Homepage Harta site
Remiteri de bani prin sistemul SWIFT
Remiteri de bani prin sistemul "Western Union"
Remiteri de bani prin sistemul "Getmoney to Family"
Remiteri de bani prin sistemul "UNISTREAM"
Remiteri de bani prin sistemul "Moneygram"
Remiteri de bani prin sistemul "Contact"
Remiteri de bani prin sistemul "Zolotaya Korona"
Remiteri de bani prin sistemul "Contact"
B.C. "EXIMBANK" S.A. prestează servicii de expediere şi încasare a mijloacelor băneşti prin intermediul sistemului de remiteri de bani «CONTACT». Sistemul CONTACT formează o reţea de 333 000 de puncte de deservire, prezente în peste 150 de ţări ale lumii.

Remiterile de bani prin sistemul "CONTACT" se efectuează în dolari SUA, Euro şi ruble ruseşti.

Pentru expedierea sau primirea banilor este suficient de a prezenta actul de identitate. Nu este necesară dispunerea de conturi bancare atât de către expeditor, cât şi de către beneficiar.

Banii sunt accesibili spre eliberare în decurs de 10 minute din momentul expedierii, iar comisionul în mărime de la 1% până la 3% (în dependenţă de sumă şi ţară) din suma transferului se achită doar de către expeditor. Pentru aflarea exactă a comisionului Vă puteţi adresa la operatorul băncii sau accesând pagina oficială a sistemului CONTACT: «CONTACT». În cazul eliberării/încasării echivalentului în MDL a mijloacelor băneşti se aplică cursul comercial de cumpărare a valutei respective afişat la ghişeele filialelor. Restricţii impuse de legislaţia R. Moldova la remiterile de bani în valută străină:

Pentru rezidenţi
- până la 10.000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice în străinătate fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă calitatea de membru a familiei sau a altor documente confirmative;
- peste 10.000 euro (sau echivalentul lor):
* poate fi efectuat transfer unic în favoarea rudelor (părinte, copil, soţ/soţe, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată,, prezentând la bancă documentele ce confirma calitatea de membru a familiei - certificat de naştere, certificat de căsătorie, etc; precum şi documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi conţin date despre suma plăţii/transferului.
* poate fi efectuat transfer unic în străinătate pe numele său destinat cheltuielilor curente pentru perioada aflării temporare în străinătate, prezentând băncii documente ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare de la o instituţie străină de învăţământ, instituţie medicală sau de la locul de muncă din străinătate ş.a.); precum şi documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi conţin date despre suma plăţii/transferului.

Pentru nerezidenţi
-până la 10.000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice peste hotarele ţării fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă calitatea de membru a familiei sau a altor documente confirmative;
- peste 10.000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic prezentând la bancă documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului şi conţin date despre suma plăţii/transferului şi documentele ce confirmă calitatea de membru al familiei (cheltuieli familiale); - pot fi efectuate transferuri pe nume propriu fără restricţii.

Perioada de validitate şi condiţiile de returnare a remiterii de bani:

Returnarea:
- se efectuează la cererea ordonatorului, cu condiţia ca suma să nu fie deja eliberată beneficiarului. Platitorului i se returnează suma transferului. Returnarea transferului se efectuează după ce a fost încasată suma tranzacţiei de către B.C. "EXIMBANK" S.A. de la sistemul "CONTACT".
Perioada de validitate:
- nelimitat.

Reguli de prestare a serviciilor de remitere de bani.

Condiţiile de executare a transferului internaţional de mijloace băneşti.

Remiterile de bani sunt garantate în conformitate cu Legea № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. informaţii detaliate

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta la următoarele telefoane:
(373 22) 30 12 24, 54 98 29, 27 71 80.

 
Depozite
Transferuri internationale/Remitere de bani
Credit ipotecar "FAMIGLIA"
Creditul PRIMA CASĂ
Credite de consum
Creditul NUNTA DE VIS
Creditul 72 ore
Bancassurance
Carduri bancare
Plați Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Operaţiuni cu cecuri
Achitarea serviciilor
Monede comemorative
Tarife
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102 (anticamera)   Fax: 373-22-601-611