Picture

Job vacancies

If you want to be part of a team, where the competence, motivation and cooperation are in preference, and your knowledge and skills will be used and multiplied daily by exchanging international practices and experiences, join us!

Benefits:

  • Competitive salary and meal vouchers;
  • Performance bonus depending on the achieved results;
  • Possibility to purchase the bank's products and services on preferential terms;
  • International program of medical assistance for the occurrence of serious diseases;
  • Listening and counseling - Remote psychological support service;
  • Trainings and team building activities;
  • Diversity in activities, the possibility of obtaining an international experience;
  • Mixed work schedule (office vs distance);
  • Opportunities for professional development and career growth prospects;
  • Football pitch and volleyball hall available to employees.

 

EXIMBANK, the Moldavian subsidiary of the Intesa Sanpaolo Group - leader in Italy and one of the most robust banking groups in Europe - invites candidates for the following vacant positions:

SPECIALIST COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR (AML)
Responsabilităţi:

- Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor, finanţării terorismului (AML/CFT);
- Controlul respectării reglementărilor interne în domeniul AML/CFT, asigurarea conformităţii faţă de normele legale în vigoare;
- Evaluarea noilor produse şi servicii din perspectiva riscurilor de spălarea banilor;
- Raportarea cazurilor de neconfomitate către superior şi propunerea de acţiuni de remediere;
- Raportarea periodică către autorităţile locale;
- Participarea la instruirile angajaţilor Băncii în domeniul AML/CFT;
- Participarea la elaborarea documentelor normative interne ale Băncii în domeniul AML/CFT.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Experienţă de minim 1 an în domeniul financiar-bancar;
- Cunoştinţe avansate a cadrului legislativ şi de reglementare a activităţii bancare (în special în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului);
- Cunoaşterea limbii române la nivel avansat, a limbii engleze la nivel mediu;
- Cunoașterea Microsoft Office la nivel avansat;
- Capacitate de înțelegere, analiză şi sinteză a informaţiilor;
- Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în echipă;
- Simţ dezvoltat al disciplinei, al responsabilităţii şi al colaborării.
ȘEF OFICIU SECRETARIAT GENERAL (GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ)
Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Cunoașterea fluentă a limbilor română și engleză, rusa prezintă un avantaj;
- Experiență în domeniul guvernanței corporative în sectorul bancar – minim 3 ani;
- Cunoașterea legislației naționale și internaționale relevantă activității de guvernanță corporativă;
- Cunoștințe avansate MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
- Responsabilitate, spirit de inițiativă, operativitate în lucru și atenție la detalii.

Responsabilități:

- Organizarea și coordonarea activităților legate de convocarea și desfășurarea ședințelor ordinare și extraordinare ale Consiliului Băncii, Adunării Generale a Acționarilor, a comitetelor specializate ale Consiliului și a celor Manageriale, în conformitate cu prevederile normelor interne ale Băncii și ale legislației în vigoare;
- Asigurarea fluxului de informare a angajaților și subdiviziunilor Băncii cu privire la deciziile adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul Băncii, Comitetul de Management, Comitetele Manageriale sau Directorul General;
- Asigurarea executării activităților de evidență a informației cu privire la membrii Consiliului și mandatelor acestora;
- Gestionarea acționarilor (păstrarea Registrului Acționarilor, gestionarea cotelor de profit) și a informației aferente persoanelor afiliate Băncii;
- Asigurarea informării Comitetului de Management despre verificările planificate sau efectuate de către organele de control, cu organizarea fluxului de documente aferente;
- Îndeplinirea activităților de coordonare și legătură dintre Banca mamă și subdiviziunile Băncii și furnizarea, în timp util, a informații către Banca mamă cu privire la activitățile gestionate de Oficiu;
- Participarea la procesul de elaborare și revizuire a actelor normative aplicabile ariei de guvernanță corporativă și alinierea acestora la reglementările locale și ale Băncii mamă;
- Raportarea periodică către Comisia Națională a Pieței Financiare și Banca Națională a Moldovei, precum și furnizarea informației aplicabile ariei de guvernanță corporativă necesară de a fi dezvăluită, conform cerințelor legale și actelor normative interne.
MANAGER RELAŢII CU CLIENŢII IMM
Responsabilități:

