Picture

Decontări internaționale la EXIMBANK

Decontări internaționale

Simplu

Garantat

Rapid

La distanță

De ce decontări internaționale poți beneficia?

 • înregistrarea mijloacelor băneşti transferate pentru clienţii B.C. "EXIMBANK" S.А.;
 • efectuarea transferurilor peste hotare prin intermediul sistemului SWIFT;
 • decontări cu acreditive:
  • la import: de la deschiderea acreditivului sau confirmarea acreditivelor, până la efectuarea achitărilor în baza acestor acreditive;
  • la export: de la avizarea clienţilor sau a băncilor corespondente privind acreditivele deschise în favoarea lor de către băncile din străinătate, acceptarea şi achitarea documentelor comerciale, până la încasarea plăţilor de la băncile din străinătate;
 • garanţii;
 • operaţiuni de incaso;
 • operaţiuni de convertire (virament):
  • cumpărarea-vânzarea valutei liber convertibile (VLC) contra lei este efectuată la rate de schimb comerciale, stabilite de bancă în ziua efectuării tranzacţiei;
  • convertirea VLC în VLC se efectuează la cross-cursul stabilit de bancă în ziua efectuării tranzacţiei;
  • convertirea valutei se efectuează de către bancă în favoarea clientului în aceeaşi zi;
 • оperaţiuni cu cecuri nominative.

 

Programul de executare a ordinelor de plată în valută străină:

     EUR, RUB,UAH, GBP

 • Ordinele de plată prezentate de către clienți până la ora 13:00 se execută cu data valutei "aceeași zi" (same value date).
 • Ordinele de plată primite după ora 13:00 se execută cu data valutei "ziua următoare" (next value date).

     USD

 • Ordinele de plată prezentate de către clienți până la ora 13:00 se execută cu data valutei "aceeași zi" (same valuedate).

     RON

 • Ordinele de plată prezentate de către clienți până la ora 11:00 se execută cu data valutei "aceeași zi" (same value date).
 • Ordinele de plată primite după ora 11.00 se execută cu data valutei "ziua următoare" (next value date).

     Ordinele de plată în valută străină se recepționează până la orele 16:00.

 

Тarifele de bază

Pentru a primi transferuri de peste hotare

Expeditorul trebuie să indice următoarele rechizite bancare la efectuarea transferului: