Închiderea conturilor inactive

STIMAȚI CLIENȚI,

B.C. “EXIMBANK” S.A. Vă aduce la cunoștință despre închiderea tuturor conturilor clienților persoane fizice și juridice, care nu au efectuat tranzacții din 01.01.2019.

Închiderea propriu-zisă a conturilor menţionate va fi efectuată începând cu 20 mai 2021.

De asemenea, în legătură cu închiderea conturilor bancare menţionate, Banca Vă aduce la cunoştinţă că soldurile care:

  • depăşesc 50,00 (cincizeci) lei sau echivalent, în cazul persoanelor fizice
  • depăşesc 350,00 (trei sute cincizeci) lei sau echivalent, în cazul persoanelor juridice

pot fi ridicate de către Dvs. pînă în data de 19 mai 2021, în intervalul orelor de program la sucursala Băncii la care aţi deschis conturile respective.

Toate soldurile conturilor închise care nu depășesc suma de

  • 50,00 lei, în cazul persoanelor fizice
  • 350,00 lei, în cazul persoanelor juridice

vor fi reţinute de către Bancă cu titlu de comision de închidere a contului, în conformitate cu tarifele în vigoare ale Băncii.

În acest context, rugăm să Vă prezentați la Sucursala Băncii (sau să imputerniciți legal o altă persoană) în care Vă deserviți, pentru a efectua procedura de închidere a conturilor/produselor contractate de către Dvs și retragerea soldurilor existente, sau să ne comunicați în scris datele bancare ale contului la care urmează să fie transferate eventualele solduri ale conturilor Dvs, în caz contrar, Banca, după data de 20 mai 2021, va plasa soldurile Dvs în conturi interne în așteptarea indicațiilor Dvs.Totodată, Banca Vă comunică că conturile curente închise nu vor mai putea fi utilizate și/sau redeschise ulterior.

 

Vă mulțumim pentru colaborare!

18.03.2021