Homepage Harta site
Noutăţi
26.04.2018  
Rezultatele Adunării Generale extraordinare a Acționarilor B.C. ”EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A.
Banca Comercială ”EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. anunță despre faptul că, în cadrul ședinței Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 26 aprilie 2018 au fost adoptate următoarele decizii:

1. Modificarea și aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale.
2. Aprobarea remunerării membrilor Consiliului Băncii.
3. Aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Statutul Băncii în vigoare.

Totodată, Adunarea Generală a hotărât să convoace, pentru data de 22 mai 2018, ora 12.30, Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611