Picture

Locuri vacante

Dacă vă doriți să faceți parte dintr-o echipă în care profesionalismul, motivația și cooperarea au prioritate, iar cunoștințele și aptitudinile să vă fie valorificate și multiplicate zilnic, prin schimb de practici și experiențe internaționale, alăturați-vă nouă!

Beneficii:

  • Salariu competitiv şi tichete de masă;
  • Bonus de performanţă în dependenţă de rezultatele obţinute;
  • Control medical anual din contul angajatorului la o instituţie privată;
  • Formări şi teambuilding-uri;
  • Posibilitatea de a face parte dintr-o echipă dinamică si profesionistă;
  • Diversitate în activităţi, posibilitatea obtinerii unei experiente internaţionale;
  • Oportunităţi de dezvoltare profesională şi perspective de creştere în carieră.

 

EXIMBANK, subsidiara din Moldova a Grupului Intesa Sanpaolo – lider în Italia și unul dintre cele mai solide grupuri bancare din Europa – invită candidaţi pentru următoarele funcţii vacante:

AUDITOR
Responsabilităţi:

- Desfăşurarea activităţilor de audit intern conform metodologiei interne şi a standardelor internaţionale;
- Evaluarea sistemului de control intern al subdiviziunii auditate;
- Depistarea deficienţelor pe parcursul auditării, cu înştiinţarea ulterioară a superiorului cu privire la neajunsurile depistate;
- Elaborarea şi prezentarea unui raport aferent erorilor constatate cu includerea elementelor probante;
- Evaluarea expunerilor la risc, elaborarea şi supravegherea planului de acţiuni;
- Diverse sarcini administrative legate de misiunile de audit.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare de liсenţă cu profil economic, preferabil audit sau contabilitate;
- Experienţă de minim 3 ani în domeniul auditului extern;
- Cunoştinţe în domeniul financiar-bancar;
- Cunoaşterea legislaţiei de specialitate ce ţine de domeniul bancar, audit şi contabilitate;
- Cunoaşterea fluentă a limbii române şi a limbii engleze;
- Cunoașterea la nivel avansat a aplicaţiilor MS Office (Outlook, Word, Excel, Power Point, etc.);
- Abilităţi analitice;
- Abilităţi de comunicare eficientă şi de lucru în echipă;
- Punctualitate şi acurateţe în îndeplinirea sarcinilor.
MANAGER RELAŢII CU CLIENŢII IMM
Responsabilități:

- Consolidarea portofoliului de clienți IMM și volumul de afaceri, în conformitate cu obiectivele băncii;
- Vânzarea produselor băncii către clienți persoane juridice clasificate ca şi IMM în condiții de profitabilitate pentru bancă;
- Analizarea evoluției relațiilor cu clienții din portofoliul deținut, menținerea și fidelizarea acestora prin activitatea de cross selling și asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
- Promovarea imaginii băncii în activitatea zilnică;
- Perfectarea rapoartelor de activitate;
- Identificarea și atragerea clienților potențiali prin analiza pieței.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economic;
- Experiență în deservirea/comunicarea cu clienții agenți economici de minim 1 an;
- Сunoaşterea documentelor normative ale BNM, a legislației în vigoare;
- Cunoașterea produselor bancare;
- Cunoștințe de analiză financiară (reprezintă un avantaj);
- Cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit);
- Permis de conducere, categoria B;
- Orientare către client;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipă, abilități de vânzare, flexibilitate.
ŞEF SERVICIU AML
Responsabilităţi:

- Coordonarea activităţii serviciului AML în scopul asigurării unui management eficient al riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi formulării recomandărilor pentru diminuarea riscurilor identificate;
- Coordonarea și elaborarea planului anual de activitate și a raportului anual de activitate al serviciului AML;
- Coordonarea și elaborarea procedurilor și proceselor interne specifice în aplicarea legislației în materie de cunoaștere a clientelei și de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
- Aplicarea și asigurarea controlului aplicării de către angajații Băncii a reglementărilor interne și a legislației în materie de spălare a banilor și prevenire a finanțării actelor de terorism în limitele competențelor acordate;
- Evaluarea noilor produse și servicii ale Băncii din perspectiva riscurilor aflate în aria de gestiune;
- Prezentarea către autorităţile naţionale de resort a formularelor solicitate, realizarea, gestionarea relației cu SPCSB, cu autorităţile statului competente în conformitate cu prevederile legislative în materie;
- Propunerea programelor de instruire a personalului Băncii în materie de cunoaştere a clientele şi de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi participarea la realizarea acestora;
- Asigurarea actualizării listelor de sancțiuni internaționale și cele naționale;
- Reprezentarea serviciului AML în relațiile cu subdiviziunea coordonatoare a Băncii-mamă;
- Colaborarea cu alte structuri în scopul actualizării, îmbunătăţirii sistemelor informaţionale, soluţionării eventualelor problem de sistem/date furnizate etc.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Experienţă de minim 3 ani în domeniul AML;
- Certificare internațională în domeniul AML;
- Cunoștinţe avansate a cadrului legislativ şi de reglementare a activităţii bancare, în special în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
- Cunoaşterea la perfecţie a limbii române, ruse;
- Cunoaşterea limbii engleze la nivel de utilizator independent;
- Stăpânirea instrumentelor MS Office;
- Leadership și abilități organizaționale;
- Echilibru emoțional;
- Simţ dezvoltat al disciplinei şi al responsabilităţii.
ADMINISTRATOR DE REȚEA
Responsabilități:

