Picture

Job vacancies

If you want to be part of a team, where the competence, motivation and cooperation are in preference, and your knowledge and skills will be used and multiplied daily by exchanging international practices and experiences, join us!

Benefits:

  • Competitive salary and meal vouchers;
  • Performance bonus depending on the achieved results;
  • Possibility to purchase the bank's products and services on preferential terms;
  • International program of medical assistance for the occurrence of serious diseases;
  • Trainings and team building activities;
  • Diversity in activities, the possibility of obtaining an international experience;
  • Mixed work schedule (office vs distance);
  • Opportunities for professional development and career growth prospects.

 

EXIMBANK, the Moldavian subsidiary of the Intesa Sanpaolo Group - leader in Italy and one of the most robust banking groups in Europe - invites candidates for the following vacant positions:

ANALIST CREDITE PERSOANE JURIDICE
Responsabilități:

- Efectuarea analizei financiare;
- Estimarea riscurilor aferente tranzacțiilor de credit și înaintarea propunerilor de mitigare a acestora;
- Verificarea corectitudinii întocmirii dosarului de credit, informațiilor indicate în raportul de acordare a creditului, veridicitatea și autenticitatea actelor prezentate de client și corespunderea solicitării de credit cu produsele creditare ale Băncii;
- Emiterea opiniei de risc aferentă tranzacției;
- Controlul corectitudinii derulării întregului proces de analiză a unei solicitări de finanțare și acordarea consultanței angajaților antrenați în procesul de vânzări.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență în domeniul analizei creditelor persoanelor juridice cel puțin un an;
- Gândire analitică și proactivă;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
- Cunoașterea instrumentelor Microsoft Office, în special Excel – utilizator avansat;
- Cunoașterea limbilor română şi engleză (nivel mediu).
BUSINESS ANALIST
Responsabilități:

- Analiza cerințelor de business și a legislației pentru construirea sistemelor informatice;
- Detalierea si redactarea cerințelor business pentru specificații;
- Identificarea și propunerea soluțiilor de optimizare a proceselor și a proiectelor;
- Coordonarea cu echipa responsabilă la efectuarea testelor funcționale a noilor dezvoltări;
- Monitorizarea procesului de realizare a livrabilelor tehnice dezvoltărilor;
- Urmărirea post implementării a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de producție;
- Asistența utilizatorilor din cadrul băncii, pentru a permite identificarea și abordarea a disfuncționalităților;
- Proiectarea, implementarea și menținerea soluțiilor de securitate a informațiilor;
- Definirea profilurilor de acces pentru resursele informaționale, inclusiv pentru orice aplicație;
- Furnizarea și menținerea serviciilor de gestionare a identității și a accesului pentru utilizatorii interni și externi;
- Prevenirea și gestionarea incidentelor de securitate a informațiilor și producerea dovezilor cu privire la rezolvarea progresului incidentului.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT sau Economic;
- Experiență în domeniu financiar-bancar;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel tehnic;
- Cunoașterea în gestiunea bazelor de date;
- Gândire logică, structurată și sistemică;
- Capacitatea de formulare succintă și coerentă a gândurilor, atât oral, cât și scris;
- Cunoașterea business-proceselor bancare;
- Cunoașterea soluțiilor de Securitate privind identificarea utilizatorilor;
- Cunoașterea profilurilor de acces pentru resursele informaționale;
- Cunoașterea standardelor de Securitate a informațiilor și asigurării continuității proceselor;
- Experiența în domeniul proiectelor reprezintă avantaj.
PROGRAMATOR
Responsabilități:

- Automatizarea procesării de date;
- Dezvoltarea aplicaţiilor pentru necesităţile de business;
- Dezvoltarea şi modificarea rapoartelor;
- Modificarea şi dezvoltarea funcţionalităţilor suplimentare la aplicaţiile existente;
- Dezvoltarea interfeţelor pentru module/sisteme informatice bancare;
- Modificarea interfeţelor existente în funcţie de cerinţele de business;
- Înlăturarea deficienţelor din aplicaţiile existente;
- Acordarea suportului utilizatorilor de aplicaţii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT;
- Cunoaşterea la nivel înalt a fundamentelor de baze de date relaţionale (Oracle, MS SQL Server);
- Cunoaşterea avansată PL/SQL (experienţă de lucru cu PL/SQL cel puţin de 2 ani);
- Cunoaşterea tehnologiilor C#, ASP.NET, .NET Frameworks;
- Experiența în domeniul financiar-bancar prezintă un avantaj.
MANAGER RELAŢII CU CLIENŢII IMM
Responsabilități:

