Homepage Harta site
Locuri vacante
BC „EXIMBANK” S.A. invită candidaţi pentru următoarele funcţii vacante:


SPECIALIST ÎN DOMENIUL BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Responsabilități:

- Participarea la realizarea proiectului de dezvoltare şi menținere a Planului de Continuitate (inclusiv testarea planului) a afacerii;
- Participarea la dezvoltarea şi implementarea Planului de Continuitate a afacerii;
- Aplicarea metodologiei analizei riscurilor privind managementul continuității afacerii;
- Studierea rezultatelor analizei de impact asupra afacerii în cazul nefuncționării proceselor;
- Participarea la definirea şi crearea echipelor de răspuns la incident în situații de criză;
- Propunerea strategiilor de testare a planului de continuitate a afacerii;
- Participarea directă la rezolvarea incidentelor în situații de criză;
- Participarea la elaborarea proiectelor reglementărilor interne aferente activității Departamentului;
- Gestionarea şi investigarea incidentelor de securitate repartizate direct spre rezolvare;
- Elaborarea analizelor de risc referitoare la continuitatea afacerii;
- Propunerea strategiilor de recuperare în caz de dezastru.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare economice sau tehnice;
- Experiență de minim 2 ani în activități de Business Continuity Management, inclusiv dezvoltarea şi implementarea unei strategii de BCM;
- Cunoștințe economice şi financiare;
- Abilităţi excelente de analiză şi dezvoltare a strategiei, de planificare şi prioritizare;
- Cunoştinţe de project management şi raportare;
- Orientare către performanță şi rezultate;
- Orientare către client şi abilităţi de comunicare interpersonală;
- Bune abilitați de comunicare în limba engleză.


PROGRAMATOR

Responsabilități:

- Automatizarea procesării de date;
- Dezvoltarea aplicaţiilor pentru necesităţile de business;
- Modificarea aplicaţiilor existente;
- Dezvoltarea funcţionalităţilor suplimentare la aplicaţiile existente;
- Dezvoltarea interfeţelor pentru module/sisteme informatice bancare;
- Modificarea interfeţelor existente în funcţie de cerinţele de business;
- Înlăturarea deficienţelor din aplicaţiile existente;
- Acordarea de suport utilizatorilor de aplicaţii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare de licenţă în domeniul IT;
- Cunoaşterea la nivel înalt a fundamentelor de baze de date relaţionale (Oracle, MS SQL Server);
- Cunoaşterea avansată PL/SQL (experienţă de lucru cu PL/SQL cel puţin de 2 ani);
- Cunoaşterea tehnologiilor C#, ASP.NET, .NET Frameworks.


SPECIALIST PLANIFICARE ȘI CONTROL

Responsabilități:

- Elaborarea materialelor de analiză financiară;
- Analiza de ansamblu a diverselor structuri și segmente de business;
- Comunicarea eficientă a imaginii complete şi corecte a performanței financiare a Băncii;
- Definirea și implementarea modelelor profitabile;
- Participarea la procesul de planificare financiară.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Abilităţi analitice;
- Bună înțelegere a activității de controlling și/sau Contabilitate;
- Cunoașterea PC la nivel avansat (MS Office, Excel, PowerPoint);
- Cunoașterea limbajului SQL;
- Abilități de lucru cu volume mari de date;
- Cunoaștere limbii engleze la nivel avansat;
- Cunoașterea domeniului bancar şi experiența în raportăre managerială şi/sau financiară reprezintă un avantaj.


ȘEF AL DEPARTAMENTULUI AUDIT INTERN

Responsabilități:

- Planifică, organizează, coordonează și efectuează controlul activității departamentului Audit intern;
- Realizează misiunile de audit în vederea evaluării sistemului de control intern, procesului de administrare a riscurilor semnificative, etc.;
- Verifică implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit;
- Evaluează veridicitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale, eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor, protejarea activelor, conformitatea cu cadrul legal în vigoare;
- Asigură funcţionarea procedurilor specifice de control;
- Elaborează acte interne specifice activităţii de audit (rapoarte, regulamente, etc.).

