Homepage Harta site
Noutăţi
30.12.2014  
În atenţia titularilor ai conturilor de card
Stimaţi titulari ai conturilor de card,

B.C. „EXIMBANK- Gruppo Veneto Banca” S.A. anunţă despre iniţierea procesului de reîncheiere a contractelor de deschidere a unui cont de plăți şi emitere a unui card de plată, precum şi despre operarea modificărilor la Regulile de utilizare a cardurilor de plată.

Concomitent, anunţăm despre modificarea Tarifelor de emitere şi administrare a conturilor de card:

Rugăm să contactaţi Departamentul Carduri bancare pentru a afla modificările tarifelor pentru carduri de credit şi proiecte salariale.

Astfel, rugăm respectuos toţi titularii conturilor de card să se apropie de filialale băncii, unde au deschis conturile de card în vederea semnării acordului adiţional la contractul menţionat sau a unui contract nou, după caz.

Toate modificările intră în vigoare începând cu data de 02.02.2015.

Modificările se consideră acceptate de către titularul contului de card, iar contractul se consideră modificat corespunzător, dacă înainte de data intrării în vigoare menţionată, titularul contului de card nu informează banca despre dezacordul său. În cazul în care titularul contului de card comunică Băncii dezacordul cu modificările respective, acesta urmează să se prezinte la filiala Băncii în care se deserveşte pentru rezilierea contractului sau, la discreţia băncii, identificarea unei alte soluţii acceptabile. În orice caz, dacă titularul contului de card nu a comunicat Băncii neacceptarea modificărilor operate sau dacă, urmare respectivei notificări, soluţia nu a fost identificată de către părţi, precum şi dacă contractul nu a fost reziliat ca urmare a neacceptării modificărilor operate, contractul se consideră modificat corespunzător notificării emise de bancă, iar acordul Deţinătorului se califică drept tacit.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611