Homepage Harta site
Noutăţi
17.04.2015  
Banca Comercială “EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A. anunţă că, la 16.04.2015, a avut loc Adunarea Generală Anuală Ordinară a Acţionarilor Băncii
Pe data de 16 aprilie 2015, în incinta sediului central al Băncii din mun. Chişinău, a avut loc Adunarea Generală Anuală Ordinară a Acţionarilor Băncii Comerciale “EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A.

În cadrul Adunării s-a menţionat că, în anul 2014, Banca şi-a reafirmat poziţia de bancă cu cea mai mare valoare a capitalului social comparativ cu alte bănci care activează pe teritoriul Republicii Moldova, care, în urma emisiei suplimentare de 250 000 de acţiuni, s-a cifrat la suma totală de 1 250 mil. MDL.

Pe parcursul anului 2014, Banca şi-a concentrat eforturile asupra îmbunătăţirii calităţii portofoliului de credite, întreprinzând măsuri de „curăţare” a bilanţului de credite problematice, obiectiv care, iminent, a avut repercusiuni asupra rezultatelor activităţii Băncii. În rezultat, Banca şi-a ameliorat indicele calităţii portofoliului de credite cu 5,29%, până la 6,89%.

Totodată, Banca a promovat o politică activă în domeniul atragerii resurselor financiare, lansând, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la fondarea Băncii, depozitul “ANNIVERSARIO”, iar în ajunul sărbătorilor de iarnă - depozitul în lei moldoveneşti “DI NATALE”. Suma totală a depozitelor atrase de la clienţii non-bancari s-au majorat faţă de anul trecut cu 1,4% sau cu 29,9 milioane lei (echivalentul a 1,6 milioane Euro).

S-a menţionat că, pe parcursul anului 2014, Banca a acordat o atenţie deosebită dezvoltării mediului de afaceri şi social autohton prin realizarea standardelor generale implementate de grupul Veneto Banca, având un rol activ şi acţionând responsabil atât faţă de părţile cointeresate din cadrul băncii, cât şi faţă de societate. Îndeosebi, graţie parteneriatului cu compania de asigurări GRAWE Carat Asigurări S.A., începând cu august 2014, Banca pune la dispoziţia clienţilor servicii de tip bancassurance, prin care aceştia pot beneficia de toate tipurile de produse de asigurare, orientate, in mod special, către segmentul de retail, în toata reţeaua comercială.

În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor au fost aprobate rapoartele Consiliului, Organului Executiv şi Comisiei de Cenzori pentru anul 2014; normativele de repartizare a profitului pentru anul 2015; cuantumul remunerării membrilor Consiliului; a fost aprobat planul de lucru al Comisiei de Cenzori pentru anul 2015, componenţa Comisiei de Cenzori şi cuantumul remunerării membrilor Comisiei de Cenzori; a fost aprobat Statutul băncii în redacţie nouă şi dispoziţiile Băncii-mamă în domeniul politicilor de remunerare. De asemenea, pentru efectuarea auditului ordinar obligatoriu a fost confirmată societatea de audit pentru efectuarea auditului şi a fost a stabilit cuantumului retribuţiei serviciilor ei.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611