- Efectuarea cercetării pieței, inclusiv prin canalele de informare disponibile, în scopul identificării potențialilor clienți în concordanță cu oferta de produse și servicii ale Băncii;
- Contactarea clienților și a potențialilor clienți, inclusiv prin vizite, pentru identificarea necesităților acestora;
- Efectuarea de vânzări încrucișate, negocierea și adaptarea ofertei de produse și servicii ale Băncii la nevoile financiare ale clienților;
- Prezentarea ofertei de produse și servicii bancare, oferirea de suport în colectarea setului de documente de la client și organizarea semnării contractelor cu acesta;
- Gestionarea evoluției relațiilor contractuale și informarea privind produsele, serviciile noi în scopul menținerii relațiilor de colaborare;
- Monitorizarea portofoliul de credite și calitatea creditelor din portofoliul clientului, prin verificarea periodică a garanțiilor, analiza rapoartelor financiare, evidența dobânzilor și ratelor de principal.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil financiar-bancar;
- Experiență în deservirea/comunicarea cu clienții agenți economici de minim 1 an;
- Cunoașterea actelor normative ale BNM, a legislației în vigoare;
- Cunoașterea produselor bancare;
- Cunoașterea analizei financiare;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, ruse și engleze (constituie un avantaj);
- Permis de conducere, categoria B;
- Orientare către client;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipă, abilități de vânzare, flexibilitate.
BUSINESS ANALIST
Responsabilități:

- Analiza cerințelor de business și a legislației pentru construirea sistemelor informatice;
- Detalierea si redactarea cerințelor business pentru specificații;
- Identificarea și propunerea soluțiilor de optimizare a proceselor și a proiectelor;
- Coordonarea cu echipa responsabilă la efectuarea testelor funcționale a noilor dezvoltări;
- Monitorizarea procesului de realizare a livrabilelor tehnice dezvoltărilor;
- Urmărirea post implementării a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de producție;
- Asistența utilizatorilor din cadrul băncii, pentru a permite identificarea și abordarea a disfuncționalităților;
- Proiectarea, implementarea și menținerea soluțiilor de securitate a informațiilor;
- Definirea profilurilor de acces pentru resursele informaționale, inclusiv pentru orice aplicație;
- Furnizarea și menținerea serviciilor de gestionare a identității și a accesului pentru utilizatorii interni și externi;
- Prevenirea și gestionarea incidentelor de securitate a informațiilor și producerea dovezilor cu privire la rezolvarea progresului incidentului.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT sau Economic;
- Experiență în domeniu financiar-bancar;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel tehnic;
- Cunoașterea în gestiunea bazelor de date;
- Gândire logică, structurată și sistemică;
- Capacitatea de formulare succintă și coerentă a gândurilor, atât oral, cât și scris;
- Cunoașterea business-proceselor bancare;
- Cunoașterea soluțiilor de Securitate privind identificarea utilizatorilor;
- Cunoașterea profilurilor de acces pentru resursele informaționale;
- Cunoașterea standardelor de Securitate a informațiilor și asigurării continuității proceselor;
- Experiența în domeniul proiectelor reprezintă avantaj.
PROGRAMATOR
Responsabilități:

