Închiderea conturilor inactive

 STIMAȚI CLIENȚI,

 

B.C. “EXIMBANK” S.A. Vă aduce la cunoștință despre închiderea tuturor conturilor clienților persoane fizice și juridice, care nu au efectuat tranzacții din data de 01.01.2021.

Închiderea propriu-zisă a conturilor menționate va fi efectuată începând cu data de 21 octombrie 2022.

 

De asemenea, în legătură cu închiderea conturilor bancare menționate, Banca Vă aduce la cunoștință că soldurile care:

  • depășesc 50,00 (cincizeci) lei sau echivalent, în cazul persoanelor fizice sau
  • depășesc 350,00 (trei sute cincizeci) lei sau echivalent, în cazul persoanelor juridice
  • pot fi ridicate de către Dvs. până în data de 20 octombrie 2022, în intervalul orelor de program la Sucursala Băncii la care ați deschis conturile respective.

 

Toate soldurile conturilor închise care nu depășesc suma de:

  • 50,00 lei, în cazul persoanelor fizice
  • 350,00 lei, în cazul persoanelor juridice
  • vor fi reținute de către Bancă cu titlu de comision de închidere a contului, în conformitate cu tarifele în vigoare ale Băncii.

 

În acest context, rugăm să Vă prezentați la Sucursala Băncii (sau să împuterniciți legal o altă persoană) în care Vă deserviți, pentru a efectua procedura de închidere a conturilor/produselor contractate de către Dvs și retragerea soldurilor existente, sau să ne comunicați în scris datele bancare ale contului la care urmează să fie transferate eventualele solduri ale conturilor Dvs, în caz contrar, Banca, după data de 21 octombrie 2022, va plasa soldurile Dvs în conturi interne în așteptarea indicațiilor Dvs.

 

Astfel, pentru menținerea conturilor curente ce pot fi închise, titularii acestora se pot adresa la orice Sucursală a Băncii până la data de 20 octombrie 2022 din data publicării prezentului aviz.

Totodată, Banca Vă comunică că conturile curente închise nu vor mai putea fi utilizate și/sau redeschise ulterior.

 

Vă mulțumim pentru colaborare!

20.08.2022