Homepage Harta site
Noutăţi
18.04.2018  
Adunarea Generală ordinară anuală a Acționarilor B.C. ”EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. a avut loc
Banca Comercială ”EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. anunță despre faptul că, în cadrul ședinței Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor din 17 aprilie 2018 au fost adoptate următoarele decizii:

1. Modificarea și aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale.
2. Aprobarea noii denumiri a Băncii.
3. Aprobarea Statutul Băncii în redacţie nouă.
4. Aprobarea noii componențe a Consiliului Băncii.
5. Aprobarea Regulamentului Consiliului de Administrație al Băncii.

Totodată, Adunarea Generală a hotărât să convoace, pentru data de 26 aprilie 2018, ora 12.30, Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611