Homepage Harta site
Noutăţi
08.05.2019  
Rezultatele Adunării Generale extraordinare a Acționarilor B.C. ”EXIMBANK” S.A., din 7 mai 2019
„Banca Comercială ”EXIMBANK” S.A. anunță despre faptul că, în cadrul ședinței Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 7 mai 2019 au fost adoptate următoarele decizii:

1. A fost aprobată ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor.
2. A fost aprobat Raportul Consiliului Băncii pentru anul 2018.
3. A fost aprobat Raportul anual al Băncii pentru anul 2018.
4. Au fost aprobate normativele de repartizare a profitului pentru anul 2019.
5. A fost confirmată compania „KPMG Moldova” SRL în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru exerciţiul financiar 2019 şi a fost aprobat cuantumul retribuţiei serviciilor ei.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611