Picture

Locuri vacante

Dacă vă doriți să faceți parte dintr-o echipă în care profesionalismul, motivația și cooperarea au prioritate, iar cunoștințele și aptitudinile să vă fie valorificate și multiplicate zilnic, prin schimb de practici și experiențe internaționale, alăturați-vă nouă!

Beneficii:

  • Salariu competitiv şi tichete de masă;
  • Bonus de performanţă în dependenţă de rezultatele obţinute;
  • Control medical anual din contul angajatorului la o instituţie privată;
  • Formări şi teambuilding-uri;
  • Posibilitatea de a face parte dintr-o echipă dinamică si profesionistă;
  • Diversitate în activităţi, posibilitatea obtinerii unei experiente internaţionale;
  • Oportunităţi de dezvoltare profesională şi perspective de creştere în carieră.

EXIMBANK, subsidiara din Moldova a Grupului Intesa Sanpaolo – lider în Italia și unul dintre cele mai solide grupuri bancare din Europa – invită candidaţi pentru următoarele funcţii vacante:

ȘEF SERVICIU AML
Responsabilități:

- Coordonarea activității serviciului AML în scopul asigurării unui management eficient al riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului și formulării recomandărilor pentru diminuarea riscurilor identificate;
- Coordonarea și elaborarea planului anual de activitate și a raportului anual de activitate a serviciului AML;
- Coordonarea și elaborarea procedurilor și proceselor interne specifice în aplicarea legislației în materie de cunoaștere a clientelei și de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
- Aplicarea și asigurarea controlului aplicării de către angajații Băncii a reglementărilor interne și a legislației în materie de spălare a banilor și prevenire a finanțării actelor de terorism în limitele competențelor acordate;
- Evaluarea noilor produse și servicii ale Băncii din perspectiva riscurilor aflate în aria de gestiune;
- Prezentarea către autoritățile naționale de resort a formularelor solicitate, realizarea, gestionarea relației cu SPCSB, cu autoritățile statului competente în conformitate cu prevederile legislative în materie;
- Propunerea programelor de instruire a personalului Băncii în materie de cunoaștere a clientelei și de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și participarea la realizarea acestora;
- Asigurarea actualizării listelor de sancțiuni internaționale și cele naționale;
- Reprezentarea serviciului AML în relațiile cu subdiviziunea coordonatoare a Băncii mamă;
- Colaborarea cu alte structuri în scopul actualizării, îmbunătățirii sistemelor informaționale, soluționării eventualelor problem de sistem/date furnizate etc.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Experiență de minim 3 ani în domeniul AML;
- Certificare internațională în domeniul AML;
- Cunoștințe avansate a cadrului legislativ și de reglementare a activității bancare, în special în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Cunoașterea la perfecție a limbii române, ruse;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel de utilizator independent;
- Stăpânirea instrumentelor MS Office;
- Leadership și abilități organizaționale;
- Echilibru emoțional;
- Simț dezvoltat al disciplinei și al responsabilității.
ȘEF DEPARTAMENT CYBERSECURITY ȘI BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT
Responsabilităţi:

- Planificarea securităţii informaţionale;
- Evidenţa mecanismelor şi instrumentelor de securitate, controlul funcţionării, revizuirea, dezvoltarea şi actualizarea acestora;
- Menţinerea securităţii informaţionale la nivelul corespunzător, utilizând instrumente disponibile şi în corespundere cu standardele informaţionale şi normele aprobate de bancă;
- Asigurarea instruirii periodice a personalului din punct de vedere al securităţii tehnologiilor informaţionale;
- Ţinerea sub control strict a posibilelor ameninţări, pericole şi vulnerabilităţi;
- Elaborarea şi prezentarea spre aprobare organelor competente a metodelor, procedeelor şi procedurilor de securitate informaţională;
- Completarea normativelor în vigoare şi elaborarea normativelor noi care ar, menţine securitatea tehnologiilor informaţionale la nivelul necesar;
- Controlul aplicării depline a prevederilor politicii de securitate informaţională de către toţi angajaţii băncii şi părţile terţe;
- Controlul clasificării informaţiei şi corespunderii clasificării politicilor şi normelor de securitate;
- Controlul plenitudinii şi complexităţii normelor de securitate;
- Monitorizarea şi controlul îndeplinirii planurilor de securitate;
- Evidenţa şi controlul soluţionării incidentelor de securitate.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare în domeniu;
- Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
- Experienţă de minim 3 ani în domeniul securităţii informaţionale;
- Experienţa managerială de minim 1 an;
- Cunoaşterea standardelor şi practicilor locale şi internaţionale în domeniul securităţii informaţionale;
- Abilităţi de comunicare, organizare şi respectare a termenelor;
- Capacitatea de a lucra individual şi în echipă;
- Cunoştinţele în domeniul bancar constituie un avantaj.
SPECIALIST AML
Responsabilități:

