Anunţ cu privire la relansarea solicitării de oferte - vânzarea automobilelor din parcul auto al BănciiAnunţ cu privire la relansarea solicitării de oferte - vânzarea automobilelor din parcul auto al Băncii

Anunţ cu privire la relansarea solicitării de oferte - vânzarea automobilelor din parcul auto al Băncii

B.C. “EXIMBANK” S.A. anunță despre relansarea Solicitării de Oferte privind vânzarea automobilelor care nu mai sunt exploatate în cadrul parcului auto al băncii.

Solicitare de oferte

În cazul dacă sunteți interesați de procurarea unuia sau mai multor automobile din lista propusă, Vă rugăm să transmiteți oferta Dvs. de preţ într-un plic sigilat către sediul central al Băncii, situat pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, nr.171/1, până la 24 ianuarie 2020, ora 17:00.

În conformitate cu Solicitarea de Oferte anexată, oferta de preţ se va prezenta pentru fiecare automobil într-un plic separat, pe care se va indica modelul, numărul de înmatriculare a automobilului și denumirea companiei sau numele, prenumele persoanei fizice care a prezentat oferta de preț, cu menţiunea „pentru Serviciul Procurement”.

*RAPORT DE EVALUARE A BUNURILOR MOBILE

Date de contact:

  • pentru întrebări tehnice și vizualizare automobile: tel: +373 22 301 132; +373 22 301 166;
  • pentru întrebări financiare și organizatorice: tel: +373 22 301 261; +373 22 301 125;
  • e-mail: achizitii@eximbank.com

 

Prin emiterea acestui anunţ, B.C. “EXIMBANK” S.A. nu-şi asumă vreo obligaţie și/sau răspundere juridică.

11.01.2020