- Automatizarea procesării de date;
- Dezvoltarea aplicaţiilor pentru necesităţile de business;
- Dezvoltarea şi modificarea rapoartelor;
- Modificarea şi dezvoltarea funcţionalităţilor suplimentare la aplicaţiile existente;
- Dezvoltarea interfeţelor pentru module/sisteme informatice bancare;
- Modificarea interfeţelor existente în funcţie de cerinţele de business;
- Înlăturarea deficienţelor din aplicaţiile existente;
- Acordarea suportului utilizatorilor de aplicaţii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT;
- Cunoaşterea la nivel înalt a fundamentelor de baze de date relaţionale (Oracle, MS SQL Server);
- Cunoaşterea avansată PL/SQL (experienţă de lucru cu PL/SQL cel puţin de 2 ani);
- Cunoaşterea tehnologiilor C#, ASP.NET, .NET Frameworks;
- Experiența în domeniul financiar-bancar prezintă un avantaj.
ANALIST CREDITE PERSOANE JURIDICE
Responsabilități:

- Efectuarea analizei financiare a dosarelor de credit ale persoanelor juridice;
- Verificarea corectitudinii întocmirii dosarului de credit, informațiilor indicate în raportul de acordare a creditului, veridicitatea și autenticitatea actelor prezentate de client și corespunderea solicitării de credit cu produsele creditare ale Băncii;
- Solicitarea datelor suplimentare de la angajații Diviziei Corporații și ÎMM în scopul clarificării informației și excluderea erorilor;
- Verificarea sau asigurarea verificării de către angajații Diviziei Corporații și ÎMM a situației juridice a clientului ;
- Verificarea identității solicitanților de credit, monitorizarea conturilor clienților existenți și tranzacțiilor mari și cu caracter neordinar;
- Efectuarea operațiunilor în aplicațiile bancare și în sistemul informațional al Băncii;
- Efectuarea, prin coordonare cu Departament Juridic, controlul legalității actelor de constituire, documentelor financiare și de altă natură, prezentate de solicitantul de credit;
- Controlul corectitudinii derulării întregului proces de analiză a unei solicitări de finanțare și acordă consultanță angajaților din Diviziei Corporații și ÎMM .

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență în domeniul analizei creditelor persoanelor juridice cel puțin un an;
- Cunoașterea Excel-ului la nivel avansat;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
- Gândire analitică și abilități de comunicare.
BANKING AND FINANCIAL ADVISER
Responsibilities:

- Promotion and sale of banking products and services;
- Analysis, evaluation of potential customers, market research;
- Attracting new customers;
- Elaboration and presentation of client offers;
- Meeting the established business objectives;
- Promote the Bank image.


Candidate specification:

- High university degree;
- Communication skills;
- Negotiation and sales skills;
- Capacity for analysis and synthesis;
- Customers and results orientation;
- Stress resistance, emotional balance.
OPERATOR GHIȘEU (perioadă determinată)
Responsabilități:

- Gestionarea conturilor bancare;
- Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar;
- Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
- Efectuarea transferurilor băneşti internaționale;
- Deservirea conturilor de depozit;
- Verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiene;
- Experienţă în relaţiile cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel;
- Abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat;
- Atenţie la detalii;
- Asumarea responsabilităţilor;
- Echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.
MANAGER DE PRODUS CARDURI BANCARE
Responsabilități:

- Participarea activă la dezvoltarea și administrarea produselor de carduri bancare;
- Gestiunea proiectelor cu Mastercard și VISA;
- Formularea cerințelor business pentru dezvoltările IT;
- Îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiența de minimum 2 ani în domeniul cardurilor bancare (manager de produs sau specialist Back Office);
- Înțelegerea și cunoașterea aspectelor comerciale (triggeri de profitabilitate a produselor) și tehnice (funcționalitatea cardului in cadrul sistemelor de plăți Visa și Mastercard) ale cardurilor bancare;
- Gândire analitică, proactivă și creativă;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
- Nivel înalt de motivație si dorința de implicare în proiecte noi;
- Cunoașterea limbii engleze și instrumentelor Microsoft Office – utilizator independent.
SPECIALIST PLANIFICARE ȘI CONTROL
Responsabilități:

