Anunț către clienţii Persoane Fizice cu statut de Persoane Expuse PoliticAnunț către clienţii Persoane Fizice cu statut de Persoane Expuse Politic

Anunț către clienţii Persoane Fizice cu statut de Persoane Expuse Politic

STIMAȚI CLIENȚI,


Prin prezenta, Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Condiţiile Generale Bancare pentru Persoanele Fizice, Banca este îndrept să solicite de la clienţii săi informaţii actualizate necesare pentru identificarea acestora.

În acest context, facem referinţă către clienţii Persoane Fizice cu statut de Persoane Expuse Politic, ce deţin conturi inactive (fără nicio tranzacție inițiată în ultimele 12 luni) sau depozite expirate, să Vă prezentaţi (sau să împuterniciţi legal o altă persoană de a Vă reprezenta) în termen de pînă la de data de 08.10.2019 la sucursala Băncii în care vă deserviţi, cu actul de identitate valabil pentru a Vă actualiza datele sau pentru iniţierea procedurii de închidere a conturilor/produselor contractate de dumneavoastră și de retragere a soldurilor existente.

În caz contrar, Banca,va fi nevoită să înceteze relaţiile de afaceri cu dumneavoastră.

De asemenea, în cazul închiderii la iniţiativa Băncii a conturilor menţionate, Banca vă aduce la cunoştinţă că soldurile care depăşesc 50,00 (cincizeci) lei moldovenești sau echivalent, pot fi ridicate de către client în orice moment în intervalul orelor de lucru la sucursala Băncii la care a deschis conturile respective. Toate soldurile conturilor închise care nu depășesc suma de 50,00 lei vor fi reţinute de către Bancă cu titlu de comision de închidere a contului, în conformitate cu tarifele în vigoare ale Băncii.

08.08.2019