Picture

Locuri vacante

Dacă vă doriți să faceți parte dintr-o echipă în care profesionalismul, motivația și cooperarea au prioritate, iar cunoștințele și aptitudinile să vă fie valorificate și multiplicate zilnic, prin schimb de practici și experiențe internaționale, alăturați-vă nouă!

Beneficii:

  • Salariu competitiv şi tichete de masă;
  • Bonus de performanță în dependență de rezultatele obținute;
  • Posibilitatea de achiziționare a produselor şi serviciilor băncii în condiţii preferenţiale;
  • Program internațional de asistență medicală la survenirea unor boli grave;
  • Formări și team building-uri;
  • Diversitate în activități, posibilitatea obținerii unei experiențe internaționale;
  • Program de muncă combinat (oficiu versus la distanţă);
  • Oportunități de dezvoltare profesională și perspective de creștere în carieră.

 

EXIMBANK, subsidiara din Moldova a Grupului Intesa Sanpaolo – lider în Italia și unul dintre cele mai solide grupuri bancare din Europa – invită candidaţi pentru următoarele funcţii vacante:

BUSINESS ANALIST
Responsabilități:

- Analiza cerințelor de business și a legislației pentru construirea sistemelor informatice;
- Detalierea si redactarea cerințelor business pentru specificații;
- Identificarea și propunerea soluțiilor de optimizare a proceselor și a proiectelor;
- Coordonarea cu echipa responsabilă la efectuarea testelor funcționale a noilor dezvoltări;
- Monitorizarea procesului de realizare a livrabilelor tehnice dezvoltărilor;
- Urmărirea post implementării a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de producție;
- Asistența utilizatorilor din cadrul băncii, pentru a permite identificarea și abordarea a disfuncționalităților;
- Proiectarea, implementarea și menținerea soluțiilor de securitate a informațiilor;
- Definirea profilurilor de acces pentru resursele informaționale, inclusiv pentru orice aplicație;
- Furnizarea și menținerea serviciilor de gestionare a identității și a accesului pentru utilizatorii interni și externi;
- Prevenirea și gestionarea incidentelor de securitate a informațiilor și producerea dovezilor cu privire la rezolvarea progresului incidentului.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT sau Economic;
- Experiență în domeniu financiar-bancar;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel tehnic;
- Cunoașterea în gestiunea bazelor de date;
- Gândire logică, structurată și sistemică;
- Capacitatea de formulare succintă și coerentă a gândurilor, atât oral, cât și scris;
- Cunoașterea business-proceselor bancare;
- Cunoașterea soluțiilor de Securitate privind identificarea utilizatorilor;
- Cunoașterea profilurilor de acces pentru resursele informaționale;
- Cunoașterea standardelor de Securitate a informațiilor și asigurării continuității proceselor;
- Experiența în domeniul proiectelor reprezintă avantaj.
PROGRAMATOR
Responsabilități:

- Automatizarea procesării de date;
- Dezvoltarea aplicaţiilor pentru necesităţile de business;
- Dezvoltarea şi modificarea rapoartelor;
- Modificarea şi dezvoltarea funcţionalităţilor suplimentare la aplicaţiile existente;
- Dezvoltarea interfeţelor pentru module/sisteme informatice bancare;
- Modificarea interfeţelor existente în funcţie de cerinţele de business;
- Înlăturarea deficienţelor din aplicaţiile existente;
- Acordarea suportului utilizatorilor de aplicaţii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT;
- Cunoaşterea la nivel înalt a fundamentelor de baze de date relaţionale (Oracle, MS SQL Server);
- Cunoaşterea avansată PL/SQL (experienţă de lucru cu PL/SQL cel puţin de 2 ani);
- Cunoaşterea tehnologiilor C#, ASP.NET, .NET Frameworks;
- Experiența în domeniul financiar-bancar prezintă un avantaj.
ANALIST CREDITE PERSOANE JURIDICE
Responsabilități:

- Efectuarea analizei financiare a dosarelor de credit ale persoanelor juridice;
- Verificarea corectitudinii întocmirii dosarului de credit, informațiilor indicate în raportul de acordare a creditului, veridicitatea și autenticitatea actelor prezentate de client și corespunderea solicitării de credit cu produsele creditare ale Băncii;
- Solicitarea datelor suplimentare de la angajații Diviziei Corporații și ÎMM în scopul clarificării informației și excluderea erorilor;
- Verificarea sau asigurarea verificării de către angajații Diviziei Corporații și ÎMM a situației juridice a clientului ;
- Verificarea identității solicitanților de credit, monitorizarea conturilor clienților existenți și tranzacțiilor mari și cu caracter neordinar;
- Efectuarea operațiunilor în aplicațiile bancare și în sistemul informațional al Băncii;
- Efectuarea, prin coordonare cu Departament Juridic, controlul legalității actelor de constituire, documentelor financiare și de altă natură, prezentate de solicitantul de credit;
- Controlul corectitudinii derulării întregului proces de analiză a unei solicitări de finanțare și acordă consultanță angajaților din Diviziei Corporații și ÎMM .

