Anunț cu privire la impozitarea dobânzilor achitate în folosul persoanelor fizice rezidenteAnunț cu privire la impozitarea dobânzilor achitate în folosul persoanelor fizice rezidente

Anunț cu privire la impozitarea dobânzilor achitate în folosul persoanelor fizice rezidente

În conformitate cu Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021, a fost modificat art.90 (1) din Codul fiscal nr.1163/1997.

În acest context, băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative vor reține un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

În cazul în care dețineți un cont de plată la care, conform tarifelor în vigoare, este prevăzută achitarea dobânzii la soldul pozitiv, impozitul se va reține în momentul achitării dobânzii la cont de plată.

 

01.02.2021