul, însoțit de o scrisoare de intenție, cu indicarea postului la e-mail: recrutare@eximbank.com

În cazul în care nu v-aţi regăsit în poziţiile enumerate mai sus, dar vă doriţi să faceţi parte din echipa noastră, vă încurajăm să ne expediaţi CV-ul Dvs. (în limba engleză) pentru eventuale poziţii vacante.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Nota: Prin expedierea CV-ului, vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare.