Picture

Depune și retrage bani oricând dorești

Depozitul UNIVERSAL

Depozitul UNIVERSAL

suma minimă

fără limite

cu depuneri

și retrageri

rata dobânzii

flotantă

termen

60 luni

De ce să alegi Depozitul UNIVERSAL?

Depozitul Universal este perfect creat pentru a depune și a retrage bani oricând dorești.

Doresc mai mult

libertatea de a constitui depozitul fără restricții la suma minimă
posibilitatea de a alimenta contul de depozit
confortul de a retrage bani de pe contul de depozit
0% comision pentru deschiderea, administrarea și închiderea depozitului
mijloacele din contul de depozit sunt garantate, în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar
card bancar GRATUIT
reînnoirea depozitului are loc automat

Tarife:

Valuta depozitului Rata anuală flotantă, %
60 luni
MDL 10,10
USD 1,25
EUR 1,00

Care sunt condițiile:

 • Suma minimă - fără limite; 
 • Cu depuneri și retrageri: min. 500 MDL, 100 USD/EUR;
 • Achitarea dobânzii: lunar sau cu capitalizare;
 • Modalităţi de achitare a dobânzii:
  • în numerar
  • la contul curent
  • la contul de card
  • se capitalizează la soldul depozitului
 • Acțiunea la scadență: cu sau fără prelungire automată;
În cazul deschiderii unui cont de depozit de către titular de cont - se prezintă:
- persoană fizică rezidentă prezintă actul de identitate în original și copia acestuia;
- persoană fizică nerezidentă prezintă originalul și copia pașaportului național în care este aplicată ștampila de intrare în țară, sau originalul și copia permisului de ședere.
În cazul deschiderii depozitului de către o persoană împuternicită – se prezintă:
- actul de identitate a persoanei împuternicite în original și copia acestuia;
- copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
- procura în original sau copia acesteia legalizată notarial.