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare economice;
- Cursuri de perfecţionare ACCA, CIA reprezintă un avantaj;
- Experienţă bancară de cel puţin 5 ani în activităţi de control, dintre care cel puţin 2 ani în calitate de conducător;
- Cunoştinţe solide în domeniul bancar (produse retail, fluxuri de creditare);
- Cunoştinţe referitoare la bunele practici din domeniul de activitate;
- Capacitate de analiză şi interpretare a datelor;
- Abilităţi de comunicare, de luare a deciziilor, de sinteză, de evaluare a informaţiilor şi riscurilor;
- Spirit de echipă;
- Seriozitate, responsabilitate, promptitudine;
- Autocontrol în situaţii de stres;
- Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat.


MANAGER RELAŢII CU CLIENŢII IMM

Responsabilități:

- Consolidarea portofoliului de clienți IMM și volumul de afaceri, în conformitate cu obiectivele băncii;
- Vânzarea produselor băncii către clienți persoane juridice clasificate ca şi IMM în condiții de profitabilitate pentru bancă;
- Analizarea evoluției relațiilor cu clienții din portofoliul deținut și fidelizarea acestora prin activitatea de cross selling;
- Promovarea imaginii băncii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economic;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipa, abilități de vânzare, flexibilitate;
- Cunoștințe de analiză financiară (reprezintă un avantaj);
- Orientare către client;
- Cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit);
- Permis de conducere, categoria B.


DIRECTOR AL SUCURSALEI ÎN MUN. CHIŞINĂU

Responsabilităţi:

- Dezvoltarea strategică şi gestionarea sucursalei;
- Coordonarea procesului de vânzare şi promovare a produselor bancare;
- Administrarea şi dezvoltarea continuă a portofoliului de clienţi/produse/servicii ale sucursalei;
- Gestiunea riscurilor aferente activităţii Sucursalei;
- Asigurarea integrităţii patrimoniului Sucursalei.

Cerinţe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Experienţă bancară similară de minim 3 ani ;
- Experienţă în domeniul creditării şi deservirii clienţilor;
- Reputaţie impecabilă de afaceri;
- Lipsa antecedentelor penale;
- Lipsa evidenţelor privind responsabilitatea apariţiei problemelor administrative şi financiare la locurile precedente de muncă;
- Lipsa mărturiilor privind escrocheriile financiare sau evaziuni fiscale, precum şi altor mărturii care denotă o gestiune şi/sau o activitate necorespunzătoare şi/sau imprudentă la locurile anterioare de muncă;
- Capacităţi organizatorice şi analitice;
- Cunoaşterea limbilor română și engleză;
- Permis de conducere, categoria B.


OPERATOR GHIȘEU (post temporar vacant)

Responsabilități:

- gestionarea conturilor bancare;
- efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar;
- efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
- efectuarea transferurilor băneşti international;
- deservirea conturilor de deposit;
- verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

Cerințe față de candidat:

- studii superioare în domeniul economic;
- cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiană;
- experienţa în relaţia cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj;
- cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel;
- abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat;
- atenţie la detalii;
- asumarea responsabilităţilor;
- echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul, însoțit de o scrisoare de intenție, cu indicarea postului la e-mail: recrutare@eximbank.com

În cazul în care nu v-aţi regăsit in poziţiile enumerate mai sus, dar vă doriţi să faceţi parte din echipa noastră, vă incurajăm să ne expediaţi CV-ul Dvs. (în limba engleză) pentru eventuale poziţii vacante.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Nota: Prin expedierea CV-ului, vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare.

 
Informaţie de contact
Sugestii şi reclamaţii
Locuri vacante
Denunţă o fraudă
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611