Homepage Harta site
Locuri vacante
BC „EXIMBANK” S.A. invită candidaţi pentru următoarele funcţii vacante:

SPECIALIST RAPORTARE FINANCIARĂ

Responsabilități:

- Realizarea situațiilor financiare individuale în conformitate cu IFRS;
- Pregătirea rapoartelor financiare, în conformitate cu instrucțiunile primite, actualizarea periodică a acestora;
- Elaborarea rapoartelor, privind indicatorii financiari și non-financiari de performanță, etc;
- Asigurarea suportului în procesul de bugetare, prelucrarea bazelor de date în vederea obținerii și centralizării informațiilor pentru calcul diverselor linii bugetare.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență de raportare conform IFRS;
- Abilități de gândire analitică și de comunicare;
- Cunoașterea Microsoft Office (Excel, Word, Outlook) la nivel avansat;
- Cunoașterea limbajului SQL;
- Abilități de lucru cu volume mari de date;
- Cunoaștere limbii engleze la nivel avansat;
- Experiență de muncă în domeniul bancar sau în cadrul companiilor de audit reprezintă un avantaj.

SPECIALIST PLANIFICARE ȘI CONTROL

Responsabilități:

- Elaborarea materialelor de analiză financiară;
- Analiza de ansamblu a diverselor structuri și segmente de business;
- Comunicarea eficientă a imaginii complete şi corecte a performanței financiare a Băncii;
- Definirea și implementarea modelelor profitabile;
- Participarea la procesul de planificare financiară.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Abilităţi analitice;
- Bună înțelegere a activității de controlling și/sau Contabilitate;
- Cunoașterea PC la nivel avansat (MS Office, Excel, PowerPoint);
- Cunoașterea limbajului SQL;
- Abilități de lucru cu volume mari de date;
- Cunoaștere limbii engleze la nivel avansat;
- Cunoașterea domeniului bancar şi experiența în raportăre managerială şi/sau financiară reprezintă un avantaj.

CONSILIER FINANCIAR BANCAR

Responsabilități:

- Promovarea şi vînzarea produselor şi serviciilor bancare;
- Analiza, evaluarea potenţialilor clienţi, prospectarea pieţei;
- Atragerea noilor clienți, precum şi menţinerea clienţilor existenţi prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
- Elaborarea şi prezentarea ofertelor clienţilor;
- Realizarea obiectivelor comerciale stabilite;
- Promovarea imaginii băncii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare;
- Abilităţi de comunicare;
- Abilităţi de negociere şi vânzare;
- Capacitate de analiză şi sinteză;
- Orientare spre client şi rezultate;
- Rezistenţă la stres, echilibru emotional;
- Permis de conducere categoria B.

ȘEF AL DEPARTAMENTULUI AUDIT INTERN

Responsabilități:

- Planifică, organizează, coordonează și efectuează controlul activității departamentului Audit intern;
- Realizează misiunile de audit în vederea evaluării sistemului de control intern, procesului de administrare a riscurilor semnificative, etc.;
- Verifică implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit;
- Evaluează veridicitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale, eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor, protejarea activelor, conformitatea cu cadrul legal în vigoare;
- Asigură funcţionarea procedurilor specifice de control;
- Elaborează acte interne specifice activităţii de audit (rapoarte, regulamente, etc.).

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare economice;
- Cursuri de perfecţionare ACCA, CIA reprezintă un avantaj;
- Experienţă bancară de cel puţin 5 ani în activităţi de control, dintre care cel puţin 2 ani în calitate de conducător;
- Cunoştinţe solide în domeniul bancar (produse retail, fluxuri de creditare);
- Cunoştinţe referitoare la bunele practici din domeniul de activitate;
- Capacitate de analiză şi interpretare a datelor;
- Abilităţi de comunicare, de luare a deciziilor, de sinteză, de evaluare a informaţiilor şi riscurilor;
- Spirit de echipă;
- Seriozitate, responsabilitate, promptitudine;
- Autocontrol în situaţii de stres;
- Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat.

MANAGER RELAŢII CU CLIENŢII CORPORATE

Responsabilități:

- Consolidarea portofoliului de clienți corporate și volumul de afaceri, în conformitate cu obiectivele băncii;
- Vânzarea produselor băncii către clienți persoane juridice clasificate ca şi corporate în condiții de profitabilitate pentru bancă;
- Analizarea evoluției relațiilor cu clienții din portofoliul deținut și fidelizarea acestora prin activitatea de cross selling;
- Promovarea imaginii băncii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economic;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipa, abilități de vânzare, flexibilitate;
- Cunoștințe de analiză financiară (reprezintă un avantaj);
- Orientare către client;
- Cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit);
- Permis de conducere, categoria B.

DIRECTOR AL SUCURSALEI ÎN MUN. CHIŞINĂU

Responsabilităţi:

- Dezvoltarea strategică şi gestionarea sucursalei;
- Coordonarea procesului de vânzare şi promovare a produselor bancare;
- Administrarea şi dezvoltarea continuă a portofoliului de clienţi/produse/servicii ale sucursalei;
- Gestiunea riscurilor aferente activităţii Sucursalei;
- Asigurarea integrităţii patrimoniului Sucursalei.

Cerinţe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Experienţă bancară similară de minim 3 ani ;
- Experienţă în domeniul creditării şi deservirii clienţilor;
- Reputaţie impecabilă de afaceri;
- Lipsa antecedentelor penale;
- Lipsa evidenţelor privind responsabilitatea apariţiei problemelor administrative şi financiare la locurile precedente de muncă;
- Lipsa mărturiilor privind escrocheriile financiare sau evaziuni fiscale, precum şi altor mărturii care denotă o gestiune şi/sau o activitate necorespunzătoare şi/sau imprudentă la locurile anterioare de muncă;
- Capacităţi organizatorice şi analitice;
- Cunoaşterea limbilor română și engleză;
- Permis de conducere, categoria B.

ANALIST CREDITE

Responsabilități:

- Analiza economico-financiară a solicitanților de credit și angajamentelor persoanelor fizice/juridice cu formularea concluziilor aferente;
- Analiza proiectelor de finanțare din punct de vedere al riscurilor aferente şi prezentarea recomandării asupra solicitărilor de finanțare;
- Analiza primară a riscurilor aferente solicitărilor de finanțare;
- Asigurarea suportului personalului din vânzări pentru activitatea de creditare.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economic;
- Experiență în domeniul bancar – minim 3 ani;
- Experiență similară în domeniul analizei financiare a întreprinderilor – minim 1 an;
- Cunoașterea limbii române și engleze;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Abilități analitice și de sinteza;
- Orientare spre rezultat;
- Orientare spre client;
- Abilități de lucru în echipă şi individual;
- Responsabilitate, capacitate de organizare şi planificare personală.

OPERATOR GHIȘEU (post temporar vacant)

Responsabilități:

- gestionarea conturilor bancare;
- efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar;
- efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
- efectuarea transferurilor băneşti international;
- deservirea conturilor de deposit;
- verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

Cerințe față de candidat:

- studii superioare în domeniul economic;
- cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiană;
- experienţa în relaţia cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj;
- cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel;
- abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat;
- atenţie la detalii;
- asumarea responsabilităţilor;
- echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul, însoțit de o scrisoare de intenție, cu indicarea postului la e-mail: svetlana.tiho@eximbank.com

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

 
Informaţie de contact
Sugestii şi reclamaţii
Locuri vacante
Denunţă o fraudă
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611