Informație cu pr

STIMAȚI CLIENȚI,


Vă informăm că sunt declarate zile nelucrătoare:

3, 4 iulie 2020 în S.U.A.
7, 8 iulie 2020 în România

Rugăm să țineți cont de informația sus-menționată la perfectarea ordinelor de plată în valută străină, precum și la recepționarea încasărilor valutare.
Vă infomăm că sunt posibile rețineri la procesarea transferurilor internaționale.

30.06.2020