Picture

Operaţiuni cu valori mobiliare corporative (VMC) de la EXIMBANK

Operaţiuni cu valori mobiliare corporative (VMC)

Creditare pe lungă sau scurtă durată

Gajarea valorilor mobiliare

Rapid

Garantat

De ce Operaţiuni cu valori mobiliare corporative (VMC) de la EXIMBANK?

Purtăm răspundere şi garantăm executarea operativă şi în strictă conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare a obligaţiunilor asumate faţă de clienţi.

 

De ce servicii pot beneficia pe piața valorilor imobiliare

 • efectuarea operaţiunilor de procurare / înstrăinare a valorilor mobiliare corporative la Bursa de Valori a Moldovei;
 • efectuarea operaţiunilor de procurare / înstrăinare a valorilor mobiliare corporative prin intermediul licitaţiilor de orice tip, organizate în cadrul Bursei de Valori a Moldovei (pachete unice, tranzacţii speciale);
 • organizarea şi efectuarea ofertelor publice pe piaţa secundară de valori mobiliare;
 • procurarea/vânzarea valorilor mobiliare pe un termen limitat, la un preţ iniţial fixat şi răscumpărarea obligatorie a valorilor mobiliare de către vânzătorul iniţial la expirarea acestui termen, la un alt preţ stabilit iniţial (REPO);
 • gajarea valorilor mobiliare;
 • explicarea normelor actelor normative ce ţin de reglementarea funcţionării pieţei de valori mobiliare, precum şi activitatea societăţilor pe acţiuni;
 • asistenţă la componenţa, alcătuirea şi modul de prezentare a dărilor de seamă specializate ale emitenţilor, precum şi dările de seamă destinate publicării în organele de presă;
 • consultanţă privind evaluarea şi gestionarea riscului investirii în valori mobiliare;
 • recomandări privind formarea portofoliului de valori mobiliare;
 • prezentarea de opinii şi recomandări în legătură cu vânzarea şi cumpărarea valorilor mobiliare;
 • analiza pieţelor şi participanţilor pieţii, instrumentelor investiţionale şi parametrilor lor de eficienţă şi risc;
 • investiţii şi atragerea mijloacelor prin intermediul instrumentelor financiare;
 • acordarea consultanţei în orice problemă legată de structura de capital, reorganizarea societăţii pe acţiuni, răscumpărarea sau achiziţionarea de către aceasta a valorilor sale mobiliare plasate, efectuarea ofertei publice pe piaţa secundară;
 • alte consultaţii la comanda clienţilor, care nu sunt interzise de legislaţie;
 • asistenţa acordată emitentului de valori mobiliare la elaborarea şi perfectarea prospectului ofertei publice şi a altor documente pentru înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa primară;
 • promovarea ofertei publice şi a plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului pe piaţa primară;
 • deservirea emisiunii valorilor mobiliare în relaţiile financiare ale emitentului cu deţinătorii de valori mobiliare, dacă aceasta este prevăzută în contract.

 

Condiții și tarife:

Valori Imobiliare Corporative (VMC)
Tipul operatiunii Tarife
Procurarea/Vânzarea VMC pentru rezidenţi
Până la 1000 MDL 50 MDL
De la 1001 până la 10000 MDL 2% din suma tranzacţiei, min. 70 MDL
De la 10001 până la 100000 MDL 1,5% din suma tranzacţiei
De la 100001 la 250000 MDL 1% din suma tranzacţiei
De la 250001 la 500000 MDL 0,90% din suma tranzacţiei
De la 500001 la 1 000 000 MDL 0,80% din suma tranzacţiei
De la 1 000 001 la 10 000 000 MDL 0,5% din suma tranzacţiei
Peste 10 000 001 MDL 0,3% din suma tranzacţiei
Procurarea/Vânzarea VMC pentru nerezidenţi
Până la 1000 MDL 100 MDL
De la 1001 până la 10000 MDL 2,5% din suma tranzacţiei, min.150 MDL
De la 10001 până la 100000 MDL 2% din suma tranzacţiei
De la 100001 la 250000 MDL 1,5% din suma tranzacţiei
De la 250001 la 500000 MDL 1% din suma tranzacţiei
De la 500001 la 1 000 000 MDL 0,90% din suma tranzacţiei
De la 1 000 001 la 10 000 000 MDL 0,70% din suma tranzacţiei
Peste 10 000 001 MDL 0,50% din suma tranzacţiei

Banca, în calitate de societate de investiții, deține calitatea de membru al Pieței Reglementate și al Sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) al Bursei de valori a Moldovei.

Regulile de activitate pe piata de capital a Bancii

Informație privind acordarea serviciilor în calitate de participant profesionist

Informație privind Fondul de compensare al investitorilor

Informație despre categoriile de clienți

 

Cum să accesez acest serviciu

Este necesar să te apropii la orice sucursală EXIMABNK. Accesează harta pentru a afla care sucursală este cea mai aproape de tine.