- Gestionarea bazei de date operaționale și sistemelor de raportare și de business intelligence cu scopul de a asigura procesele de planificare, control și monitorizare a performanței financiare a băncii;
- Elaborarea rapoartelor privind datele financiare și comerciale per segmente de produse, canale, zone geografice conform solicitărilor structurilor băncii și și a Grupului ISP;
- Participarea activă în elaborarea previziunilor economice, bugetelor și strategiilor de dezvoltare a băncii cu referire la costurile operaționale (inclusiv investițiile de capital), veniturile operaționale, activitatea investițională a băncii;
- Gestionarea proceselor în domeniul bugetului de capital și control al costurilor privind instrumentele, metodologiile utilizate în evaluarea datelor, pentru a acorda o confirmare că inițiativele de investiții corespund unei analize corecte a costurilor/beneficiilor fiind lansate în conformitate cu planul de investiții al băncii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență profesională în domeniul planificării, raportări și/sau audit extern (minim 1 an);
- Cunoașterea business-proceselor bancare;
- Gândire logică, structurată și sistemică;
- Abilități în interogarea bazelor de date prezintă un avantaj;
- Cunoașterea limbii engleze și a Excel-ului – utilizator independent.
ȘEF DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE CREDITE
Responsabilități:

- Identificarea şi promovarea celei mai bune strategii pentru maximizarea recuperării sau minimizarea pierderilor rezultate din activitatea de creditare;
- Acordarea suportului organelor de decizie relevante privind identificarea în timp util a clienților neperformanți;
- Gestionarea în mod proactiv a clienților neperformanți;
- Oferirea asistenței juridice cu privire la întreaga activitate de recuperare pentru contrapărţile neperformante;
- Elaborarea şi prezentarea către organele deliberative a propunerilor de clasificare, ajustare a provizioanelor, restructurare (inclusiv write-off parțial/total), luarea în posesie a activelor și/sau recuperarea expunerilor față de contrapărțile din propria gestiune;
- Definirea şi evaluarea bonității și/sau consistenței și adecvării planurilor de acțiune/strategiilor de recuperare, a propunerilor de restructurare a creditelor, clasificării și mărimii provizioanelor aferente activelor deteriorate;
- Asigurarea valabilității și aplicabilității documentației juridice care reglementează portofoliul de credite aflat în gestiunea departamentului, inclusiv acordurile de credit, de gaj și de fidejusiune;
- Gestionarea serviciilor legate de comercializarea bunurilor luate în posesie și efectuarea externalizării colectării datoriilor, în scopul acordării suportului de recuperare pentru toate segmentele de clienți;
- Coordonarea gestiunii proceselor legate de conservarea și transferul drepturilor asupra creanțelor cesionate;
- Elaborarea şi actualizarea actelor normative interne care reglementează procesele de management al creditelor.

Cerințe:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Experiență profesională în sectorul bancar în domeniul supravegherii creditelor– minim 5 ani;
- Cunoașterea legislației naționale, actelor normative ale BNM, alte autorități naționale, în domeniul efectuării activităților de supraveghere credite;
- Cunoașterea la nivel avansat a aplicațiilor MS Office (Word, Excel, Power Point)
- Cunoașterea fluentă a limbilor române, ruse și engleze;
- Abilitatea de analiză, planificare și luare a deciziilor.
MANAGER DE PRODUS CLIENȚI SMALL BUSINESS
Responsabilități:

- Elaborează, dezvoltă și gestionează oferta de produse a Băncii raportată la necesitățile clienților, resursele Băncii şi oportunitățile pe piață;
- Efectuează analiza pieței și a evoluției produselor (ofertelor) sau serviciilor înaintând propuneri de modificare, a produselor și serviciilor destinate persoanelor juridice către superiorul ierarhic;
- Asigură implementarea deciziilor Comitetelor Băncii privind produsele și serviciile destinate persoanelor juridice;
- Monitorizează performanțele produselor și serviciilor destinate persoanelor juridice și prezintă rezultatele statisticilor către superiorul ierarhic;
- Elaborează și revizuiește reglementările interne, cerințele de business privind produsele/serviciile și elaborează modelul de broșuri, contract și altă documentație pentru clienți;
- Inițiază dezvoltările IT în scopul implementării deciziilor de creare, actualizare sau încetare a produselor sau serviciilor, elaborează cerințe de business și participă la testele de acceptare a utilizatorilor;
- Asigură suport rețelei comerciale a Băncii sau altor Subdiviziuni ale Oficiului Central și menține relații de colaborare cu acestea privind implementarea strategiilor, realizarea obiectivelor și buna funcționare a produselor și serviciilor bancare din sfera afacerilor mici, precum și în promovarea lor conform regulilor definite de Grupul ISP și legislația locală;
- Elaborează rapoarte periodice şi la solicitare aferente ariei gestionate.

