Homepage Harta site
Noutăţi
15.07.2013  
Modificări în Tarifele de bază ale Băncii pentru deservirea persoanelor fizice şi juridice
În conformitate cu Hotărîrea Direcţiei Generale B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. din 04.07.2013, începînd cu data de 01.08.2013, Tarifele şi Taxele Băncii se completează cu următoarele puncte noi:

- Primirea şi executarea ordinelor de tip incaso - 20 lei/per ordin;
- Executarea solicitărilor privind soldul conturilor parvenite de la notari şi avocaţi (pe bază de procură) şi de la moştenitori (în baza certificatului de moştenitor) - 200 lei/per solicitare.

Cu lista Tarifelor de bază ale băncii puteţi face cunoştinţă accesînd pagina web a băncii sau la orice subdiviziune teritorială a B.C. "EXIMBANK -Gruppo Veneto Banca" S.A.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611