Anunț în contextul alinierii B

B.C. EXIMBANK S.A., parte a Grupului Intesa Sanpaolo, aduce la cunoștința clienților săi că s-a aliniat sancțiunilor internaționale adoptate și că aplică direct reglementările, normele și procedurile aferente sancțiunilor adoptate de organizațiile internaționale (Consiliul de securitate al ONU, UE și Consiliul Europei) sau de organele competente/de stat ale SUA, acestea fiind menite să promoveze democrația, drepturile omului și soluționarea conflictelor.

Din acest considerent, pentru perioada acțiunii sancțiunilor nominalizate, B.C. ”EXIMBANK” S.A. nu procesează și nu va procesa plăți către sau de la clienții Băncii care implica direct sau indirect orice entități,  bunuri și/sau bănci care cad sub incidența sancțiunilor.

Abordarea respectivă a BC EXIMBANK SA rezidă din aplicabilitatea prevederilor legislației naționale:

  • 228 și 64 al Regulamentului BNM privind cadrul de administrare a activității băncilor nr. 322 din 20.12.2018, în conformitate cu care Banca trebuie să elaboreze și sa aprobe un cadru de administrare pentru desfășurarea activităților, efectuarea operațiunilor și prestarea serviciilor aliniat atât cu legislația națională, cât și cu apetitul la risc și modelul de afaceri;
  • prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017, prin care Banca este obligată să întreprindă o serie de măsuri de precauție și de a se asigura referitor la sensul și natura tranzacțiilor, de a monitoriza coerența și consecutivitatea prezentării informațiilor/actelor, fapt pentru care Banca nu se poate  angaja în procesarea tranzacțiilor care implică orice entități,  bunuri și/sau bănci vizate de sancțiuni, sau cele conexe mediului de afacere cu referire la proprietatea acestora sau intereselor de proprietate.

 

Rămânem în continuare la dispoziția Dumneavoastră, asigurându–Vă că suntem mereu preocupați de opinia partenerilor și clienților noștri, aceasta ajutându-ne să creștem nivelul de calitate al produselor și serviciilor bancare oferite.

15.11.2022