Cerințe:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul creditării persoanelor juridice;
- Cunoașterea legislației naționale în domeniul creditării persoanelor juridice din segmentul small business;
- Abilități de analiza financiară a dosarelor de credit destinate persoanelor juridice din segmentul small business;
- Utilizator independent al aplicațiilor Excel, Power Point;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, ruse, iar engleza la nivel intermediar;
- Aptitudini pentru analiza evoluției pieței produselor (ofertelor) sau serviciilor;
- Abilitatea de analiză, planificare, task management;
- Capacități și cunoștințe în a iniția dezvoltări IT în scopul implementării deciziilor de creare, actualizare sau încetare a produselor sau serviciilor, elaborarea cerințelor de business, testarea acceptării de către utilizator.
ŞEF SERVICIU LIVRARE ŞI ASISTENŢĂ APLICAȚII
Responsabilități:

- Monitorizarea şi coordonarea activității Serviciului Livrare și Asistență Aplicații, prin distribuirea de sarcini, activități, stabilirea priorităților pentru angajații serviciului, verificarea calității executării sarcinilor și respectarea limitelor de timp impuse, asigurând un flux continuu de muncă al subdiviziunii și îndeplinirea în termen a activităților și proceselor de muncă;
- Gestionarea procesului de evidență şi documentare a informației tehnice a aplicațiilor și a incidentelor înregistrate în cadrul sistemului informațional;
- Monitorizarea implementării și coordonarea activităților în cadrul proiectelor gestionate colaborând cu dezvoltatorii externi;
- Coordonarea parametrilor de exploatare, configurare, administrare, setare şi testare a aplicațiilor bancare aflate în gestiune;
- Asigurarea revizuirii continuă și propune modificări a documentației aferente aplicațiilor utilizate de Bancă și acordarea suportului necesar angajaților în utilizarea acestora pentru a folosi toate avantajele și posibilitățile oferite de aplicațiile de program;
- Monitorizarea performanței sistemelor informaționale/aplicațiilor bancare, prezentarea propunerilor de optimizare a funcționării acestora, iar în caz de necesitate, colaborarea cu dezvoltatorii de aplicații bancare în vederea analizei şi soluționării incidentelor/erorilor apărute în funcționarea sistemelor informaționale/aplicațiilor bancare;
- Contribuie la identificarea și gestionarea incidentelor și problemelor aferente serviciilor TIC în timp util, cu impact minim asupra calității serviciilor oferite;
- Asigurarea respectării planului de continuitate pentru sistemul informațional şi creării documentației de însoțire necesare pentru dezvoltările efectuate.

Cerințe:

- Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
- Experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul TIC, preferabil în aria financiar-bancară;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, ruse, iar engleza la nivel intermediar;
- Abilitatea de analiză, planificare, task management;
- Cunoașterea avansată a arhitecturii Microsoft. Net, MSSQL, PLSQL, IIS;
- Experiență anterioară în a gestiona aplicațiile de Internet & Mobile Banking, Help Desk.
ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE PORTOFOLIU DE CREDITE
Responsabilități:

