Picture

Locuri vacante

Dacă vă doriți să faceți parte dintr-o echipă în care profesionalismul, motivația și cooperarea au prioritate, iar cunoștințele și aptitudinile să vă fie valorificate și multiplicate zilnic, prin schimb de practici și experiențe internaționale, alăturați-vă nouă!

Beneficii:

  • Salariu competitiv şi tichete de masă;
  • Bonus de performanță în dependență de rezultatele obținute;
  • Posibilitatea de achiziționare a produselor şi serviciilor băncii în condiţii preferenţiale;
  • Program internațional de asistență medicală la survenirea unor boli grave;
  • Formări și team building-uri;
  • Diversitate în activități, posibilitatea obținerii unei experiențe internaționale;
  • Program de muncă combinat (oficiu versus la distanţă);
  • Oportunități de dezvoltare profesională și perspective de creștere în carieră.

 

EXIMBANK, subsidiara din Moldova a Grupului Intesa Sanpaolo – lider în Italia și unul dintre cele mai solide grupuri bancare din Europa – invită candidaţi pentru următoarele funcţii vacante:

SPECIALIST COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR (AML)
Responsabilităţi:

- Asigurarea respectării legislației în vigoare cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului (AML/CFT);
- Controlul respectării reglementărilor interne în domeniul AML/CFT, asigurarea conformității față de normele legale în vigoare;
- Evaluarea noilor produse și servicii din perspectiva riscurilor de spălarea banilor;
- Raportarea cazurilor de neconformitate către superior și propunerea de acțiuni de remediere;
- Raportarea periodică către autoritățile locale;
- Participarea la instruirile angajaților Băncii în domeniul AML/CFT;
- Participarea la elaborarea documentelor normative interne ale Băncii în domeniul AML/CFT.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Experienţă de minim 2 ani în domeniul financiar-bancar;
- Cunoştinţe avansate a cadrului legislativ şi de reglementare a activităţii bancare (în special în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului);
- Cunoaşterea limbii române la nivel avansat, a limbii engleze la nivel mediu;
- Cunoașterea Microsoft Office la nivel avansat;
- Capacitatea de înțelegere, analiză şi sinteză a informaţiilor;
- Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în echipă;
- Simţ dezvoltat al disciplinei, al responsabilităţii şi colaborării.
SPECIALIST ACHIZIȚII
Responsabilități:

- Dezvoltarea și gestionarea relațiilor cu furnizorii;
- Organizarea licitațiilor de achiziție a bunurilor / serviciilor și selectarea furnizorilor;
- Gestionarea procesului de achiziții;
- Gestionarea bazei de date a furnizorilor și a contractelor pentru activitățile externalizate;
- Analiza contractelor din punct de vedere al cadrului legal și regulamentelor interne;
- Analiza cheltuielilor, furnizorilor pentru înaintarea propunerilor de reducere a costurilor.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar sau drept;
- Experiență în achiziții, negocieri și outsourcing;
- Cunoașterea Excel-ului la nivel avansat;
- Experiență de lucru în mediu bancar;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, englezei - la nivel de comunicare;
- Gândire analitică și abilități de negociere.
ASISTENT BANCAR DEPARTAMENT CORPORAȚII / DEPARTAMENT ÎMM
Responsabilități:

- Asistarea Managerului relații cu clienții Departament Corporații / Departament ÎMM în dezvoltarea și gestionarea relațiilor cu clienții existenți și potențiali;
- Pregătirea informației aferente situației financiare a clientului, colectarea setului de documente necesare pentru oferirea produselor sau serviciilor;
- Perfectarea ofertelor de produse și servicii bancare;
- Sprijinirea Managerului relații cu clienții Departament Corporații / Departament ÎMM în realizarea obiectivelor de profitabilitate, comerciale și de risc stabilite pentru clienții din portofoliu;
- Interacționarea cu alte subdiviziuni ale Băncii și subdiviziunile ISP referitor la tranzacțiile clienților din portofoliu;
- Contactarea clienților potențiali și existenți, pentru concretizarea solicitărilor;
- Pregătirea rapoartelor necesare și informațiilor pentru monitorizarea portofoliului;
- Arhivarea electronică și fizică a dosarelor de credit;
- Perfectarea contractelor de credit, gaj, fidejusiune, etc; implicarea în procesul de eliberare a facilităților creditare;
- Introducerea informațiilor despre clienți în aplicațiile Băncii;
- Implicarea în soluționarea problemelor de ordin tehnic și operațional, pe care le întâmpină clientul.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență de minim 1 an în domeniu financiar – bancar, experienţa în domeniul creditării persoanelor juridice constituie un avantaj;
- Orientare către rezultat și client;
- Gândire analitică, proactivă și creativă;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare şi multitasking;
- Cunoașterea instrumentelor Microsoft Office;
- Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.
BUSINESS ANALIST
Responsabilități:

