Modificarea Condițiilor Generale Bancare pentru persoane juridiceModificarea Condițiilor Generale Bancare pentru persoane juridice

Modificarea Condițiilor Generale Bancare pentru persoane juridice

Stimați clienți,

Vă informăm că, din data de 19 decembrie 2022, intră în vigoare noile Condiții Generale Bancare pentru persoane juridice. Pentru relațiile contractuale încheiate până la data intrării în vigoare a Condițiilor Generale Bancare, acestea vor fi aplicate începând cu 16 februarie 2022.

Modificările efectuate:

  • Capitolul I, punctul 4.18: „Banca este în drept, să impună temporar sau permanent, limite de efectuare și/sau să sisteze pe debit operațiunile bancare solicitate de către Client, în cazul în care data limită de actualizare a Chestionarului clientului a expirat.”
  • Capitolul I, punctul 6.1: „Drepturile Băncii:
  1. să suspende efectuarea oricărei operaţiuni în contul Clientului, începând cu data expirării Chestionarului privind informația despre Client, beneficiar efectiv, și după caz, despre persoana împuternicită, până la primirea tuturor informaţiilor cerute, în condiţii satisfăcătoare pentru Bancă. În situaţia în care Clientul nu furnizează informaţiile în termenul solicitat de Bancă sau în cazul în care se constată ulterior că informaţiile furnizate nu corespund realităţii, Banca îşi rezervă dreptul să reconsidere relaţia de afaceri cu Clientul, inclusiv prin încetarea relațiilor cu acesta.”
  • Capitolul I, punctul 7.2: „Obligațiile clientului:
  1. să notifice în scris Banca despre orice modificări privind datele sale (modificarea adresei juridice sau de corespondență, modificarea administratorului (informare imediată), orice modificări a componenței asociaților/acționarilor și/sau cotelor deținute de aceștia, inclusiv a oricăror date din Chestionarul Persoanei Juridice) în termen de 3 zile lucrătoare de la data survenirii modificării, și să asigure ca Chestionarul să fie actualizat periodic (la oficiul Băncii);”
  • Capitolul II, punctul 2: „Depozitul la termen”
  • Capitolul II, punctul 4: „Serviciul Internet Banking: EXIMBANK - Web Banking și EXIMBANK – Mobile banking”.

Condiții Generale Bancare pentru persoane juridice pot fi accesate pe pagina oficială a Băncii www.eximbank.com la compartimentul Condiții Generale.

15.12.2022