Picture

Depune și retrage sume mici oricând dorești

Depozitul UNIVERSAL

Depozitul UNIVERSAL

min.

3 000 MDL, 100 USD, EUR

cu depuneri

și retrageri

rata dobânzii

flotantă

termen

12, 36 luni

De ce să alegi Depozitul UNIVERSAL?

Depozitul Universal este perfect creat pentru a depune și a retrage bani oricând dorești.

Doresc mai mult

alege perioada depozitului cea mai potrivită ție, cu cât termenul este mai mare cu atât obții o dobândă mai mare
card bancar GRATUIT
reînnoirea depozitului are loc automat
0% comision pentru deschiderea, administrarea și închiderea depozitului
mijloacele din contul de depozit sunt garantate, în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar

Tarife:

Valuta depozitului Rata anuală flotantă, %
12 luni 36 luni
MDL 0,5 3
USD 0,20 0,25
EUR 0,05 0,05

Care sunt condițiile:

 • Suma minimă - 3000 MDL, 100 USD/EUR pentru 12 luni; 100 000 MDL, 5 000 USD/EUR pentru 36 luni;
 • Cu depuneri și retrageri: min. 500 MDL, 100 USD/EUR;
 • Achitarea dobânzii: lunar sau cu capitalizare;
 • Modalităţi de achitare a dobânzii:
  • în numerar
  • la contul curent
  • la contul de card
  • se capitalizează la soldul depozitului
 • Acțiunea la scadență: cu sau fără prelungire automată;
 • În caz de reziliere anticipată a depozitului la inițiativa deponentului dobânda achitată anterior se reține integral de către bancă.
În cazul deschiderii unui cont de depozit de către titular de cont:
- persoană fizică rezidentă prezintă actul de identitate în original și copia acestuia;
- persoană fizică nerezidentă prezintă originalul și copia pașaportului național în care este aplicată ștampila de intrare în țară, sau originalul și copia permisului de ședere.
În cazul deschiderii depozitului printr-o persoană împuternicită – se prezintă:
- actul de identitate a persoanei împuternicite în original și copia acestuia;
- copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
- procura în original sau copia acesteia legalizată notarial.