- Analiza cerințelor de business și a legislației pentru construirea sistemelor informatice;
- Detalierea si redactarea cerințelor business pentru specificații;
- Identificarea și propunerea soluțiilor de optimizare a proceselor și a proiectelor;
- Coordonarea cu echipa responsabilă la efectuarea testelor funcționale a noilor dezvoltări;
- Monitorizarea procesului de realizare a livrabilelor tehnice dezvoltărilor;
- Urmărirea post implementării a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de producție;
- Asistența utilizatorilor din cadrul băncii, pentru a permite identificarea și abordarea a disfuncționalităților;
- Proiectarea, implementarea și menținerea soluțiilor de securitate a informațiilor;
- Definirea profilurilor de acces pentru resursele informaționale, inclusiv pentru orice aplicație;
- Furnizarea și menținerea serviciilor de gestionare a identității și a accesului pentru utilizatorii interni și externi;
- Prevenirea și gestionarea incidentelor de securitate a informațiilor și producerea dovezilor cu privire la rezolvarea progresului incidentului.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT sau Economic;
- Experiență în domeniu financiar-bancar;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel tehnic;
- Cunoașterea în gestiunea bazelor de date;
- Gândire logică, structurată și sistemică;
- Capacitatea de formulare succintă și coerentă a gândurilor, atât oral, cât și scris;
- Cunoașterea business-proceselor bancare;
- Cunoașterea soluțiilor de Securitate privind identificarea utilizatorilor;
- Cunoașterea profilurilor de acces pentru resursele informaționale;
- Cunoașterea standardelor de Securitate a informațiilor și asigurării continuității proceselor;
- Experiența în domeniul proiectelor reprezintă avantaj.
PROGRAMATOR
Responsabilități:

- Automatizarea procesării de date;
- Dezvoltarea aplicaţiilor pentru necesităţile de business;
- Dezvoltarea şi modificarea rapoartelor;
- Modificarea şi dezvoltarea funcţionalităţilor suplimentare la aplicaţiile existente;
- Dezvoltarea interfeţelor pentru module/sisteme informatice bancare;
- Modificarea interfeţelor existente în funcţie de cerinţele de business;
- Înlăturarea deficienţelor din aplicaţiile existente;
- Acordarea suportului utilizatorilor de aplicaţii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT;
- Cunoaşterea la nivel înalt a fundamentelor de baze de date relaţionale (Oracle, MS SQL Server);
- Cunoaşterea avansată PL/SQL (experienţă de lucru cu PL/SQL cel puţin de 2 ani);
- Cunoaşterea tehnologiilor C#, ASP.NET, .NET Frameworks;
- Experiența în domeniul financiar-bancar prezintă un avantaj.
MANAGER RELAŢII CU CLIENŢII IMM
Responsabilități:

- Consolidarea portofoliului de clienți IMM și volumul de afaceri, în conformitate cu obiectivele băncii;
- Vânzarea produselor băncii către clienți persoane juridice clasificate ca şi IMM în condiții de profitabilitate pentru bancă;
- Analizarea evoluției relațiilor cu clienții din portofoliul deținut, menținerea și fidelizarea acestora prin activitatea de cross selling și asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
- Promovarea imaginii băncii în activitatea zilnică;
- Perfectarea rapoartelor de activitate;
- Identificarea și atragerea clienților potențiali prin analiza pieței.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economic;
- Experiență în deservirea/comunicarea cu clienții agenți economici de minim 1 an;
- Сunoaşterea documentelor normative ale BNM, a legislației în vigoare;
- Cunoașterea produselor bancare;
- Cunoștințe de analiză financiară (reprezintă un avantaj);
- Cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit);
- Permis de conducere, categoria B;
- Orientare către client;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipă, abilități de vânzare, flexibilitate.
CONSILIER FINANCIAR-BANCAR
Responsabilităţi:

- Promovarea si vânzarea produselor si serviciilor bancare;
- Analiza, evaluarea potenţialilor clienţi, prospectarea pieţei;
- Atragerea noilor clienţi;
- Elaborarea si prezentarea ofertelor clienţilor;
- Îndeplinirea obiectivelor comerciale stabilite;
- Promovarea imaginii Băncii.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare;
- Abilităţi de comunicare;
- Abilităţi de negociere şi vânzare;
- Capacitate de analiză și sinteză;
- Orientare spre client și spre rezultate;
- Rezistenţă la stres, echilibru emoţional.
OPERATOR GHIȘEU (perioadă determinată)
Responsabilități:

