Închiderea conturilor inactive ale clienților persoane fiziceÎnchiderea conturilor inactive ale clienților persoane fizice

Închiderea conturilor inactive ale clienților persoane fizice

STIMAȚI CLIENȚI,

B.C. “EXIMBANK” S.A. Vă aduce la cunoștință despre închiderea tuturor conturilor clienților persoane fizice, care nu au efectuat tranzacții din 01.01.2018.

Închiderea propriu-zisă a conturilor menţionate va fi efectuată începând cu 10 mai 2020.

De asemenea, în legătură cu închiderea conturilor bancare menţionate, Banca Vă aduce la cunoştinţă că soldurile care depăşesc 50,00 (cincizeci) lei sau echivalent, pot fi ridicate de către Dvs. pînă în data de 10 mai 2020, în intervalul orelor de lucru la sucursala Băncii la care aţi deschis conturile respective. Toate soldurile conturilor închise care nu depășesc suma de 50,00 lei vor fi reţinute de către Bancă cu titlu de comision de închidere a contului, în conformitate cu tarifele în vigoare ale Băncii.

În acest context, rugăm să Vă prezentați la Sucursala Băncii (sau să imputerniciți legal o altă persoană) în care Vă deserviți, pentru a efectua procedura de închidere a conturilor/produselor contractate de către Dvs și retragerea soldurilor existente, sau să ne comunicați în scris datele bancare ale contului la care urmează să fie transferate eventualele solduri ale conturilor Dvs, în caz contrar, Banca, după data de 10 mai 2020, va plasa soldurile Dvs în conturi interne în așteptarea indicațiilor Dvs.

Astfel, pentru menţinerea conturilor curente ce pot fi închise, titularii acestora se pot adresa la orice sucursală a Băncii în termen de 60 de zile din data publicării prezentului aviz.

Totodată, Banca Vă comunică că conturile curente închise nu vor mai putea fi utilizate și/sau redeschise ulterior.

 

Vă mulțumim pentru colaborare!

Data publicării: 09 martie 2020

09.03.2020