- Monitorizarea, coordonarea și controlul activității Serviciului Administrare portofoliu de credite;
- Verificarea dosarelor de credit până la debursarea creditului și verificarea aleatorie a dosarelor post debursare;
- Asigurarea procesului de monitorizare a valabilității, executabilității și conformității garanțiilor care asigură facilitatea de creditare și corectitudinea înregistrării gajului;
- Monitorizarea tuturor înregistrărilor necesare privind creditele, gajurile, fidejusorii și alte garanții aferente creditelor;
- Efectuarea controlul de primul nivelul referitor la tendințele și evenimentele negative și raportarea măsurilor întreprinse, corectărilor efectuate în baza recomandărilor emise în urma controalelor de audit intern și extern efectuate asupra activității;
- Definirea acțiunilor corespunzătoare de prevenire și atenuare a riscurilor în colaborare cu subdiviziunile responsabile de efectuare a controalelor;
- Semnalizarea anomaliilor identificate în timpul activităților zilnice de monitorizare și control, efectuate cu privire la facilitățile de credit acordate persoanelor juridice;
- Acordarea suportului în respectarea legislației la etapa de perfectare a documentelor de credit;
- Efectuarea raportărilor lunare, trimestriale, anuale sau la solicitare pa domeniul de activitate;
- Actualizarea și participarea la redactarea noilor acte interne ale Băncii, precum și ajustarea sistemului informațional în domeniul de credite și alte garanții aferente acestora.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Experiență profesională – cel puțin 3 ani în domeniul financiar-bancar practicând o activitate similară celei descrise mai sus ;
- Cunoașterea fluentă a limbilor română și engleză, limba rusă prezintă un avantaj;
- Cunoașterea legislației naționale și internaționale relevantă activității;
- Cunoștințe avansate MS Office (Excel, Word);
- Responsabilitate, spirit de inițiativă, operativitate în lucru și atenție la detalii.
SPECIALIST RISCURI TIC ŞI CIBERNETICE
Responsabilități:

- Proiectarea, dezvoltarea și menținerea cadrului de guvernanță (modele, reglementări, procese) a riscurilor TIC și cibernetice, asigurând conformitatea cu legislația în vigoare și alinierea la cele mai bune practici internaționale;
- Evaluarea, măsurarea și monitorizarea expunerii la riscurile TIC și cibernetice, inclusiv în legătură cu externalizarea funcțiilor esențiale și importante, a operațiunilor cele mai semnificative, inițiativelor de proiect și introducerea de noi produse, servicii și activități;
- Analiza sistemelor IT din perspectiva riscurilor TIC și cibernetice și colaborarea cu funcțiile de control competente în definirea strategiilor de gestionare a acestor riscuri, monitorizarea progresului acțiunilor de atenuare;
- Evaluarea coerenței Strategiei Cyber cu nivelul de apetit la risc considerat acceptabil la nivel de Grup ISP;
- Definirea strategiilor de transfer aferente riscurilor TIC și cibernetice în colaborarea cu subdiviziunile responsabile din cadrul Grupului ISP şi implementarea ulterioară a acestora;
- Ca parte a cadrului privind apetitul la risc și în scopul prezentării ulterioare către Organele Corporative, propunerea nivelului de toleranță a riscurilor TIC și cibernetice;
- Dezvoltarea și menținerea unui sistem structurat de raportare intern și extern în legătură cu expunerea la riscurile TIC și cibernetice;
- Formalizarea rapoartelor de evaluare a riscurilor TIC și cibernetice și a KPI-urilor/KRI-urilor pentru a fi partajate părților interesate;
- Definirea politicilor de analiză şi a planurilor strategice privind riscurile TIC și cibernetice;
- Efectuarea periodică a analizelor privind riscurile TIC și cibernetice la care este expusă Banca;
- Utilizarea modelelor de predicție în procesul de analiza a riscurilor TIC şi cibernetice.

