Homepage Harta site
Noutăţi
17.11.2004 B.C. "EXIMBANK" S.А. este declarat unul din cei doi învingători ai concursului de selectare a companiilor de brokeri ce vor realiza hârtii de valoare sechestrate.
   La 12 noiembrie 2004 B.C. "EXIMBANK" S.А. şi Inspectoratul Fiscal Central de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova au semnat Acordul cu privire la prestare de către bancă a serviciilor de brokeraj la vânzarea prin intermediul Bursei de Valori Mobiliare a Republicii Moldova a hârtiilor de valoare sechestrate, din numele şi conform dispoziţiei Inspectoratului Fiscal Central de Stat. Această decizie a fost luată în rezultatul examinării şi analizării cererilor companiilor de brokeraj, participante la concursul, desfăşurat de ICFS în luna septembrie 2004.
12.11.2004 B.C. "EXIMBANK" S.A. şi Directoratul Liniei de Creditare de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova au semnat acordul privind împrumutul subsidiar
   B.C. "EXIMBANK" S.A. şi Directoratul Liniei de Creditare de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova au semnat acordul privind împrumutul subsidiar, care prevede intermedierea de către bancă a acordării creditelor din contul mijloacelor Băncii Mondiale, refinanţare în cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii din Localităţile Rurale (RISP). Proiectul prevede acordarea de credite pe termen lung (până la 15 ani), în condiţii preferenţiale, persoanelor juridice şi fizice, care desfăşoară activităţi de antreprenoriat în localităţile rurale..
Detalii despre condiţiile de acordare a creditelor...
11.11.2004 La 6 decembrie 2004 va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.
   La 29 octombrie 2004 a avut loc Adunarea ordinară a Consiliului B.C. "EXIMBANK" S.A., la care a fost luată hotărârea cu privire la convocarea la data de 6 decembrie 2004 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. În cadrul adunării respective se preconizează aprobarea noii componenţe a Consiliului şi Comisiei de cenzori, planul de lucru al Comisiei de cenzori pentru anul 2005. De asemenea, în scopul dezvoltării de mai departe a băncii şi capitalizării ei, Consiliul băncii a inclus în ordinea de zi chestiuni ce se referă la aprobarea acţiunilor, admise pentru plasare, precum şi referitoare la majorarea capitalului social al B.C. "EXIMBANK" S.A.. Totodată, Adunării Generale a Acţionarilor i s-a propus să aprobe hotărârea Consiliului privind dezvoltarea teritorială de mai departe şi efectuarea unor modificări în Statutul Băncii.
01.11.2004 Totalurile expoziţiilor “Moldagrotech”, “Farmer” şi “MoldEco”.
   În perioada de la 27 оctombrie până la 31 orctombrie 2004 B.C. "EXIMBANK" S.A. a participat la expoziţiile internaţionale specializate, respectiv ediţia a 12-a “Moldagrotech", ediţia a 7-a „Farmer" şi ediţia a 4-a „MoldEco", care au fost găzduite în pavilioanele “Moldexpo”.

22.10.2004 "Instituţia bancară cu cea mai dinamică dezvoltare"
   Conform totalurilor primelor 9 luni ale anului 2004 B.C. "Eximbank" S.А. a fost recunoscută de experţii săptămânalului economic specializat "Экономическое Обозрение "Логос-Пресс" drept instituţia bancară cu cea mai dinamică dezvoltare din Republica Moldova.
15.10.2004 Oferta specială – depozitul “De Crăciun”
   Oferă posibilitatea de a face din timp cadouri rudelor şi apropiaţilor în ajunul Anului Nou.

Plasaţi resursele băneşti de care dispuneţi în contul de depozit “De Crăciun”, pe care puteţi să-l deschideţi în perioada de la 15 octombrie până la 15 decembrie 2004 şi puteţi câştiga premiului principal -50 000 lei sau unul din cele 92 premii băneşti în mărime de: 10 000 lei, 5 000 lei, 1000 lei, 500 lei, 200 lei и 100 lei.

Extragerea premiilor va avea loc pe data de 23 decembrie 2004.


29.09.2004 B.C. "EXIMBANK" S.А. va participa la creditarea întreprinderilor în cadrul proiectului RISP
   La 29 septembrie 2004, în rezultatul selectării suplimentare a băncilor comerciale pentru participarea la Proiectul Serviciilor Investiţionale în localităţile rurale (RISP), B.C. "EXIMBANK" S.А. a fost aleasă pentru participarea la acest proiect...

03.09.2004 A avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.
   La 03 septembrie 2004 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. "Eximbank" S.А., în cadrul căreia a fost examinată întrebarea cu privire la deschiderea unor filiale şi reprezentanţe suplimentare ale băncii într-un şir de oraşe din republică (Chişnău, Căuşeni, Ungheni, Orhei şi Soroca)...

03.09.2004 B.C. "EXIMBANK" S.А. – unica bancă comercială, care va oferi credite pentru crearea locurilor de muncă
   Comisia, organizată pe lângă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, a selectat banca comercială care va oferi populaţiei credite pentru crearea locurilor de muncă.

03.09.2004 B.C. "EXIMBANK" S.А. a fost desemnat unul din băncile învingătoare la concursul pentru selectarea băncilor comerciale pentru deservirea trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
   Prin Hotărârea nr. 1137 din 19 аugust 2004 a Guvernului Republicii Moldova года "Privind aprobarea rezultatelor concursului pentru selectarea băncilor comerciale pentru deservirea trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor B.C. "EXIMBANK" S.A. a fost desemnată învingătoare


pagina:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 
B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Strategia şi politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi certificatul de înregistrare
Codul de Guvernare Corporativă
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK - GRUPPO VENETO BANCA
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102 (anticamera)   Fax: 373-22-601-611