- Gestionarea conturilor bancare;
- Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar;
- Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
- Efectuarea transferurilor băneşti internaționale;
- Deservirea conturilor de depozit;
- Verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiene;
- Experienţă în relaţiile cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel;
- Abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat;
- Atenţie la detalii;
- Asumarea responsabilităţilor;
- Echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.
ȘEF DEPARTAMENT TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR
Responsabilități:

- Repartizarea sarcinilor, stabilirea responsabilităților și coordonarea activității Departamentului Tehnologie Informațională și a Comunicațiilor (TIC);
- Identificarea și recepționarea de la alte Subdiviziuni necesitățile din domeniul ICT ale Băncii;
- Definirea strategiilor, soluțiilor și inițiativelor privind arhitecturile, tehnologiile, standardele, regulile, liniile directoare și problemele de guvernanță în domeniul TIC;
- Administrarea și coordonarea activităților informaționale și de telecomunicație ale Băncii;
- Proiectarea, implementarea și gestionarea aplicațiilor și infrastructurilor tehnologice;
- Coordonarea activităților în domeniul arhitecturii aplicațiilor;
- Asigurarea implementării și gestionării măsurilor de securitate în domeniul tehnologiilor informaționale;
- Supravegherea managementului incidentelor de securitate;
- Participarea și gestionarea activității de identificare a riscurilor în domeniul TIC și raportarea acestora;
- Definirea bugetului anual al Departamentului TIC și monitorizarea permanentă utilizării acestuia;
- Administrarea activităților de proiecte în domeniul tehnologiilor informaționale;
- Coordonarea planurilor de instruire a angajaților în utilizarea aplicațiilor și infrastructurii informaționale a Băncii;
- Prezentarea rapoartelor aferente activității Departamentului;
- Elaborarea actelor normative interne.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare de licență;
- Experiența de minimum 3 ani în domeniul IT;
- Experiență managerială de cel puțin 2 ani;
- Cunoașterea legislației și a regulamentelor BNM aferente ariei IT/Securitate IT.
- Cunoștințe aferente administrării, monitorizării, mentenanței, deployment și upgrade a sistemelor IT.
- Cunoașterea și prezentarea unui aspect practic de aplicare a celor mai bune practici în domeniul IT/Cybersecurity – ISO 27k, COBIT, ITIL, NIST. (deținerea unui certificat CISA, CISM, CRISC va prezenta un avantaj)
- Abilități de conducere, motivare și gestionare a personalului;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
- Cunoașterea limbii române, engleze – la nivel avansat.
ADMINISTRATOR SERVERE
Responsabilități:

- Controlul serverelor, bazelor de date și aplicațiilor;
- Controlul fluxului de date bancare prin intermediul rețelei (prioritate, validarea fluxurilor noi, etc);
- Supravegherea și asistarea proiectelor ce folosesc serverul (fluxuri etc.)
- Înaintarea propunerilor pentru domeniile tehnice și funcționale, ameliorarea operațiunilor sau supravegherea acestora;
- Stabilirea procedurilor de ameliorare a situațiilor critice;
- Elaborarea și menținerea în starea actuală documentația implementărilor și modificărilor efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii - superioare de licență în domeniul tehnologiilor informaționale ;
- Experiență profesională – cel puțin 2 ani în domeniul tehnologiilor informaționale, de preferință într-o poziție similară;
- Cunoștințe in asigurarea funcționării continue a serverelor cu sistemele de operare și a bazelor de date;
- Cunoștințe in asigurarea copiilor de rezervă și procedurilor de restabilire a bazelor de date;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, ruse și engleze (la nivel de documentație tehnică).
Expediază CV-ul

Formularul a fost trimis

Sau completează formularul online:

https://eximbank.md/ro/cv-form

Persoanele interesate pot expedia CV-ul, însoțit de o scrisoare de intenție, cu indicarea postului la e-mail: recrutare@eximbank.com

În cazul în care nu v-aţi regăsit în poziţiile enumerate mai sus, dar vă doriţi să faceţi parte din echipa noastră, vă încurajăm să ne expediaţi CV-ul Dvs. (în limba engleză) pentru eventuale poziţii vacante.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Nota: Prin expedierea CV-ului, vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare.