Homepage Harta site
Noutăţi
06.12.2012  
În atenţia сlienţilor Băncii Comerciale “EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A.
Începând cu 01 ianuarie 2013, în conformitate cu HCA al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 141 din 21.06.2012 la efectuarea/recepţionarea transferurilor internaţionale contul curent şi contul de card în valută straină se substituie cu codul IBAN. (International Bank Account Number).

Pentru evitarea riscurilor de întârziere a decontărilor internaţionale, rugăm până la data de 01 ianuarie 2013 să vă informaţi partenerii Dumneavoastră din străinătate cu privire la codurile IBAN.

În cazul utilizării contului curent sau a contului de card la recepţionarea transferurilor internaţionale după data de 01.01.2013 în termen de 5 zile lucratoare banca restituie mijloacele băneşti ordonatorului. Codul IBAN poate fi obţinut în filialele B.C. „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A.

Pentru informaţii suplimentare, adresaţi-vă la Departamentul Decontări Internaţionale: (022) 301191; (022) 301193

Codul IBAN este o componenţa a mecanismului automatizat de procesare a transferurilor sus-menţionate şi reprezintă un şir de caractere ce identifică, în mod unic, la nivel internaţional, contul unui client la o instituţie financiară prin recunoaşterea de către orice sistem bancar operant în reţeaua SWIFT.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611