Picture

Job vacancies

If you want to be part of a team, where the competence, motivation and cooperation are in preference, and your knowledge and skills will be used and multiplied daily by exchanging international practices and experiences, join us!

Benefits:

  • Competitive salary and meal vouchers;
  • Performance bonus depending on the achieved results;
  • Possibility to purchase the bank's products and services on preferential terms;
  • International program of medical assistance for the occurrence of serious diseases;
  • Trainings and team building activities;
  • Diversity in activities, the possibility of obtaining an international experience;
  • Mixed work schedule (office vs distance);
  • Opportunities for professional development and career growth prospects.

 

EXIMBANK, the Moldavian subsidiary of the Intesa Sanpaolo Group - leader in Italy and one of the most robust banking groups in Europe - invites candidates for the following vacant positions:

SPECIALIST COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR (AML)
Responsabilităţi:

- Asigurarea respectării legislației în vigoare cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului (AML/CFT);
- Controlul respectării reglementărilor interne în domeniul AML/CFT, asigurarea conformității față de normele legale în vigoare;
- Evaluarea noilor produse și servicii din perspectiva riscurilor de spălarea banilor;
- Raportarea cazurilor de neconformitate către superior și propunerea de acțiuni de remediere;
- Raportarea periodică către autoritățile locale;
- Participarea la instruirile angajaților Băncii în domeniul AML/CFT;
- Participarea la elaborarea documentelor normative interne ale Băncii în domeniul AML/CFT.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Experienţă de minim 2 ani în domeniul financiar-bancar;
- Cunoştinţe avansate a cadrului legislativ şi de reglementare a activităţii bancare (în special în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului);
- Cunoaşterea limbii române la nivel avansat, a limbii engleze la nivel mediu;
- Cunoașterea Microsoft Office la nivel avansat;
- Capacitatea de înțelegere, analiză şi sinteză a informaţiilor;
- Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în echipă;
- Simţ dezvoltat al disciplinei, al responsabilităţii şi colaborării.
SPECIALIST ACHIZIȚII
Responsabilități:

- Dezvoltarea și gestionarea relațiilor cu furnizorii;
- Organizarea licitațiilor de achiziție a bunurilor / serviciilor și selectarea furnizorilor;
- Gestionarea procesului de achiziții;
- Gestionarea bazei de date a furnizorilor și a contractelor pentru activitățile externalizate;
- Analiza contractelor din punct de vedere al cadrului legal și regulamentelor interne;
- Analiza cheltuielilor, furnizorilor pentru înaintarea propunerilor de reducere a costurilor.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar sau drept;
- Experiență în achiziții, negocieri și outsourcing;
- Cunoașterea Excel-ului la nivel avansat;
- Experiență de lucru în mediu bancar;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, englezei - la nivel de comunicare;
- Gândire analitică și abilități de negociere.
ASISTENT BANCAR DEPARTAMENT CORPORAȚII / DEPARTAMENT ÎMM
Responsabilități:

- Asistarea Managerului relații cu clienții Departament Corporații / Departament ÎMM în dezvoltarea și gestionarea relațiilor cu clienții existenți și potențiali;
- Pregătirea informației aferente situației financiare a clientului, colectarea setului de documente necesare pentru oferirea produselor sau serviciilor;
- Perfectarea ofertelor de produse și servicii bancare;
- Sprijinirea Managerului relații cu clienții Departament Corporații / Departament ÎMM în realizarea obiectivelor de profitabilitate, comerciale și de risc stabilite pentru clienții din portofoliu;
- Interacționarea cu alte subdiviziuni ale Băncii și subdiviziunile ISP referitor la tranzacțiile clienților din portofoliu;
- Contactarea clienților potențiali și existenți, pentru concretizarea solicitărilor;
- Pregătirea rapoartelor necesare și informațiilor pentru monitorizarea portofoliului;
- Arhivarea electronică și fizică a dosarelor de credit;
- Perfectarea contractelor de credit, gaj, fidejusiune, etc; implicarea în procesul de eliberare a facilităților creditare;
- Introducerea informațiilor despre clienți în aplicațiile Băncii;
- Implicarea în soluționarea problemelor de ordin tehnic și operațional, pe care le întâmpină clientul.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență de minim 1 an în domeniu financiar – bancar, experienţa în domeniul creditării persoanelor juridice constituie un avantaj;
- Orientare către rezultat și client;
- Gândire analitică, proactivă și creativă;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare şi multitasking;
- Cunoașterea instrumentelor Microsoft Office;
- Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.
BUSINESS ANALIST
Responsabilități:

- Analiza cerințelor de business și a legislației pentru construirea sistemelor informatice;
- Detalierea si redactarea cerințelor business pentru specificații;
- Identificarea și propunerea soluțiilor de optimizare a proceselor și a proiectelor;
- Coordonarea cu echipa responsabilă la efectuarea testelor funcționale a noilor dezvoltări;
- Monitorizarea procesului de realizare a livrabilelor tehnice dezvoltărilor;
- Urmărirea post implementării a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de producție;
- Asistența utilizatorilor din cadrul băncii, pentru a permite identificarea și abordarea a disfuncționalităților;
- Proiectarea, implementarea și menținerea soluțiilor de securitate a informațiilor;
- Definirea profilurilor de acces pentru resursele informaționale, inclusiv pentru orice aplicație;
- Furnizarea și menținerea serviciilor de gestionare a identității și a accesului pentru utilizatorii interni și externi;
- Prevenirea și gestionarea incidentelor de securitate a informațiilor și producerea dovezilor cu privire la rezolvarea progresului incidentului.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT sau Economic;
- Experiență în domeniu financiar-bancar;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel tehnic;
- Cunoașterea în gestiunea bazelor de date;
- Gândire logică, structurată și sistemică;
- Capacitatea de formulare succintă și coerentă a gândurilor, atât oral, cât și scris;
- Cunoașterea business-proceselor bancare;
- Cunoașterea soluțiilor de Securitate privind identificarea utilizatorilor;
- Cunoașterea profilurilor de acces pentru resursele informaționale;
- Cunoașterea standardelor de Securitate a informațiilor și asigurării continuității proceselor;
- Experiența în domeniul proiectelor reprezintă avantaj.
PROGRAMATOR
Responsabilități:

- Automatizarea procesării de date;
- Dezvoltarea aplicaţiilor pentru necesităţile de business;
- Dezvoltarea şi modificarea rapoartelor;
- Modificarea şi dezvoltarea funcţionalităţilor suplimentare la aplicaţiile existente;
- Dezvoltarea interfeţelor pentru module/sisteme informatice bancare;
- Modificarea interfeţelor existente în funcţie de cerinţele de business;
- Înlăturarea deficienţelor din aplicaţiile existente;
- Acordarea suportului utilizatorilor de aplicaţii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT;
- Cunoaşterea la nivel înalt a fundamentelor de baze de date relaţionale (Oracle, MS SQL Server);
- Cunoaşterea avansată PL/SQL (experienţă de lucru cu PL/SQL cel puţin de 2 ani);
- Cunoaşterea tehnologiilor C#, ASP.NET, .NET Frameworks;
- Experiența în domeniul financiar-bancar prezintă un avantaj.
MANAGER RELAŢII CU CLIENŢII IMM
Responsabilități:

- Consolidarea portofoliului de clienți IMM și volumul de afaceri, în conformitate cu obiectivele băncii;
- Vânzarea produselor băncii către clienți persoane juridice clasificate ca şi IMM în condiții de profitabilitate pentru bancă;
- Analizarea evoluției relațiilor cu clienții din portofoliul deținut, menținerea și fidelizarea acestora prin activitatea de cross selling și asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
- Promovarea imaginii băncii în activitatea zilnică;
- Perfectarea rapoartelor de activitate;
- Identificarea și atragerea clienților potențiali prin analiza pieței.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economic;
- Experiență în deservirea/comunicarea cu clienții agenți economici de minim 1 an;
- Сunoaşterea documentelor normative ale BNM, a legislației în vigoare;
- Cunoașterea produselor bancare;
- Cunoștințe de analiză financiară (reprezintă un avantaj);
- Cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit);
- Permis de conducere, categoria B;
- Orientare către client;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipă, abilități de vânzare, flexibilitate.
BANKING AND FINANCIAL ADVISER
Responsibilities:

- Promotion and sale of banking products and services;
- Analysis, evaluation of potential customers, market research;
- Attracting new customers;
- Elaboration and presentation of client offers;
- Meeting the established business objectives;
- Promote the Bank image.


Candidate specification:

- High university degree;
- Communication skills;
- Negotiation and sales skills;
- Capacity for analysis and synthesis;
- Customers and results orientation;
- Stress resistance, emotional balance.
OPERATOR GHIȘEU (perioadă determinată)
Responsabilități:

- Gestionarea conturilor bancare;
- Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar;
- Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
- Efectuarea transferurilor băneşti internaționale;
- Deservirea conturilor de depozit;
- Verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiene;
- Experienţă în relaţiile cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel;
- Abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat;
- Atenţie la detalii;
- Asumarea responsabilităţilor;
- Echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.
ȘEF DEPARTAMENT TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR
Responsabilități:

- Repartizarea sarcinilor, stabilirea responsabilităților și coordonarea activității Departamentului Tehnologie Informațională și a Comunicațiilor (TIC);
- Identificarea și recepționarea de la alte Subdiviziuni necesitățile din domeniul ICT ale Băncii;
- Definirea strategiilor, soluțiilor și inițiativelor privind arhitecturile, tehnologiile, standardele, regulile, liniile directoare și problemele de guvernanță în domeniul TIC;
- Administrarea și coordonarea activităților informaționale și de telecomunicație ale Băncii;
- Proiectarea, implementarea și gestionarea aplicațiilor și infrastructurilor tehnologice;
- Coordonarea activităților în domeniul arhitecturii aplicațiilor;
- Asigurarea implementării și gestionării măsurilor de securitate în domeniul tehnologiilor informaționale;
- Supravegherea managementului incidentelor de securitate;
- Participarea și gestionarea activității de identificare a riscurilor în domeniul TIC și raportarea acestora;
- Definirea bugetului anual al Departamentului TIC și monitorizarea permanentă utilizării acestuia;
- Administrarea activităților de proiecte în domeniul tehnologiilor informaționale;
- Coordonarea planurilor de instruire a angajaților în utilizarea aplicațiilor și infrastructurii informaționale a Băncii;
- Prezentarea rapoartelor aferente activității Departamentului;
- Elaborarea actelor normative interne.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare de licență;
- Experiența de minimum 3 ani în domeniul IT;
- Experiență managerială de cel puțin 2 ani;
- Cunoașterea legislației și a regulamentelor BNM aferente ariei IT/Securitate IT.
- Cunoștințe aferente administrării, monitorizării, mentenanței, deployment și upgrade a sistemelor IT.
- Cunoașterea și prezentarea unui aspect practic de aplicare a celor mai bune practici în domeniul IT/Cybersecurity – ISO 27k, COBIT, ITIL, NIST. (deținerea unui certificat CISA, CISM, CRISC va prezenta un avantaj)
- Abilități de conducere, motivare și gestionare a personalului;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
- Cunoașterea limbii române, engleze – la nivel avansat.
ADMINISTRATOR SERVERE
Responsabilități:

- Controlul serverelor, bazelor de date și aplicațiilor;
- Controlul fluxului de date bancare prin intermediul rețelei (prioritate, validarea fluxurilor noi, etc);
- Supravegherea și asistarea proiectelor ce folosesc serverul (fluxuri etc.)
- Înaintarea propunerilor pentru domeniile tehnice și funcționale, ameliorarea operațiunilor sau supravegherea acestora;
- Stabilirea procedurilor de ameliorare a situațiilor critice;
- Elaborarea și menținerea în starea actuală documentația implementărilor și modificărilor efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii - superioare de licență în domeniul tehnologiilor informaționale ;
- Experiență profesională – cel puțin 2 ani în domeniul tehnologiilor informaționale, de preferință într-o poziție similară;
- Cunoștințe in asigurarea funcționării continue a serverelor cu sistemele de operare și a bazelor de date;
- Cunoștințe in asigurarea copiilor de rezervă și procedurilor de restabilire a bazelor de date;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, ruse și engleze (la nivel de documentație tehnică).
Send CV

Formularul a fost trimis

Or fill in online:

https://eximbank.md/ro/cv-form

Interested persons can send the CV, accompanied by a letter of intent, indicating the position, by e-mail: recrutare@eximbank.com

If you did not find yourself in the positions listed above, but would like to be part of our team, we encourage you to send us your CV (in English) for eventually vacant positions.

 We will contact only selected persons.

Note: By sending your CV, you agree to the processing of your personal data during the recruitment process.