Cerințe:

- Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
- Cunoștințe generale privind managementul riscurilor;
- Cunoașterea metodologiilor și principiilor de analiză a riscurilor TIC şi a sistemele de operare, rețele de comunicații, sisteme de securitate, tehnologia informației;
- Cunoașterea avansată a tehnicilor de analiză a datelor (Data Analysis) și de învățare automată (Machine Learning) (modele supravegheate și nesupravegheate);
- Cunoașterea principalelor caracteristici ale platformelor Cloud (ex:MS Azure) și a funcțiilor Cybersecurity (gestionarea cheilor criptografice, instrumente de control și monitorizare a securității sistemelor și a serviciilor băncii, firewall-uri etc.);
- Cunoașterea fluentă a limbii române, engleze - nivel mediu;
- Certificările internaționale în domeniu (ISO 31000 Risk management și/sau ISACA CRISC) ) reprezintă un avantaj.
SPECIALIST MANAGEMENT AL CONTINUITĂȚII AFACERII
Responsabilități:

- Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al continuității afacerii (SMCA) din cadrul Băncii, elaborarea/propunerea de scenarii de testare a continuității afacerii și de restabilire, analize la impact și asigură gestionarea corectă a situațiilor de criză pentru Bancă;
- Dezvoltarea şi actualizarea politicii de continuitate a afacerii și politicii cu privire la securitatea informației în vederea asigurării proceselor de continuitate a afacerii din cadrul Băncii;
- Efectuarea acțiunilor de identificare/stabilire a proceselor critice, efectuarea analizei la impact (BIA), stabilirea indicatori de recuperare a activităților și elaborarea planuri de continuitate și stabilirea indicatorii de recuperare a activităților pentru subdiviziunile critice identificate în urma acestor analize și testări;
- Determinarea și ghidarea în selecția de strategii alternative de operare de redresare a afacerii pentru continuarea activității în timpul de recuperare și/sau obiectivele punctului de recuperare, menținând în același timp funcțiile critice ale Băncii;
- Definirea și actualizarea liniilor directoare și regulamentelor în domeniul Managementului Continuității Afacerilor în conformitate cu politicile Grupului ISP, asigură implementarea lor corectă în cooperare cu subdiviziunile organizatorice de resort ale Băncii;
- Implementarea politicii cu privire la securitatea informației şi evaluarea securității implementării unor sisteme de tehnologii informaționale sau tehnologii noi;
- Implementarea și realizarea procesului de gestiune a riscurilor de continuitate a afacerii pentru Bancă;
- Monitorizarea, sub aspectul securității informaționale, a activității subdiviziunilor deținătoare de resurse/sisteme informaționale și angajaților cu acces privilegiat la resursele/sistemele informaționale ale Băncii, inclusiv a elementelor secundare de securitate;
- Participarea la procesele de prevenire a riscurilor în identificarea măsurilor de protecție împotriva amenințărilor privind confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea informației;
- Definirea și actualizarea Planului de Continuitate a Afacerii, coordonându-l cu subdiviziunile Băncii, cel puțin o dată pe an, sau de fiecare dată când se solicită activarea unui sistem informațional nou, sau procese de operare noi.
- Participarea la testările de continuitate a afacerii si documentează rezultatele testelor de recuperare efectuate.

Cerințe:

- Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, engleze - nivel mediu;
- Cunoasterea și aplicarea standardului ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems;
- Abilități de identificare a riscurilor și a amenințărilor pentru afacerea băncii;
- Seriozitate, corectitudine, tenacitate, simț de răspundere, capacitate de adaptare, dorință de învățare și autoperfecționare;
- Atenție concentrată și distributivă;
- Abilități de planificare și task management;
- Abilități de analiză și luare a deciziilor.
Send CV

Formularul a fost trimis

Or fill in online:

https://eximbank.md/ro/cv-form

Interested persons can send the CV, accompanied by a letter of intent, indicating the position, by e-mail: recrutare@eximbank.com

If you did not find yourself in the positions listed above, but would like to be part of our team, we encourage you to send us your CV (in English) for eventually vacant positions.

 We will contact only selected persons.

Note: By sending your CV, you agree to the processing of your personal data during the recruitment process.