Picture

Operaţiuni cu valori mobiliare de stat (VMS)

Operaţiuni cu valori mobiliare de stat (VMS)

Consultaţii privind starea curentă a pieţei

Cumpărarea VMS la licitaţiile primare

Servicii de cumpărare/vânzare a VMS

Asigurare și creditare

De ce Operaţiuni cu valori mobiliare de stat (VMS) de la EXIMBANK?

La cererea clienţilor, banca efectuează operaţiuni de procurare/vânzare a valorilor mobiliare de stat în cadrul pieţei secundare de valori mobiliare de stat. Pentru serviciile prestate clientul achită băncii 0,01% din suma tranzacţiei la valoarea nominală.

Condiții și tarife:

Nr.

TIPUL OPERAŢIUNII

TARIFE

NOTE

I

VALORI MOBILIARE DE STAT (VMS)

   

1.

Procurarea VMS la licitaţie

   
 

·  până la 50 000 lei

·  de la 50 001 lei până la 100 000 lei

·  de la 100 001 lei până la 200 000 lei

·  de la 200 001 lei până la 500 000 lei

·  mai mult de 500 000 lei

·  0,40 %

·  0,30 %

·  0,20 %

·  0,10 %

·  0,08 %

de la valoarea nominală (min.100 lei)

2.

Tranzacţionarea VMS pe piaţa secundară

   

2.1

Vânzarea/cumpărarea VMS pe piaţa secundară

0,01 %

de la valoarea nominală (min.100 lei)

Ghidul investitorului în valori mobiliare de stat

Cum să accesez de acest serviciu

Este necesar să te apropii la orice sucursală EXIMABNK. Accesează harta pentru a afla care sucursală este cea mai aproape de tine.