Picture

Garanții bancare

Garanții bancare

MDL, EUR, USD

Rapiditate

Siguranţă

Flexibilitate

De ce să alegi Garanțiile bancare?

Garanțiile bancare vă permit să reduceți riscurile comerciale, financiare și politice legate de tranzacţiile cu partenerii de afaceri atât din RM, cât și cu cei din străinătate.

Doresc mai mult:

checked iconposibilitatea de a beneficia de un plafon pentru suma garanțiilor bancare, care va permite emiterea urgentă a scrisorilor, fără a mai trece prin toată procedura bancară de aprobare;
checked iconsatisfacerea necesității de garantare a participării la licitații publice;
checked iconprotecția împotriva riscului de pierdere a avansului;
checked iconreducerea riscurilor comerciale de neexecutare sau executare defectuoasă a contractului de către partenerul de afaceri;

De ce tipuri de Garanții bancare poţi beneficia?

Garanții interne și externe, și anume:

  • garanţie pentru participarea la licitaţie sau de ofertă;
  • garanţie de bună execuţie (pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale);
  • garanţie de plată;
  • garanţie în favoarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova;
  • garanţie de restituire a plăţilor în avans;
  • garanţie bancară indirectă;
  • alte tipuri de granţii, în dependenţă de condiţiile contractului, care nu contrazic Legislaţiei Republicii Moldova.

 

Termeni şi condiţii:

Valuta MDL, EUR, USD
Termen în dependență de condiţiile contractului care este obiect al Garanției bancare;
Suma

în dependență de condiţiile contractului care este obiect al Garanției bancare, capacitatea de plată a solicitantului și acoperirea cu gaj;

Asigurare cu gaj cesiunea mijloacelor bănești, fidejusiune, bunuri mobile și imobile, depozite.

 

Beneficiari eligibili

Agenți economici - persoane juridice care practică activitatea de antreprenoriat pe teritoriul Republicii Moldova, sunt înregistrați și activează în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Cum să accesez acest serviciu

Este necesar să te apropii la orice sucursală EXIMBANK. Accesează harta pentru a afla care sucursală este cea mai aproape de tine.

 

Tarifele de bază