Homepage Harta site
Noutăţi
26.01.2005 B.C. "Eximbank" S.A. a modificat ratele dobânzilor aferente depozitelor la termen acceptate de la persoanele fizice.
   În cadrul şedinţei Cârmuirii băncii din 24 ianuarie 2005 a fost luata decizia privind reducerea ratelor anuale ale dobânzilor aferente depozitelor la termen, acceptate de la persoanele fizice, începând cu 01 februarie 2005. Au fost modificate ratele dobânzilor la depozitele acceptate la termenele 3, 6, 9 şi 12 luni, atât în monedă naţională, cât şi în valută străină. Modificările nominalizate nu vor afecta depozitele la termen cu rata fixă a dobânzii, care au fost plasate până la 01 februarie 2005.


26.01.2005 În anul 2004 B.C. "Eximbank" S.A. a înregistrat cel mai înalt ritm de creştere a activelor în sistemul bancar al Republicii Moldova.
   Acest fapt a fost menţionat în cadrul şedinţei extinse a Consiliului B.C. "Eximbank" S.A., din data de 21 ianuarie 2005 cu participarea membrilor Cârmuirii băncii, la care dl Marcel Chircă, Preşedintele băncii, a prezentat Consiliului rezultatele preliminare ale activităţii băncii în anul 2004.


24.12.2004 În ajunul sărbătorilor de iarnă, a avut loc extragerea premiilor băneşti a depozitului "De Crăciun".
   

Stimaţi clienţi!

Suntem bucuroşi să Vă anunţăm, că pe data de 23 decembrie a avut loc extragerea premiilor pentru depozitul "De Crăciun".

Au fost extrase următoarele premii băneşti, între depunătorii care au deschis depozitul "De Crăciun" în perioda din 15 octombrie până la 15 decembrie 2004:

100 lei - 50 premii, 200 lei - 25 premii, 500 lei - 10 premii, 1 000 lei - 5 premii, 5 000 lei - 1 premii, 10 000 lei şi PREMIUL PRINCIPAL - 50 000 lei.


06.12.2004 Informaţie cu privire la deciziile adoptate la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.
   La 6 decembrie 2004 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. "Eximbank" S.A. în cadrul căreia s-a luat decizia cu privire la efectuarea emisiunii a şaptea de acţiuni, în volum de 14 340 lei, care va asigura dezvoltarea în continuare a băncii şi capitalizarea ei. După emiterea acţiunilor respective capitalul de nivelul întâi al băncii va constitui suma de peste 97,0 mln lei, depăşind nivelul minim de capital, stabilit de Banca Naţională a Moldovei pentru băncile deţinătoare de autorizaţia de categoria “B”, conform situaţiei de la 30 iunie 2005.

06.12.2004 B.C. "EXIMBANK" S.А. a reînnoit licenţele de efectuare a activităţii de dealer şi brokeraj pe piaţa valorilor mobiliare.
   Comisia Naţională de Valori Mobiliare a adoptat la 2 decembrie 2004 decizia privind acordarea B.C. "Eximbank" S.А. a licenţei ce oferă dreptul de desfăşurare a activităţii de brokeraj şi dealer pe piaţa valorilor mobiliare pe termen de cinci ani.

17.11.2004 B.C. "EXIMBANK" S.А. este declarat unul din cei doi învingători ai concursului de selectare a companiilor de brokeri ce vor realiza hârtii de valoare sechestrate.
   La 12 noiembrie 2004 B.C. "EXIMBANK" S.А. şi Inspectoratul Fiscal Central de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova au semnat Acordul cu privire la prestare de către bancă a serviciilor de brokeraj la vânzarea prin intermediul Bursei de Valori Mobiliare a Republicii Moldova a hârtiilor de valoare sechestrate, din numele şi conform dispoziţiei Inspectoratului Fiscal Central de Stat. Această decizie a fost luată în rezultatul examinării şi analizării cererilor companiilor de brokeraj, participante la concursul, desfăşurat de ICFS în luna septembrie 2004.
12.11.2004 B.C. "EXIMBANK" S.A. şi Directoratul Liniei de Creditare de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova au semnat acordul privind împrumutul subsidiar
   B.C. "EXIMBANK" S.A. şi Directoratul Liniei de Creditare de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova au semnat acordul privind împrumutul subsidiar, care prevede intermedierea de către bancă a acordării creditelor din contul mijloacelor Băncii Mondiale, refinanţare în cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii din Localităţile Rurale (RISP). Proiectul prevede acordarea de credite pe termen lung (până la 15 ani), în condiţii preferenţiale, persoanelor juridice şi fizice, care desfăşoară activităţi de antreprenoriat în localităţile rurale..
Detalii despre condiţiile de acordare a creditelor...
11.11.2004 La 6 decembrie 2004 va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.
   La 29 octombrie 2004 a avut loc Adunarea ordinară a Consiliului B.C. "EXIMBANK" S.A., la care a fost luată hotărârea cu privire la convocarea la data de 6 decembrie 2004 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. În cadrul adunării respective se preconizează aprobarea noii componenţe a Consiliului şi Comisiei de cenzori, planul de lucru al Comisiei de cenzori pentru anul 2005. De asemenea, în scopul dezvoltării de mai departe a băncii şi capitalizării ei, Consiliul băncii a inclus în ordinea de zi chestiuni ce se referă la aprobarea acţiunilor, admise pentru plasare, precum şi referitoare la majorarea capitalului social al B.C. "EXIMBANK" S.A.. Totodată, Adunării Generale a Acţionarilor i s-a propus să aprobe hotărârea Consiliului privind dezvoltarea teritorială de mai departe şi efectuarea unor modificări în Statutul Băncii.
01.11.2004 Totalurile expoziţiilor “Moldagrotech”, “Farmer” şi “MoldEco”.
   În perioada de la 27 оctombrie până la 31 orctombrie 2004 B.C. "EXIMBANK" S.A. a participat la expoziţiile internaţionale specializate, respectiv ediţia a 12-a “Moldagrotech", ediţia a 7-a „Farmer" şi ediţia a 4-a „MoldEco", care au fost găzduite în pavilioanele “Moldexpo”.

22.10.2004 "Instituţia bancară cu cea mai dinamică dezvoltare"
   Conform totalurilor primelor 9 luni ale anului 2004 B.C. "Eximbank" S.А. a fost recunoscută de experţii săptămânalului economic specializat "Экономическое Обозрение "Логос-Пресс" drept instituţia bancară cu cea mai dinamică dezvoltare din Republica Moldova.

pagina:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 
 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611