Homepage Harta site
Noutăţi
08.02.2016  
COMUNICAT INFORMATIV
În legătură cu informațiile publicate de către unele mijloace de informare în masă privind vânzarea B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A., în vederea prezentării obiective a situației, Banca aduce la cunoştinţă tuturor clienţilor săi, precum și instituțiilor media următoarele:

B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația națională a Republicii Moldova și corespunde întocmai indicatorilor prudențiali stabiliți de Banca Națională a Moldovei.

După cum a fost anunțat și anterior, în ultimii ani, Banca a desfășurat un amplu proces de curăţare a portofoliului de credite, beneficiind, în toată perioada menționată, de susținerea acționarului său unic Veneto Banca SpA, drept dovadă a angajamentului ferm al acestuia privind dezvoltarea în continuare a Băncii.

În contextul crizei pe piața financiar-bancară, Veneto Banca SpA a demarat un proces de optimizare a activelor din proprietatea sa, inclusiv a investițiilor în bănci străine, în cadrul căruia urmează a fi evaluate toate activele neprofitabile. Prin urmare, Banca reiterează că, în rezultatul unui management financiar eficient al Băncii, desfășurat în ultimii doi ani, Banca a reușit nu doar să purifice portofoliul de credite, dar și să înregistreze rezultate financiare pozitive.

În anul 2015, B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. a înregistrat un profit net în mărime de peste 50 milioane de lei.

Cu această ocazie, B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. își reconfirmă angajamentele față de clienții săi și îi asigură în continuare de faptul că este un partener stabil și de încredere.

În contextul celor menționate supra, B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. consideră prematură orice informaţie privind vânzarea cărorva active de către Veneto Banca SpA.

Referitor la informaţiile publicate ce vizează acţionarul unic al B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A., Veneto Banca SpA informează că, în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Veneto Banca din 19 decembrie 2015, cu majoritatea voturilor (97%), a fost aprobată transformarea Veneto Banca în societate pe acţiuni, lansarea proiectului de listare a acţiunilor la Bursa din Milano şi majorarea de capital, precum şi un plan strategic de dezvoltare a Grupului Veneto Banca.

Decizia menţionată a fost coordonată cu Banca Centrală Europeană, iar majorarea de capital este asigurată din oficiu de către una dintre cele mai importante bănci pentru investiţii la nivel italian şi european, Banca IMI, la care s-au alăturat şi alte nouă importante instituţii financiare internaţionale şi italiene, care au creat un Consorţiu de Garantare. În rezultatul majorării de capital, Veneto Banca va atinge un nivel de capitalizare, care va depăşi semnificativ indicatorii impuşi de Banca Centrală Europeană.

De asemenea, Veneto Banca ţine să reitereze că nu are nimic în comun cu cele patru bănci ce au constituit obiectul unei intervenţii din partea Guvernului Italiei, cunoscută sub denumirea tristă de "Salva Banche”. În acel caz a fost vorba de bănci în curs de lichidare, cu o situaţie economico-financiară compromisă şi pentru care nu a fost posibilă remedierea nici prin majorări de capital, nici prin soluţii de piaţă.

Veneto Banca nu riscă falimentul. Veneto Banca dispune de indicatorii economici, resursele şi personalul necesar pentru a asigura generarea de profit.

DIRECȚIA GENERALĂ

B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611