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență în domeniul analizei creditelor persoanelor juridice cel puțin un an;
- Cunoașterea Excel-ului la nivel avansat;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
- Gândire analitică și abilități de comunicare.
CONSILIER FINANCIAR-BANCAR
Responsabilităţi:

- Promovarea si vânzarea produselor si serviciilor bancare;
- Analiza, evaluarea potenţialilor clienţi, prospectarea pieţei;
- Atragerea noilor clienţi;
- Elaborarea si prezentarea ofertelor clienţilor;
- Îndeplinirea obiectivelor comerciale stabilite;
- Promovarea imaginii Băncii.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare;
- Abilităţi de comunicare;
- Abilităţi de negociere şi vânzare;
- Capacitate de analiză și sinteză;
- Orientare spre client și spre rezultate;
- Rezistenţă la stres, echilibru emoţional.
OPERATOR GHIȘEU (perioadă determinată)
Responsabilități:

- Gestionarea conturilor bancare;
- Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar;
- Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
- Efectuarea transferurilor băneşti internaționale;
- Deservirea conturilor de depozit;
- Verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiene;
- Experienţă în relaţiile cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel;
- Abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat;
- Atenţie la detalii;
- Asumarea responsabilităţilor;
- Echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.
MANAGER DE PRODUS CARDURI BANCARE
Responsabilități:

- Participarea activă la dezvoltarea și administrarea produselor de carduri bancare;
- Gestiunea proiectelor cu Mastercard și VISA;
- Formularea cerințelor business pentru dezvoltările IT;
- Îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiența de minimum 2 ani în domeniul cardurilor bancare (manager de produs sau specialist Back Office);
- Înțelegerea și cunoașterea aspectelor comerciale (triggeri de profitabilitate a produselor) și tehnice (funcționalitatea cardului in cadrul sistemelor de plăți Visa și Mastercard) ale cardurilor bancare;
- Gândire analitică, proactivă și creativă;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
- Nivel înalt de motivație si dorința de implicare în proiecte noi;
- Cunoașterea limbii engleze și instrumentelor Microsoft Office – utilizator independent.
MANAGER DE PRODUS (Internet & Mobile Banking)
Responsabilități:

- Participarea activă la dezvoltarea și administrarea produselor și serviciilor bancare digitale destinate persoanelor fizice (Internet / Mobile banking);
- Formularea cerințelor de business pentru dezvoltările IT aferente produselor și serviciilor digitale;
- Analiza funcționalității produselor digitale;
- Evaluarea performanței produselor digitale și a experienței clienților în procesul de utilizare a acestora.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar sau tehnologii informaționale;
- Experiența de minimum 2 ani în domeniul produselor bancare digitale;
- Gândire analitică, proactivă și creativă;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
- Nivel înalt de motivație si dorința de implicare în proiecte noi;
- Cunoașterea limbii engleze și instrumentelor Microsoft Office – utilizator independent.
SPECIALIST MANAGEMENT PROACTIV CREDITE
Responsabilități:

- Efectuează analiza rapoartelor aferente portofoliului de credite executate de către Departamentul Dirijare Riscuri și prezintă concluziile sale privind gestionarea activelor problematice către Grup;
- Participă în procesul de detectare a debitorilor cu risc sporit, inclusiv prin examinarea continuă a listelor de debitori cu risc sporit prezentate de subdiviziunile Băncii;
- Actualizează listele evenimentelor negative și critice în scopul utilizării lor pentru identificarea debitorilor cu risc sporit şi participă la automatizarea acestora;
- Acordă suport în definirea celui mai potrivit plan de acțiuni pentru debitorii cu risc sporit, prezentând planurile spre validare către Directorul de Arie/ Comitet, după caz;
- Monitorizează periodic acțiunile și strategiile aplicate pentru debitorii cu risc sporit;
- Raportează către Comitet/Șeful de Arie/Grup eficiența planurilor de acțiune aplicate pentru clienții incluși în procesul de management proactiv al creditelor.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Cunoașterea procesului de creditare atât a persoanelor fizice, cât și juridice;
- Viziune despre corelația sistemului bancar cu domeniile economiei naționale;
- Cunoașterea business-proceselor bancare;
- Gândire analitică;
- Abilități de lucru cu baze mari de date;
- Cunoașterea limbii engleze și a Excel-ului – la nivel avansat.
SPECIALIST PLANIFICARE ȘI CONTROL
Responsabilități:

- Gestionarea bazei de date operaționale și sistemelor de raportare și de business intelligence cu scopul de a asigura procesele de planificare, control și monitorizare a performanței financiare a băncii;
- Elaborarea rapoartelor privind datele financiare și comerciale per segmente de produse, canale, zone geografice conform solicitărilor structurilor băncii și și a Grupului ISP;
- Participarea activă în elaborarea previziunilor economice, bugetelor și strategiilor de dezvoltare a băncii cu referire la costurile operaționale (inclusiv investițiile de capital), veniturile operaționale, activitatea investițională a băncii;
- Gestionarea proceselor în domeniul bugetului de capital și control al costurilor privind instrumentele, metodologiile utilizate în evaluarea datelor, pentru a acorda o confirmare că inițiativele de investiții corespund unei analize corecte a costurilor/beneficiilor fiind lansate în conformitate cu planul de investiții al băncii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență profesională în domeniul planificării, raportări și/sau audit extern (minim 1 an);
- Cunoașterea business-proceselor bancare;
- Gândire logică, structurată și sistemică;
- Abilități în interogarea bazelor de date prezintă un avantaj;
- Cunoașterea limbii engleze și a Excel-ului – utilizator independent.
Expediază CV-ul

Formularul a fost trimis

Sau completează formularul online:

https://eximbank.md/ro/cv-form

Persoanele interesate pot expedia CV-ul, însoțit de o scrisoare de intenție, cu indicarea postului la e-mail: recrutare@eximbank.com

În cazul în care nu v-aţi regăsit în poziţiile enumerate mai sus, dar vă doriţi să faceţi parte din echipa noastră, vă încurajăm să ne expediaţi CV-ul Dvs. (în limba engleză) pentru eventuale poziţii vacante.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Nota: Prin expedierea CV-ului, vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare.