Picture

Transferurile Swift de la EXIMBANK

Transferurile Swift

Cost scăzut

în EUR, USD, GBP, CAD, CHF, RON

În orice țară a lumii

în 2-3 zile bancare

De ce Transferurile Swift de la EXIMBANK?

Transferuri internaționale rapide și sigure în orice țară a lumii.

 

Restricţii impuse de legislaţia R. Moldova la remiterile de bani în valută străină:

Pentru rezidenţi
- până la 10.000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice în străinătate fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă calitatea de membru al familiei sau a altor documente confirmative;
- peste 10.000 euro (sau echivalentul lor):
* poate fi efectuat transfer unic în favoarea rudelor (părinte, copil, soţ/soţe, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, prezentând la bancă documentele ce confirmă calitatea de membru al familiei - certificat de naştere, certificat de căsătorie, etc; precum şi documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi conţin date despre suma plăţii/transferului.
* poate fi efectuat transfer unic în străinătate pe numele său, destinat cheltuielilor curente pentru perioada aflării temporare în străinătate, prezentând băncii documente ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare de la o instituţie străină de învăţământ, instituţie medicală sau de la locul de muncă din străinătate ş.a.); precum şi documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi conţin date despre suma plăţii/transferului.

Pentru nerezidenţi
-până la 10.000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice peste hotarele ţării fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă calitatea de membru al familiei sau a altor documente confirmative;
- peste 10.000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic, prezentând la bancă documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului şi conţin date despre suma plăţii/transferului şi documentele ce confirmă calitatea de membru al familiei (cheltuieli familiale); - pot fi efectuate transferuri pe nume propriu fără restricţii.

 

Rechizite bancare necesare la efectuarea transferului:

in US Dollars (USD) în EURO (EUR) în lei româneşti (RON)

Tarifele de bază a B.C. ”EXIMBANK” S.A."

 

Reguli de utilizare

Luând în consideraţie standardele şi restricţiile sistemului SWIFT şi cerinţele băncilor corespondente, solicităm respectuos să indicaţi în câmpul 70 (destinaţia plăţii) a ordinelor de plată în EURO, nu mai mult de 140 de simboluri.Ţinem să vă informăm că câmpul 72 este destinat informaţiei tehnice “bank to bank” şi nu poate fi utilizat în alte scopuri. Ordinele de plată ce nu vor corespunde acestor cerinţe nu vor fi primite spre executare.