Anunț cu privire la dobânda de întârziere la creditele restanteAnunț cu privire la dobânda de întârziere la creditele restante

Anunț cu privire la dobânda de întârziere la creditele restante

STIMAȚI CLIENȚI,

       B.C. ”EXIMBANK” S.A. vă informează că, în conformitate cu prevederile legale (Codului Civil al Republicii Moldova Nr. 1107din 06.06.2002, republicat în Monitorul Oficial nr. 66-75 din 01.03.2019), Banca aplică dobânda de întârziere calculată la creditele care sunt în restanță, la nivelul de 5 puncte procentuale aplicată suplimentar dobânzii standard stipulate în contractul de credit (relevant pentru creditele la care, conform condițiilor contractuale, dobânda de întârziere depășește 5 p.p.), fără obligativitatea semnării cărorva Acorduri adiționale.

25.01.2021