Homepage Harta site
Noutăţi
28.04.2017  
A avut loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca
Banca Comercială "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A. anunţă despre faptul că, în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor din 20 aprilie 2017, au fost adoptate următoarele decizii:

  1. Modificarea și aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale.
  2. Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2016.
  3. Aprobarea Raportului anual al Băncii pentru anul 2016.
  4. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2016 şi a Planului de lucru al Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.
  5. Aprobarea repartizării profitului obţinut în anul 2016.
  6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2017.
  7. Aprobarea modificărilor la Statutul Băncii.
  8. Confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
  9. Aprobarea transmiterii împuternicirilor de semnare a rapoartelor destinate Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
  10. Aprobarea dispoziţiilor Băncii-mamă în domeniul politicilor de remunerare.
 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611