Homepage Harta site
Noutăţi
23.03.2005  
B.C. "Eximbank" S.A. a modificat tarifele şi taxele pentru prestarea serviciilor bancare.
În cadrul şedinţei din 11 martie 2005 Cârmuirea B.C. "Eximbank" S.A. a luat decizia de a modifica, începând cu 01 aprilie 2005, unele tarife şi taxe pentru prestarea serviciilor persoanelor fizice şi juridice.

Modificările aprobate presupun reducerea sumei maxime a taxei percepute pentru procesarea transferurilor mijloacelor băneşti în Euro sau în alte valute convertibile, cu excepţia transferurilor în dolari SUA, utilizând opţiunea OUR (opţiune care presupune achitarea tuturor tarifelor şi taxelor de către banca plătitorului) până la 200 Euro. Banca de asemeni va reduce cu 0,2 puncte procentuale nivelul taxei pentru eliberarea numerarului din conturile curente în valută străină. Concomitent vor fi majorate tarifele pentru modificarea, completarea sau returnarea transferurilor efectuate anterior în valută străină.

Începând cu 01 aprilie 2005 vor fi majorate taxele pentru perfectarea şi procesarea ordinelor de plată în lei moldoveneşti, eliberarea carnetelor de cecuri, copiilor documentelor bancare şi certificatelor. Totodată banca nu va mai percepe taxe suplimentare pentru procesarea urgentă a dispoziţiilor de plată în monedă naţională. Prin urmare, tariful pentru procesarea ordinului de plată în regim de timp real va constitui 2,90 lei moldoveneşti, indiferent de suma transferată.

În cadrul şedinţei nominalizate, de asemeni, s-a hotărât de a reduce ratele anuale ale dobânzilor la soldurile mijloacelor băneşti în conturile curente ale clienţilor în monedă naţională. Începând cu data de 16 martie 2005, banca bonifică la soldurile în conturile curente ce depăşesc 250,0 mii lei dobândă în mărime de 0,1% anual şi la soldurile în conturile de card - în mărime de 2,0% anual, indiferent de sumă.

Reducerea ratelor anuale ale dobânzilor este condiţionată atât de excedentul de lichidităţi, înregistrat în sectorul bancar, cât şi de tendinţele macroeconomice de minimizare a profitabilităţii resurselor atrase şi plasate de bănci, stabilite pe piaţa financiară a Republicii Moldova.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611