Homepage Harta site
Noutăţi
18.04.2013  
A avut loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca
Pe data de 17 aprilie 2013, în incinta sediului central al Băncii din mun. Chişinău, a avut loc Adunarea Generală anuală a Acţionarilor Băncii Comerciale “EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A.

În cadrul Adunării s-a menţionat că, în conformitate cu rezultatele financiare raportate, banca şi-a sporit activele cu 6.8% în timp ce creditele acordate clienţilor au crescut cu circa 9.8%. Astfel, la finele anului 2012, Banca a atins o cotă de piaţă de 7.1% la capitolul active totale, 8.7% din creditele acordate şi 5.2% din depozitele acceptate de sistemul bancar. Datorită deciziilor prompte ale conducerii a fost asigurată creşterea clientelei băncii şi a depozitelor atrase cu 13.3%. Dinamica clienţilor retail a înregistrat o creştere de circa 20.3% în comparaţie cu anul 2011.

În cadrul Adunării s-au menţionat următorii paşi, întreprinşi de bancă în anul 2012, întru asigurarea unei creşteri durabile în viitor:

- migrarea cu succes la Standardele Internaţionale de Raportare Financiare în calitate de sistem statutar de evidenţă contabilă şi raportare;
- lansarea, pe parcursul anului 2012, a noilor produse depozitare – „Valutario”, „Giovane” şi „Pensionato” care au extins grila de depozite a băncii şi au contribuit la creşterea clientelei şi a portofoliului de depozite;
- emiterea, începând cu luna iulie, a cardurilor cu chip pentru toate produsele VISA;
- iniţierea, în luna decembrie, a colaborării cu Fondul pentru Eficienţă Energetică;
- adoptarea deciziei, la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, privind majorarea capitalului social până la 1,0 miliard lei prin efectuarea emisiunii suplimentare de acţiuni în sumă de 365 milioane lei.

În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor au fost aprobate rapoartele Consiliului, Comisiei de Cenzori, Organului Executiv pentru anul 2012; normativele de repartizare a profitului pentru anul 2013, planul de lucru al Comisiei de Cenzori pentru anul 2013, componenţa Comisiei de Cenzori şi cuantumul remunerării membrilor Consiliului şi Comisiei de Cenzori.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611