- Consolidarea portofoliului de clienți IMM și volumul de afaceri, în conformitate cu obiectivele băncii;
- Vânzarea produselor băncii către clienți persoane juridice clasificate ca şi IMM în condiții de profitabilitate pentru bancă;
- Analizarea evoluției relațiilor cu clienții din portofoliul deținut, menținerea și fidelizarea acestora prin activitatea de cross selling și asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
- Promovarea imaginii băncii în activitatea zilnică;
- Perfectarea rapoartelor de activitate;
- Identificarea și atragerea clienților potențiali prin analiza pieței.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economic;
- Experiență în deservirea/comunicarea cu clienții agenți economici de minim 1 an;
- Сunoaşterea documentelor normative ale BNM, a legislației în vigoare;
- Cunoașterea produselor bancare;
- Cunoștințe de analiză financiară (reprezintă un avantaj);
- Cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit);
- Permis de conducere, categoria B;
- Orientare către client;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipă, abilități de vânzare, flexibilitate.
BANKING AND FINANCIAL ADVISER
Responsibilities:

- Promotion and sale of banking products and services;
- Analysis, evaluation of potential customers, market research;
- Attracting new customers;
- Elaboration and presentation of client offers;
- Meeting the established business objectives;
- Promote the Bank image.


Candidate specification:

- High university degree;
- Communication skills;
- Negotiation and sales skills;
- Capacity for analysis and synthesis;
- Customers and results orientation;
- Stress resistance, emotional balance.
OPERATOR GHIȘEU (perioadă determinată)
Responsabilități:

- Gestionarea conturilor bancare;
- Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar;
- Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
- Efectuarea transferurilor băneşti internaționale;
- Deservirea conturilor de depozit;
- Verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiene;
- Experienţă în relaţiile cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel;
- Abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat;
- Atenţie la detalii;
- Asumarea responsabilităţilor;
- Echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.
MANAGER DE PRODUS CARDURI BANCARE
Responsabilități:
• Participarea activă la dezvoltarea și administrarea produselor de carduri bancare;
• Organizarea și efectuarea prezentărilor de produse;
• Respectarea strategiilor de business;
• Oferirea suportului pentru subdiviziunile băncii;
• Îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Cerințe față de candidat:
• Studii superioare cu profil economico-financiar;
• Experiența de minimum 1 an în domeniul cardurilor bancare (manager de produs sau specialist Back Office);
• Înțelegerea și cunoașterea aspectelor comerciale (triggeri de profitabilitate a produselor) și tehnice (funcționalitatea cardului in cadrul sistemelor de plăți Visa și Mastercard) ale cardurilor bancare;
• Gândire analitică, proactivă și creativă;
• Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
• Nivel înalt de motivație si dorința de implicare în proiecte noi și complexe;
• Cunoașterea limbii engleze și instrumentelor Microsoft Office – utilizator independent.
SPECIALIST SECRETARIAT GENERAL (GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ)
Responsabilităţi:
• Gestionarea activităților administrative aferente ședințelor Comitetului de Management și Consiliului Băncii, precum și redactarea proceselor verbale;
• Gestionarea documentelor interne;
• Traducerea şi redactarea documentelor elaborate de organele corporative ale Băncii;
• Elaborarea rapoartelor periodice către autoritățile de supraveghere;
• Asistarea membrilor Comitetului de Management în comunicare, documentare și coordonare internă;
• Înregistrarea și arhivarea ordinelor de serviciu și ale notelor interne.

Cerințe față de candidat:
• Studii superioare în domeniul economic, financiar, juridic sau filologic;
• Cunoașterea fluentă a limbilor română și engleză, rusa prezintă un avantaj;
• Cunoștințe avansate MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
• Experiență în secretariat aferent organelor corporative (prezintă un avantaj);
• Capacitate de concentrare, rezistență la efort și volum mare de lucru;
• Gândire procesuală și globală, perseverență, adaptabilitate la situații noi și spirit de echipă;
• Abilităţi de analiză şi sinteză;
• Responsabilitate, inițiativă, operativitate în lucru și atenție la detalii.
Send CV

Formularul a fost trimis

Or fill in online:

https://eximbank.md/ro/cv-form

Interested persons can send the CV, accompanied by a letter of intent, indicating the position, by e-mail: recrutare@eximbank.com

If you did not find yourself in the positions listed above, but would like to be part of our team, we encourage you to send us your CV (in English) for eventually vacant positions.

 We will contact only selected persons.

Note: By sending your CV, you agree to the processing of your personal data during the recruitment process.