Homepage Harta site
Remiteri de bani prin sistemul SWIFT
Remiteri de bani prin sistemul "Western Union"
Remiteri de bani prin sistemul "Getmoney to Family"
Remiteri de bani prin sistemul "UNISTREAM"
Remiteri de bani prin sistemul "Moneygram"
Remiteri de bani prin sistemul "Leader"
Remiteri de bani prin sistemul "Contact"
Remiteri de bani prin sistemul "Zolotaya Korona"
Remiteri de bani prin sistemul "Moneygram"
MoneyGram International este una dintre companiile lider in domeniul sistemelor de remiteri de bani pe plan internaţional, deserveşte transferurile de mijloace băneşti în toată lumea. Reţeaua globală MoneyGram este constituită din 347 000 locaţii. Partenerii companiei sunt serviciile poştale naţionale, instituţiile financiare şi reţelele comerciale în mai mult de 200 ţări ale lumii.

În ţările CSI reţeaua MoneyGram numără peste 44 000 locaţii, şi continuă să se dezvolte. În Republica Moldova sunt deschise 2560 locaţii.

Remiterele de bani prin sistemul MoneyGram - este modul rapid şi sigur de a trimite bani în orice parte a lumii în numai câteva minute.

Transferul de mijloace băneşti se efectuează în decursul a 10 minute.

Pentru a primi o informaţie mai detaliată, puteţi accesa linkul moneygram.com.

Valuta transferului şi achitarea comisioanelor

Expedierea şi primirea transferurilor pot fi efectuate în dolari SUA şi Euro.

Comisioanele pentru expedierea mijloacelor băneşti din Republica Moldova

Suma transferului Tarif
Dolari SUA EURO
0,01-50,00 9,00 5,00
50,01-100,00 11,00 8,00
100,01-200,00 18,00 14,00
200,01-300,00 23,00 21,00
300,01-400,00 29,00 26,00
400,01-500,00 35,00 29,00
500,01-750,00 39,00 33,00
750,01-1000,00 45,00 38,00
1000,01-1500,00 65,00 54,00
1500,01-1750,00 72,00 64,00
1750,01-2000,00 79,00 74,00
2000,01-2500,00 95,00 88,00
2500,01-3000,00 99,00 108,00
3000,01-3500,00 120,00 176,00
3500,01-4000,00 140,00 176,00
4000,01-4500,00 160,00 176,00
4500,01-5000,00 180,00 176,00
5000,01-5500,00 195,00 300,00
5500,01-6000,00 215,00 300,00
6000,01-6500,00 235,00 300,00
6500,01-7000,00 255,00 300,00

Tarife pentru expedierea transferurilor din RM în ţările CSI*, ţările Baltice** şi Georgia în dolari SUA şi EUR

De la Până la Comision
$/€ 0.01 $/€ 100.00 $ 2 / € 2
$/€ 100.01 $/€ 2000.00 1.5%
$/€2000.01 $/€ 3000.00 1.2%
$/€ 3000.01 $ 10,000.00
€ 7,000.00
1.0%

* ţările CSI includ Armenia, Belarus, Kazahstan, Kîrghizstan, Rusia, Tadzhikistan, Uzbekistan şi Ukraina

** ţările Baltice - Lituania, Letonia şi Estonia.

Comisionul pentru efectuarea transferului se achită doar de către Expeditor.

Pentru a primi bani prin sistemul MoneyGram:

Trebuie să comunicaţi informaţia privind numele complet al Expeditorului transferului, codul transferului, suma transferului, ţara, din care a fost expediat transferul, precum şi să prezentaţi actul de identitate.

Pentru expedierea banilor prin sistemul MoneyGram:

Este necesar de comunicat informaţia privind numele complet al beneficiarului, suma transferului, oraşul şi ţara destinatarului, să prezentaţi actul de identitate. De asemenea, trebuie să comunicaţi beneficiarului codul transferului.

Restricţii impuse de legislaţia R. Moldova la transferurile în valută străină din R. Moldova în străinătate prin intermediul sistemelor de plăţi rapide:

Pentru rezidenţi

- până la 1000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice peste hotarele ţării fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie sau a altor documente confirmative;
- de la 1000 până la 10000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic doar în favoarea rudelor (părinte, copil, soţ/soţe, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, tutore/curator, persoană pusă sub tutelă /curatelă). În acest caz este necesar de a prezenta la bancă documentele ce atestă gradul de rudenie – certificat de naştere, certificat de căsătorie, etc (originalul şi copia); De asemenea, poate fi efectuat transfer unic peste hotare pe numele său destinat cheltuielilor curente pentru perioada aflării temporare în străinătate, prezentând băncii documente ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare de la o instituţie străină de învăţământ, instituţie medicală sau de la locul de muncă din străinătate ş.a.);
- peste 10000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic în favoarea rudelor, prezentând la bancă documentele ce atestă gradul de rudenie, precum şi documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferurlui de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul.

Pentru nerezidenţi

- până la 1000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice peste hotarele ţării fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie sau a altor documente confirmative;
- peste 1000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic prezentând la bancă documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului sau documentele ce atestă gradul de rudenie;
- nelimitat poate fi efectuat transfer unic peste hotare pe numele său.

Perioada de validitate şi condiţiile de returnare a transferului:
Transferul este disponibil în sistem 45 zile din data expedierii. În cazul în care pe parcursul acestui termen transferul nu a fost ridicat de către beneficiar el este transferat în arhiva şi poate fi primit în decurs de 5 ani din data expedierii. Peste 5 ani transferul nu va fi disponibil, iar suma transferului va fi înregistrată la veniturile MoneyGram.

Reguli de prestare a serviciilor de remitere de bani.

Transferurile sînt garantate în conformitate cu Legea № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. informaţii detaliate

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta la următoarele telefoane:
(373 22) 30 12 24, 54 98 29, 27 71 80.
.

 
Depozite
Transferuri internationale/Remitere de bani
Credit ipotecar "FAMIGLIA"
Credite de consum
Creditul NUNTA DE VIS
Creditul 72 ore
Bancassurance
Carduri bancare
Plați Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Operaţiuni cu cecuri
Achitarea serviciilor
Monede comemorative
Tarife
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK - GRUPPO VENETO BANCA
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102 (anticamera)   Fax: 373-22-601-611