Sistarea temporară a Sucursalei nr. 4

STIMAȚI CLIENȚI,


În legătură cu necesitatea reorganizării și optimizării rețelei sale teritoriale, B.C. “EXIMBANK” S.A. (în continuare – Bancă) Vă aduce la cunoștință că, începând cu data de 11 octombrie 2018, va fi suspendată temporar, pe un un termen nedeterminat activitatea Sucursalei nr.4 a Băncii, amplasată pe adresa or. Căușeni, str. Ştefan cel Mare 1, nr. 31.
În acest context, începând cu data de 11 octombrie 2018, clienți persoane fizice și juridice, urmează a fi deserviți în continuare de către Sucursala nr.7, amplasată pe adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 27 sau să solicite încetarea deservirii de către Bancă, după cum urmează:
1. Deținătorilor de conturi curente vor putea beneficia de serviciile Băncii prin intermediul Sucursalei nr.7 sau sunt în drept să solicite închiderea contului respectiv fără aplicarea comisionului pentru închiderea contului respectiv.

2. Deținătorilor de conturi de depozit vor putea beneficia de conturi de depozit prin intermediul Sucursalei nr.7 în aceleași condiții, retragerii (fără aplicarea sancțiunilor/comisioanelor pentru retragerea anticipată a depozitului).

3. Beneficiarilor de credite (debitori) pot achita plățile aferente creditelor prin intermediul contului curent deschis la Sucursala nr.7 în aceleași condiții.

4. Deținătorii cardurilor de plată pot fi deserviți în continuare la oricare din sucursalele Băncii la propria alegere și la bancomatele Băncii, în aceleași condiții, sau să efectueze tranzacții prin intermediul bancomatelor altor Bănci, cu plata comisionului stabilit de banca respectivă.

Așadar, Banca Vă solicită respectuos să comunicați opțiunea Dvs. angajaților Băncii din cadrul Sucursalei nr.4 a Băncii (amplasată pe adresa or. Căușeni, str. Ştefan cel Mare 1, nr. 31.) până la 11 octombrie 2018.
În cazul în care Dvs. nu ve-ți comunica Băncii opțiunea aleasă, Banca va transfera deservirea conturilor și alte servicii la Sucursala nr.7. Lista sucursalelor și bancomatelor (ATM) poate fi găsită pe pagina web a Băncii: www.eximbank.com
Orice modificare a relației cu Bancă, inclusiv modificarea Sucursalei care deservește clientul, poate să necesite efectuarea modificătilor în contractele încheiate cu clienții.
De aceea, Banca Vă solicită respectuos să apelați la numerele de telefon de mai jos pentru a concretiza dacă există sau nu necesitatea de modificare a contractului încheiat cu Banca și modul în care aceasta va avea loc.
Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0243 218 15, 022 301 107.

13.08.2018