Picture

Creează o rezervă financiară și asigură-ți o pensie mai bună

Depozitul PENSIONATO

Depozitul PENSIONATO

min.

5 000 MDL

cu depuneri

și retrageri

rata dobânzii

fixă, pentru 12 luni

termen

12, 25 luni

De ce să alegi Depozitul PENSIONATO?

Depozitul PENSIONATO a fost creat în special pentru pensionari. Asigurați-vă un venit suplimentar constant în fiecare lună.

Doresc mai mult

Alege perioada depozitului cea mai potrivită ție, cu cât termenul este mai mare cu atât obții o dobândă mai mare
Card bancar GRATUIT
Reînnoirea depozitului are loc automat
0% comision pentru deschiderea, administrarea si inchiderea depozitului.
Mijloacele din contul de depozit sunt garantate, în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar
Rata dobânzii de 2.10 / 3.50% pentru clienții beneficiari ai cardurilor sociale EXIMBANK

Tarife:

Valuta depozitului

Termenul depozitului (luni)

Rata anuală a dobânzii, %

MDL

12

2,00*, flotantă

 

12

2,00*, fixă

 

25

3,25**, flotantă

* + 0,10 p.p. pentru clienții deținători ai cardurilor sociale EXIMBANK

** + 0,25 p.p. pentru clienții deținători ai cardurilor sociale EXIMBANK

Care sunt condițiile:

 • Suma minimă: 5 000 MDL
 • Retrageri din cont: 12 luni - se admit începând cu luna următoare celei de constituire a depozitului, lunar max. 25% din soldul depozitului la sfârșitul lunii precedente, păstrând soldul minim; 25 – nu se admit
 • Cu depuneri pentru termenul de 12 luni; nu se admit pentru termenul de 25 luni
 • Achitarea dobânzii: lunar, cu capitalizare (12 luni)
 • Modalităţi de achitare a dobânzii:
  • numerar
  • la contul de card
  • la contul curent
  • la soldul depozitului
 • Acțiunea la scadență: cu sau fără prelungire automată
 • În caz de reziliere anticipată a depozitului la inițiativa deponentului dobânda achitată anterior se reține integral de către bancă.
În cazul deschiderii unui cont de depozit de către titular de cont:
- persoană fizică rezidentă prezintă actul de identitate în original și copia acestuia;
- persoană fizică nerezidentă prezintă originalul și copia pașaportului național în care este aplicată ștampila de intrare în țară, sau originalul și copia permisului de ședere.
În cazul deschiderii depozitului printr-o persoană împuternicită – se prezintă:
- actul de identitate a persoanei împuternicite în original și copia acestui;
- copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
- procura în original sau copia acesteia legalizată notarial.