Anunț privind aplicarea Condițiilor Generale Bancare pentru clienți existenți persoane fiziceAnunț privind aplicarea Condițiilor Generale Bancare pentru clienți existenți persoane fizice

Anunț privind aplicarea Condițiilor Generale Bancare pentru clienți existenți persoane fizice

Stimați Clienți

B.C. ”EXIMBANK” S.A. aduce la cunoștința că în scopul optimizării și facilitării relației dintre Bancă și Clienții săi persoane fizice, și pentru comoditatea Clienților Băncii, au fost elaborate Condițiile Generale Bancare pentru persoane fizice. În așa fel, Banca oferă Clienților săi - persoane fizice, oportunitatea de a se putea informa mai ușor în baza unui singur document, despre toate serviciile și produsele bancare pe care Banca le oferă și cerințele de aderare la aceste produse și servicii.

Condițiile Generale Bancare pentru persoane fizice este un document unic care reglementează raporturile juridice între Bancă și Client și care descrie dar nu se limiteaza la: procesul de deschidere si administrarea a conturilor (curente, de depozit), actele necesare a fi prezentate, emiterea și regulele de utilizare a cardurilor de plată, aderarea la serviciul internet banking, modalitatea de calculare a dobanzilor și plată a comisioanelor aferente, condițiile de incetare a relației de afaceri, drepturile și obligațiile Băncii și Clientului, etc.

În aceiași ordine de idei, B.C. ”EXIMBANK” S.A. informează toți clienții săi persoane fizice, despre modificarea condițiilor tuturor contractelor existente, încheiate anterior, și anume contracte de deschiderea și administrarea conturilor curente, emiterea cardurilor bancare, serviciul Internet Banking, și aplicarea începând cu data de 02.06.2019 a Condițiilor Generale Bancare pentru toate aceste produse si servicii.

În contextul celor expuse mai sus, Clienții care nu sunt de acord cu aplicarea Condițiilor Generale Bancare pentru persoane fizice, contractelor sale existente încheiate cu Banca pana la data prezentului anunț, au posibilitatea să-și exprime dezacordul în scris până la data de 01.06.2019. În situația în care Clienții Băncii nu își exprimă dezacordul privind aplicarea Condițiilor Generale Bancare până la data de 01.06.2019, acestea sunt considerate ca fiind acceptate de către Client și aplicabile începând cu data de 02.06.2019.

Vă rugăm să gasiți și să faceți cunoștință cu Condițiile Generale Bancare pentru persoane fizice pe pagina oficială a Băncii în compartimentul Tarife și Condiții Generale Bancare.

03.04.2019