Homepage Harta site
Noutăţi
25.08.2016  
B.C. “EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. anunță concurs pentru selectarea Registratorului Băncii
B.C. “EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. anunță concurs public pentru selectarea registratorului Băncii care va ține Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Băncii în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni.

Condiții necesare a fi întrunite:

- Să dispună de licență pentru activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare eliberată de Comisia Națională a Pieței Financiare;
- Să dispună de experiență în domeniul ținerii registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale instituțiilor financiare;
- Să dispună de mecanismele și resursele necesare asigurării confidențialității informațiilor deținute și prestării serviciilor în condițiile legii;
- Să nu fie implicată în activități politice sau cele asimilate sau asociate unor asemenea activități;
- Să dispună de o reputație ireproșabilă și să dispună de angajați cu asemenea reputație;
- Să dispună de acționariat transparent și de cele mai bune practici de transparență în activitatea desfășurată;
- Să nu fie implicată în activități ilicite sau dubioase, să nu fie supusă condamnărilor penale și să nu fie vizată de investigații care fac obiectul urmăririi penale;
- Să nu dispună de salariați implicați în activități ilicite sau dubioase, supuși condamnărilor penale și/sau vizați de investigații care fac obiectul urmăririi penale;
- Să întrunească în totalitate cerințele stabilite de legislația privind societățile pe acțiuni și privind piața de capital, precum și să respecte prevederile altor acte normative aplicabile.

Societățile de registru care întrunesc condițiile menționate mai sus, sunt invitate să expedieze la adresa Băncii (MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.171/1, Departamentul Conformitate și AML) ofertele privind prestarea serviciilor de ținere a registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale Băncii. Oferta trebuie să conțină și lista de prețuri aplicabile serviciilor de ținere a registrului. Oferta trebuie să fie expediată în plic sigilat cu mențiunea „Ofertă confidențială”.

Termen-limită de prezentare a ofertelor – 09 septembrie 2016.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611