- Administrarea și configurarea echipamentelor WAN/LAN și echipamentelor de securitate (Firewall);
- Administrarea și monitorizarea canalelor de legătură;
- Asigurarea dezvoltării rețelei, integrând în sistem echipamente și configurații noi;
- Protejarea informației în rețea, precum și securitatea traficului pe internet, configurarea ACL-urilor;
- Analiza traficului datelor, rezolvarea problemelor legate de colizii sau defecte tehnice în rețea, optimizarea traficului de date;
- Elaborarea și menținerea în starea actuală a documentației implementărilor și modificărilor efectuate;
- Abilități de comunicare, analiză și sinteză, spirit de echipă;

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare tehnice;
- Experiență minim 2-3 ani în domeniu;
- Cunoștințe avansate în rețele TCP/IP;
- Cunoștințe în tehnologiile VLAN/VPN/DMVPN;
- Cunoștințe avansate a protocoalelor de rețea OSPF/ EIGRP;
- Cunoștințe în configurarea și administrarea echipamentului de rețea (Cisco);
- Cunoașterea limbii engleze (intelegerea documentației tehnice);
- Deținerea certificatelor reprezintă un avantaj (CCNA, CCSP, CCNP, etc).
CONSILIER FINANCIAR-BANCAR
Responsabilităţi:

- Promovarea si vânzarea produselor si serviciilor bancare;
- Analiza, evaluarea potenţialilor clienţi, prospectarea pieţei;
- Atragerea noilor clienţi;
- Elaborarea si prezentarea ofertelor clienţilor;
- Îndeplinirea obiectivelor comerciale stabilite;
- Promovarea imaginii Băncii.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare;
- Abilităţi de comunicare;
- Abilităţi de negociere şi vânzare;
- Capacitate de analiză și sinteză;
- Orientare spre client și spre rezultate;
- Rezistenţă la stres, echilibru emoţional.
OPERATOR GHIȘEU (post temporar vacant)
Responsabilități:

- Gestionarea conturilor bancare;
- Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar;
- Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
- Efectuarea transferurilor băneşti internaționale;
- Deservirea conturilor de depozit;
- Verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiană;
- Experienţă în relaţiile cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel;
- Abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat;
- Atenţie la detalii;
- Asumarea responsabilităţilor;
- Echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.
SPECIALIST CRM
Responsabilități:

- Respectarea strategiilor de business și axarea pe satisfacția clienților;
- Gestionarea campaniilor de marketing precum și asigurarea eficienței și a ROI-ul acestora;
- Acordarea suportului Rețelei Retail la utilizarea instrumentelor CRM în scopul creșterii forței de vânzări, îmbunătățirii tehnicii de cross-selling;
- Emiterea propunerilor și strategiilor de pricing pentru diferite segmente de clienți și efectuarea recomandărilor pentru structurile de Business;
- Analiza și cercetarea tuturor segmentelor de clienţi şi identificarea noilor oportunităţi de dezvoltare a afacerilor;
- Efectuarea unor analize și rapoarte privind potențialul pieței, comportamentul și nevoile anumitor clienți-țintă în scopul analizei de business și a luării deciziilor;
- Emiterea noilor inițiative de afaceri subdiviziunilor de resort și identificarea oportunităților de cross-selling, cu accent special pe canalele electronice (Mobile Banking, Internet Banking și ATM), care necesită a fi integrate „în timp real” cu platforma CRM;
- Efectuarea analizelor de date în baza informațiilor nestructurate (text mining – analiza inteligenta a textelor) pentru a înțelege comportamentul clientului pe canalele de comunicare noi (de exemplu chat-uri și rețele de socializare).

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare economice;
- Experienţă de minim 2-3 ani în banking, benchmarking, relaţii cu clienţii etc.;
- Abilităţi dezvoltate în analiză şi sintetizarea datelor;
- Cunoaşterea limbii engleze şi a instrumentelor Microsoft Office – utilizator independent;
- Cunoaşterea actorilor principali de pe piaţa bancară autohtonă;
- Capacitatea de a lucra într-un ritm alert, a prioritiza sarcinile şi a raporta rezultatele;
- Spirit creativ, cu iniţiativă pronunţată şi forţă de convingere;
- Nivel înalt de motivaţie şi dorinţă de implicare în proiecte noi și complexe.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul, însoțit de o scrisoare de intenție, cu indicarea postului la e-mail: recrutare@eximbank.com

În cazul în care nu v-aţi regăsit în poziţiile enumerate mai sus, dar vă doriţi să faceţi parte din echipa noastră, vă incurajăm să ne expediaţi CV-ul Dvs. (în limba engleză) pentru eventuale poziţii vacante.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Nota: Prin expedierea CV-ului, vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare.