Commemorative coins

Ion Creangă- argint

Series: Seria „Aleea clasicilor din grădina publică "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din mun. Chişinău”
Year of issue: 2012
Nominal: 50

Alexandru Plămădeală - 125 de ani de la naştere

Series: Seria „Personalităţi”
Year of issue: 2013
Nominal: 50