Picture

Depune și retrage sume mici oricând dorești

Depozitul UNIVERSAL

Depozitul UNIVERSAL

min.

3 000 MDL, 100 USD, EUR

cu depuneri

și retrageri

rata dobânzii

flotantă

termen

12, 36 luni

De ce să alegi Depozitul UNIVERSAL?

Depozitul Universal este perfect creat pentru a depune și a retrage bani oricând dorești.

Doresc mai mult

alege perioada depozitului cea mai potrivită ție, cu cât termenul este mai mare cu atât obții o dobândă mai mare
card bancar GRATUIT
reînnoirea depozitului are loc automat
0% comision pentru deschiderea, administrarea și închiderea depozitului
mijloacele din contul de depozit sunt garantate, în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar

Tarife:

Valuta depozitului Rata anuală flotantă, %
12 luni 36 luni
MDL 0,5 3
USD 0,20 0,25
EUR 0,05 0,05

Care sunt condițiile:

 • Suma minimă - 3000 MDL, 100 USD/EUR pentru 12 luni; 100 000 MDL, 5 000 USD/EUR pentru 36 luni;
 • Cu depuneri și retrageri: min. 500 MDL, 100 USD/EUR;
 • Achitarea dobânzii: lunar sau cu capitalizare;
 • Modalităţi de achitare a dobânzii:
  • în numerar
  • la contul curent
  • la contul de card
  • se capitalizează la soldul depozitului
 • Acțiunea la scadență: cu sau fără prelungire automată;
 • În caz de reziliere anticipată a depozitului la inițiativa deponentului dobânda achitată anterior se reține integral de către bancă.
În cazul deschiderii unui cont de depozit de către titular de cont - se prezintă:
- persoană fizică rezidentă prezintă actul de identitate în original și copia acestuia;
- persoană fizică nerezidentă prezintă originalul și copia pașaportului național în care este aplicată ștampila de intrare în țară, sau originalul și copia permisului de ședere.
În cazul deschiderii depozitului de către o persoană împuternicită – se prezintă:
- actul de identitate a persoanei împuternicite în original și copia acestuia;
- copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
- procura în original sau copia acesteia legalizată notarial.