Homepage Harta site
Noutăţi
01.02.2018  
CERERE DE OFERTĂ. Concursul de selectare a auditorului intern în domeniul IT și Securităţii Informationale pentru anul 2018.
Prin prezenta, B.C. “EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A., anunță societățile de audit despre inițierea concursului de selectare a auditorului intern în domeniul IT și Securităţii Informationale pentru anul 2018.

Condiții de participare a societăților de audit:

1. Dispune de licență în domeniul respectiv.
2. Activează pe piața serviciilor de audit de cel puțin 3 ani.
3. Dispune de experienţă relevantă şi reputaţie bună în domeniu. Se va prezenta lista băncilor comerciale pentru care a oferit serviciile sus menționate. Opţional, va prezenta recomandări din partea unor beneficiari de servicii similare.
4. Cel puțin un membru al echipei de auditori posedă un certificat CISA eliberat de către societatea internaționala independentă – ISACA.
5. Membrii echipei trebuie să cunoască limba română și engleză.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:

1. Componenţa nominală a membrilor echipei: va anexa CV-le acestora şi copia certificatelor deţinute.
2. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:

  a. extrasul din Registrul Persoanelor Juridice, eliberat la o dată recentă;
  b. copia certificatului de înregistrare ca plătitor TVA, după caz;
3. Rapoartele financiare ale ofertantului pentru anul 2016 și 2017;
4. Informaţii generale despre ofertant;
5. Informaţia cu privire la beneficiarii efectivi ai companiei;
6. Planul realizării serviciului de audit intern în domeniul IT;
7. Metodologia aplicata;
8. Prețul per oră/zi de realizare a auditului în domeniu IT;
9. Termene de valabilitate a ofertei.

Modul de prezentare a ofertelor:

 • Oferta se prezintă în limba română și engleză;
 • Oferta să fie semnată de ofertant;Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
 • Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
 • Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat. Pe fiecare plic se va scrie citeţ denumirea şi sediul ofertantului, numele, prenumele şi funcţia împuternicitului său legal.

  Organizatorul concursului va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau deschise.

  Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: MD-2004 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1, et.10, anticameră.

  Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 12 februarie 2018, orele 12:00.

  Persoane de contact: Lilia Boico, e-mail: lilia.boico@eximbank.com; tel. /+373 22/ 301 198.

 •  
  B.C. "EXIMBANK" S.A.
  Structura organizatorică
  Noutăţi
  Anunţuri
  Politici interne
  Lista persoanelor autorizate
  Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
  Codul de Guvernare
  Băncile corespondente
  Vînzarea bunurilor gajate
  Promo
  Abonarea la noutati

  Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
  171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

  SWIFT: EXMM MD22
  E-mail: info@eximbank.com
  Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611