- Asigurarea respectării legislației în vigoare cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului (AML/CFT);
- Controlul respectării reglementărilor interne în domeniul AML/CFT;
- Verificarea conformității tranzacțiilor și a actelor confirmative prezentate de clienți;
- Monitorizarea și prelucrarea alertelor generate în cadrul sistemului informațional al băncii;
- Evaluarea noilor produse și servicii din perspectiva riscurilor de spălarea banilor;
- Raportarea cazurilor de neconformitate către superior şi propunerea de acțiuni de remediere;
- Raportarea periodică către autorități și prelucrarea corespondenței recepționate;
- Participarea la instruirile angajaților Băncii în domeniul AML/CFT;
- Participarea la elaborarea documentelor normative interne ale băncii în domeniul AML/CFT.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Experiență de minim 2-3 ani în domeniul financiar-bancar;
- Cunoștințe avansate a cadrului legislativ și de reglementare a activității bancare, în special în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Cunoașterea la perfecție a limbilor română și rusă, a englezei la nivel intermediar;
- Stăpânirea instrumentelor MS Office;
- Capacitatea de înțelegere, analiză și sinteză a informațiilor;
- Abilități dezvoltate de comunicare și de lucru în echipă;
- Simț dezvoltat al disciplinei și al responsabilității.
ŞEF OFICIU INFRASTRUCTURĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
Responsabilităţi:

- Monitorizarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea proceselor de lucru asociate cu infrastructura internă;
- Gestionarea tuturor resurselor de reţea, inclusiv acţiunile de mentenanţă, inventariere, şi documentare;
- Crearea şi monitorizarea acţiunilor legate de back-up, alerte, accese şi securizări;
- Gestionarea și asigurarea unei bune funcționalităţi a tuturor echipamentelor de rețea, (inclusiv routere, switch-uri, hub-uri, UPS-uri etc.);
- Planificarea şi coordonarea acţiunilor de instalare a acestora (in-house şi remote);
- Administrarea şi monitorizarea canalelor de legătură, analizarea lor în vederea optimizării permanente;
- Testarea continuă a capacităţii sistemelor de reţea prin furnizarea de statistici şi rapoarte şi dezvoltarea strategiei pentru o mai bună performanţă;
- Iniţierea actiunilor corective dacă este cazul şi asigurarea îndeplinirii lor;
- Colaborarea cu serviciile interne, manifestarea unei atitudini proactive pe marginea incidentelor apărute;
- Gestionarea echipei şi acordarea de suport noilor membri ai acesteia.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare tehnice şi experienţă în domeniu de minim 5 ani;
- Experienţă relevantă în managementul echipelor (minim 3 ani);
- Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat (oral, scris);
- Cunoştinţe confirmate în domeniu (Active Directory, MS Exchange, Core Switching/Routing, SSL/IPSec, SAN etc.);
- Experienţa de lucru cu ATM-le reprezintă un mare avantaj;
- Simţ dezvoltat al responsabilităţii şi al viziunii de ansamblu;
- Abilităţi de leadership şi competenţe manageriale dezvoltate;
- Abilităţi de comunicare şi interacţionare cu diferite echipe de lucru, precum şi capacitatea de a raporta către superior;
- Spirit analitic dezvoltat, capacitatea de a sintetiza informaţiile şi de a propune soluţii în termeni restrânşi.
ADMINISTRATOR DE REȚEA
Responsabilități:

- Administrarea și configurarea echipamentelor WAN/LAN și echipamentelor de securitate (Firewall);
- Administrarea și monitorizarea canalelor de legătură;
- Asigurarea dezvoltării rețelei, integrând în sistem echipamente și configurații noi;
- Protejarea informației în rețea, precum și securitatea traficului pe internet, configurarea ACL-urilor;
- Analiza traficului datelor, rezolvarea problemelor legate de colizii sau defecte tehnice în rețea, optimizarea traficului de date;
- Elaborarea și menținerea în starea actuală a documentației implementărilor și modificărilor efectuate;
- Abilități de comunicare, analiză și sinteză, spirit de echipă;

