Monede comemorative

Andrei Lupan - 100 de ani de la naştere

Seria: Seria „Personalităţi”
Anul lansării: 2012
Nominal: 50

555 de ani de la urcarea pe tron a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt - aur

Seria: Seria „Personalităţi”
Anul lansării: 2012
Nominal: 100

Alexei Mateevici - 125 de ani de la naştere

Seria: Seria „Personalităţi”
Anul lansării: 2013
Nominal: 50

Alexandru Plămădeală - 125 de ani de la naştere

Seria: Seria „Personalităţi”
Anul lansării: 2013
Nominal: 50

Tamara Ciobanu - 100 de ani de la naştere

Seria: Seria „Date Jubiliare”
Anul lansării: 2014
Nominal: 50

Dumitru Matcovschi - 75 de ani de la naştere

Seria: Seria „Date Jubiliare”
Anul lansării: 2014
Nominal: 100

Constantin Constantinov - 100 de ani de la naștere

Seria: Seria „Personalităţi”
Anul lansării: 2015
Nominal: 50

Grigore Vieru - 80 de ani de la naștere

Seria: Seria „Personalităţi”
Anul lansării: 2015
Nominal: 100