Homepage Harta site
Noutăţi
29.09.2004 B.C. "EXIMBANK" S.А. va participa la creditarea întreprinderilor în cadrul proiectului RISP
   La 29 septembrie 2004, în rezultatul selectării suplimentare a băncilor comerciale pentru participarea la Proiectul Serviciilor Investiţionale în localităţile rurale (RISP), B.C. "EXIMBANK" S.А. a fost aleasă pentru participarea la acest proiect...

03.09.2004 A avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.
   La 03 septembrie 2004 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. "Eximbank" S.А., în cadrul căreia a fost examinată întrebarea cu privire la deschiderea unor filiale şi reprezentanţe suplimentare ale băncii într-un şir de oraşe din republică (Chişnău, Căuşeni, Ungheni, Orhei şi Soroca)...

03.09.2004 B.C. "EXIMBANK" S.А. – unica bancă comercială, care va oferi credite pentru crearea locurilor de muncă
   Comisia, organizată pe lângă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, a selectat banca comercială care va oferi populaţiei credite pentru crearea locurilor de muncă.

03.09.2004 B.C. "EXIMBANK" S.А. a fost desemnat unul din băncile învingătoare la concursul pentru selectarea băncilor comerciale pentru deservirea trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
   Prin Hotărârea nr. 1137 din 19 аugust 2004 a Guvernului Republicii Moldova года "Privind aprobarea rezultatelor concursului pentru selectarea băncilor comerciale pentru deservirea trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor B.C. "EXIMBANK" S.A. a fost desemnată învingătoare

24.06.2004 În municipiul Chişinău a fost instalat un nou bancomat
   Noul bancomat a fost instalat în sectroul Centru al municipiului Chişinău pe adresa: Şoseaua Hînceşti, 58 (intersecţie cu str. Docuceaev) în clădirea magazinului "Kvint-Plus", accesibil pentru uz comun. Bancomatul funcţionează în regim non-stop şi deserveşte carduri emise în sistemele internaţionale de plăţi VISA International şi MASTERCARD International. Lista bancomatelor ale B.C."EXIMBANK" S.A..

17.06.2004 Emisiunea de acţiuni ale B.C. "Eximbank" S.А. în sumă de 10,0 mln lei
   La 17 iunie 2004 Comisia Naţională de Valori Mobiliare a înregistrat emisiunea a şasea de acţiuni ale B.C. "Eximbank" S.А în sumă de 10,0 mln lei. În cadrul emisiunii au fost emise 10 mii acţiuni nominale simple cu valoarea de 1 mii lei. Ţinând cont de această emisiune capitalul normativ total al băncii a depăşit 81,0 mlln lei.
25.05.2004 Adunarea generală extraoridnară a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.А.
   La 25 mai 2004 a avut loc Adunarea generală extraordinară a Acţionarilor a B.C. "EXIMBANK" S.А. La adunarea acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.А. au fost examinate chestiuni cu privire la deschiderea reprezentanţelor băncii într-un şir de oraşe ale Republicii Moldova (Chişinău, Vulcăneşti, Ceadîr-Lunga ş.a.) şi cu privire la modificarea corespunzătoare a Statutului băncii.

Astfel, conducându-se de strategia dezvoltării teritoriale a băncii, chiar de la primele luni ale anului curent acţionarul B.C. "Eximbank" S.A. a luat hotărârea privind deschiderea a peste 30 de reprezentanţe atât în capitală, cât şi în republică.

03.05.2004 B.C. "EXIMBANK"S.A. a primit medalia de aur de la organizatorul expoziţiei "MOLDEXPO"
   De la 28 аprilie până la 1 mai 2004 banca a participat la ediţia a IV-a regională "Small Business 2004", la care a prezentat tot spectrul de servicii şi produse bancare. Un loc deosebit în prezentarea serviciilor sale a fost rezervat proiectului, realizat în comun cu Fondul de Dezvoltare Rurală "Proiectul de Finanţare şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici".

La încheierea lucrărilor expoziţiei directorul general al complexului "MOLDEXPO" Natalia Cecan a înmânat băncii medalia de aur şi diploma "MOLDEXPO" pentru participarea constantă a băncii la expoziţii şi cu ocazia aniversării de 10 ani a băncii.

03.05.2004 Cu ocazia aniversării de 10 ani ai B.C. "EXIMBANK" S.A. a fost efectuată tragerea la sorţi a premiilor băneşti pentru depozitul "Jubiliar"
   Stimaţi clienţi! Suntem bucuroşi să Vă anunţăm, că pe data de 22 aprilie a avut loc extragerea premiilor pentru depozitul "Jubiliar", conturile cărora au fost deschise în perioada de la 17 februarie până la 17 aprilie 2004.

Îi felicităm pe toţi depunătorii care au câştigat premii băneşti:


15.04.2004 Adunarea generală a acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.А.
   La 15 аprilie 2004 a avut loc Adunarea generală a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.А. Totalurile Adunării generale a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.А. conform rezultatelor activităţii băncii în decursul anului 2003...


pagina:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 
 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611