Picture

PĂSTREAZĂ-ȚI ECONOMIILE ÎN SIGURANȚĂ

Fii liber în acțiunile tale!

Depozitul LIBERO

suma minimă

1000 MDL, 100 USD /EUR

cu depuneri

fără retrageri

rata dobânzii

fixă primele 6 luni

termen

48 luni

De ce să alegi Depozitul LIBERO?

Depozitul LIBERO este creat pentru siguranța viitorului tău și libertatea de a depune banii oricând în primele 24 luni

Doresc mai mult!

checked iconposibilitatea de a alimenta contul de depozit în primele 24 luni
checked icon0% comision pentru deschiderea, administrarea și închiderea depozitului
checked iconcard bancar GRATUIT
checked iconmijloacele din contul de depozit sunt garantate, în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar
checked icondacă ai nevoie de banii de pe depozit mai devreme de termenul de 48 luni, la rezilierea anticipată a acestuia, păstrezi dobânda pentru fiecare 12 luni încheiate

Tarife:

Valuta Rata dobânzii fixă primele 6 luni, flotantă începând cu a 7-a lună, %
48 luni
MDL 3,50
USD 3,50
EUR 2,75

Care sunt condițiile:

 • Suma minimă: 1000 MDL, 100 USD /EUR; 
 • Cu depuneri: min. 500 MDL, 100 USD/EUR;
 • Achitarea dobânzii: lunar;
 • Modalităţi de achitare a dobânzii:
  • în numerar
  • la contul curent
  • la contul de card
 • Acțiunea la scadență: lichidare cu transfer la contul sursă.

 

Depozitele persoanelor fizice și juridice sunt garantate până la nivelul de acoperire în mărime de 100 000 MDL.

În cazul deschiderii unui cont de depozit de către titular de cont - se prezintă:
- persoană fizică rezidentă prezintă actul de identitate în original și copia acestuia;
- persoană fizică nerezidentă prezintă originalul și copia pașaportului național în care este aplicată ștampila de intrare în țară, sau originalul și copia permisului de ședere.
În cazul deschiderii depozitului de către o persoană împuternicită – se prezintă:
- actul de identitate a persoanei împuternicite în original și copia acestuia;
- copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
- procura în original sau copia acesteia legalizată notarial.