Anunț cu privire la impozitarea dobânzilor achitate în folosul persoanelor fizice rezidentAnunț cu privire la impozitarea dobânzilor achitate în folosul persoanelor fizice rezident

Anunț cu privire la impozitarea dobânzilor achitate în folosul persoanelor fizice rezident

În conformitate cu Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021, a fost modificat art.90 (1) din Codul fiscal nr.1163/1997.

În acest context, băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative vor reţine un impozit în mărime de 3% (25% din cota standard) din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

Impozitul se va reține în momentul achitării dobânzii la cont.

În cazul în care dețineți un depozit deschis până la data de 01.01.2021, impozitul se va aplica doar pentru dobânda calculată începând cu 01.01.2021 (nu se va aplica retroactiv).

Exemplu:

10 000 MDL * 5% = 500 MDL – valoare dobânzii calculate pentru 12 luni

500 MDL * 3% = 15 MDL – valoarea impozitului aferentă dobânzii pentru 12 luni

31.12.2020