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare tehnice;
- Experiență minim 2-3 ani în domeniu;
- Cunoștințe avansate în rețele TCP/IP;
- Cunoștințe în tehnologiile VLAN/VPN/DMVPN;
- Cunoștințe avansate a protocoalelor de rețea OSPF/ EIGRP;
- Cunoștințe în configurarea și administrarea echipamentului de rețea (Cisco);
- Cunoașterea limbii engleze (intelegerea documentației tehnice);
- Deținerea certificatelor reprezintă un avantaj (CCNA, CCSP, CCNP, etc).
SPECIALIST PLANIFICARE ȘI CONTROL
Responsabilități:

- Elaborarea materialelor de analiză financiară;
- Analiza de ansamblu a diverselor structuri și segmente de business;
- Comunicarea eficientă a imaginii complete şi corecte a performanței financiare a Băncii;
- Definirea și implementarea modelelor profitabile;
- Participarea la procesul de planificare financiară.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Abilităţi analitice;
- Bună înțelegere a activității de controlling și/sau Contabilitate;
- Cunoașterea PC la nivel avansat (MS Office, Excel, PowerPoint);
- Cunoașterea limbajului SQL;
- Abilități de lucru cu volume mari de date;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
- Cunoașterea domeniului bancar şi experiența în raportare managerială şi/sau financiară reprezintă un avantaj.
DIRECTOR AL SUCURSALEI ÎN MUN. CHIŞINĂU
Responsabilităţi:

- Dezvoltarea strategică şi gestionarea sucursalei;
- Coordonarea procesului de vânzare şi promovare a produselor bancare;
- Administrarea şi dezvoltarea continuă a portofoliului de clienţi/produse/servicii ale sucursalei;
- Gestiunea riscurilor aferente activităţii Sucursalei;
- Asigurarea integrităţii patrimoniului Sucursalei.

Cerinţe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Experienţă bancară similară de minim 3 ani ;
- Experienţă în domeniul creditării şi deservirii clienţilor;
- Reputaţie impecabilă de afaceri;
- Lipsa antecedentelor penale;
- Lipsa evidenţelor privind responsabilitatea apariţiei problemelor administrative şi financiare la locurile precedente de muncă;
- Lipsa mărturiilor privind escrocheriile financiare sau evaziuni fiscale, precum şi altor mărturii care denotă o gestiune şi/sau o activitate necorespunzătoare şi/sau imprudentă la locurile anterioare de muncă;
- Capacităţi organizatorice şi analitice;
- Cunoaşterea limbilor română și engleză;
- Permis de conducere, categoria B.
CONSILIER FINANCIAR-BANCAR
Responsabilităţi:

- Promovarea si vânzarea produselor si serviciilor bancare;
- Analiza, evaluarea potenţialilor clienţi, prospectarea pieţei;
- Atragerea noilor clienţi;
- Elaborarea si prezentarea ofertelor clienţilor;
- Îndeplinirea obiectivelor comerciale stabilite;
- Promovarea imaginii Băncii.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare;
- Abilităţi de comunicare;
- Abilităţi de negociere şi vânzare;
- Capacitate de analiză și sinteză;
- Orientare spre client și spre rezultate;
- Rezistenţă la stres, echilibru emoţional.
OPERATOR GHIȘEU (post temporar vacant)
Responsabilități:

- Gestionarea conturilor bancare;
- Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar;
- Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
- Efectuarea transferurilor băneşti internaționale;
- Deservirea conturilor de depozit;
- Verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiană;
- Experienţă în relaţiile cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel;
- Abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat;
- Atenţie la detalii;
- Asumarea responsabilităţilor;
- Echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul, însoțit de o scrisoare de intenție, cu indicarea postului la e-mail: recrutare@eximbank.com

În cazul în care nu v-aţi regăsit în poziţiile enumerate mai sus, dar vă doriţi să faceţi parte din echipa noastră, vă incurajăm să ne expediaţi CV-ul Dvs. (în limba engleză) pentru eventuale poziţii vacante.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Nota: Prin expedierea CV-ului, vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare.