Picture

POSIBILITĂȚI NELIMITATE

Depune și retrage fondurile oricând dorești!

Depozitul UNIVERSAL

suma minimă

fără limite

cu depuneri

și retrageri

rata dobânzii

flotantă

termen

60 luni

De ce să alegi Depozitul UNIVERSAL?

Depozitul Universal este perfect creat pentru a depune și a retrage bani oricând dorești.

Doresc mai mult!

checked iconlibertatea de a constitui depozitul fără restricții la suma minimă
checked iconposibilitatea de a alimenta contul de depozit
checked iconconfortul de a retrage bani de pe contul de depozit
checked icon0% comision pentru deschiderea, administrarea și închiderea depozitului
checked iconcard bancar GRATUIT
checked iconmijloacele din contul de depozit sunt garantate, în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar
checked iconreînnoirea depozitului are loc automat

Tarife:

Valuta depozitului Rata anuală flotantă, %
60 luni
MDL 3,00
USD 1,75
EUR 1,75

Care sunt condițiile:

 • Suma minimă: fără limite; 
 • Cu depuneri și retrageri: min. 500 MDL, 100 USD/EUR;
 • Achitarea dobânzii: lunar sau cu capitalizare;
 • Modalităţi de achitare a dobânzii:
  • în numerar
  • la contul curent
  • la contul de card
  • se capitalizează la soldul depozitului
 • Acțiunea la scadență: cu sau fără prelungire automată.

 

Depozitele persoanelor fizice și juridice sunt garantate până la nivelul de acoperire în mărime de 100 000 MDL.

În cazul deschiderii unui cont de depozit de către titular de cont - se prezintă:
- persoană fizică rezidentă prezintă actul de identitate în original și copia acestuia;
- persoană fizică nerezidentă prezintă originalul și copia pașaportului național în care este aplicată ștampila de intrare în țară, sau originalul și copia permisului de ședere.
În cazul deschiderii depozitului de către o persoană împuternicită – se prezintă:
- actul de identitate a persoanei împuternicite în original și copia acestuia;
- copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
- procura în original sau copia acesteia legalizată notarial.