Picture

Creează o rezervă financiară și asigură-ți o pensie mai bună

Depozitul PENSIONATO

Depozitul PENSIONATO

min.

5 000 MDL

cu depuneri

și retrageri

rata dobânzii

fixă, pentru 12 luni

termen

12, 36 luni

De ce să alegi Depozitul PENSIONATO?

Depozitul PENSIONATO a fost creat în special pentru pensionari. Asigurați-vă un venit suplimentar constant în fiecare lună.

Doresc mai mult

Alege perioada depozitului cea mai potrivită ție, cu cât termenul este mai mare cu atât obții o dobândă mai mare
Card bancar GRATUIT
Reînnoirea depozitului are loc automat
0% comision pentru deschiderea, administrarea şi inchiderea depozitului.
chiar dacă te răzgândeşti sau ai nevoie de bani înainte de termenul de 36 luni, dobânda pentru fiecare an încheiat, va rămâne în buzunarul tău
Mijloacele din contul de depozit sunt garantate, în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar
Rata dobânzii +0,10 p. p. pentru clienții beneficiari ai cardurilor sociale EXIMBANK

Tarife:

Valuta

Termen, luni

Rata dobânzii flotantă, %

Rata dobânzii fixă, %

MDL

12

-

2,00

36

4,25

-

Care sunt condițiile:

 • Suma minimă: 5 000 MDL
 • Retrageri din cont: lunar max. 25% din soldul depozitului la sfirşitul lunii precedente
 • Cu depuneri 
 • Achitarea dobânzii: lunar, cu capitalizare 
 • Modalităţi de achitare a dobânzii:
  • la contul de card
  • la contul curent
  • la soldul depozitului
 • Acțiunea la scadență: cu sau fără prelungire automată
 • În caz de închidere anticipată a depozitului la inițiativa clientului, dobânda achitată anterior se reține integral de către bancă, doar pentru termenul 36 luni clientul nu va pierde dobânda acumulată pentru fiecare an încheiat.
În cazul deschiderii unui cont de depozit de către titular de cont:
- persoană fizică rezidentă prezintă actul de identitate în original și copia acestuia;
- persoană fizică nerezidentă prezintă originalul și copia pașaportului național în care este aplicată ștampila de intrare în țară, sau originalul și copia permisului de ședere.
În cazul deschiderii depozitului printr-o persoană împuternicită – se prezintă:
- actul de identitate a persoanei împuternicite în original și copia acestui;
- copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
- procura în original sau copia acesteia legalizată notarial.