EXIMBANK a extins termenul de prezentare a Ofertelor de preț privind procurarea unui sau mai multor automobile.EXIMBANK a extins termenul de prezentare a Ofertelor de preț privind procurarea unui sau mai multor automobile.

EXIMBANK a extins termenul de prezentare a Ofertelor de preț privind procurarea unui sau mai multor automobile.

Prin prezentul anunţ vă informăm, că B.C. “EXIMBANK” S.A. a extins termenul de prezentare a Ofertelor de preț privind procurarea unui sau mai multor automobile, care nu mai sunt exploatate în cadrul parcului auto al băncii și sunt propuse pentru vânzare (ataşat rapoartele de evaluare a automobilelor:

 
 
Nr.
Modelul autoturismului
VIN cod
Nr. de înregistrare
Anul producerii
Distanța parcursă
Pret initial de vânzareMDL
1
DACIA Logan
UU1LSD4GH36273131
KVB 032
2006
329171
25,600.00
2
DACIA Logan
UU1LSD4GH36273135
KVB 033
2006
412476
27,900.00
3
DACIA Logan MCV
UU1KSDAD540601432
KVB 035
2008
367288
43,000.00
4
DACIA Logan MCV
UU1KSDAD540602390
CVB 171
2008
338149
43,800.00
 

În cazul dacă sunteți interesat în procurarea unui sau mai multor automobile din lista de mai sus, Vă rugăm să transmiteți oferta Dvs. de preţ și documentele solicitate conform cerințelor de mai jos, în varianta electronică într-un fișier parolat la adresa achizitii@eximbank.com, iar parola fişierului la adresa compliance@eximbank.compână la data de 29 martie 2024, ora 14:00.

Cerințe față de ofertă:

Oferta de preț va fi prezentată electronic într-un fișier parolat pentru fiecare automobil separat, cu indicarea modelulului și numărului de înmatriculare a automobilului și prețul propus în MDL (lei modovenești). Pe ofertă se va indica data prezentării ofertei, date de contact (e-mail; nr. telefon, adresa), denumirea companiei / numele, prenumele persoanei fizice care a prezentat oferta de preț și se va aplica semnătura persoanei fizice / persoanei responsabile (administratorului) și ștampila sau semnatura electronică a acestuia (pentru companii).

Suplimentar la oferta de preț se vor prezenta obligatoriu următoarele documente:

- Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice (cu indicarea adimnistratorului şi declararea beneficiarilor efectivi), eliberat recent (pentru companii);

- Copia documentului de identitate al administratorului companiei și fondatorilor acesteia (pentru companii);

- Copia documentului de identitate al persoanei fizice care a prezentat oferta de preț (pentru persoane fizice).

Vor fi selectate ofertele cu cel mai mare preț propus.

Banca își rezervă dreptul să anuleze / relanseze Solicitarea de oferte în cazul numărului insuficient de oferte corespunzătoare.

Date de contact la acest subiect:

 

Prin emiterea acestui anunţ, B.C. “EXIMBANK” S.A. nu-şi asumă vreo obligaţie și/sau răspundere juridică.

 

Raport evaluare Dacia Logan 1 și 2

Raport evaluare Dacia Logan 3 și 4

 

22.03.2024