Homepage Harta site
Deschiderea contului
Decontări şi operaţiuni de casă
Decontări internaţionale
Credite
Bancassurance
Depozite
Carduri bancare
Plati Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Programa “Generatorul ordinelor de plată”
Internet-banking "EXIMBANK-ONLINE"
Servicii de încasare
Tarife
Decontări şi operaţiuni de casă
Operaţiunile de casă şi de decontare cuprind un complex de servicii, precum:
 • Primirea, renumărarea şi înregistrarea numerarului în lei sau valută străină în contul persoanei juridice;
 • Eliberarea numerarului în lei sau valută străină din contul persoanei juridice;
 • Virarea mijloacelor băneşti din contul clientului la cererea lui în conturi din banca beneficiarilor;
 • Înregistrarea mijloacelor băneşti în contul clientului;
 • Eliberarea extraselor din cont clientului sau persoanei autorizate să-l reprezinte;
 • Decontări prin Internet-banking “EXIMBANK-Online”;
 • Încasarea mijloacelor băneşti în numerar;
 • Arendarea casetelor de valori;
 • Prestarea serviciilor de consulting în probleme ce ţin de efectuarea operaţiunilor de decontare.

Precum şi servicii adiacente:

 • Perfectarea ordinelor de plată în MDL;
 • Eliberarea duplicatelor documentelor;
 • Eliberarera certificatelor;
 • Prezentarea “istoriei” contului pentru anumite perioade.

Extras din Regulamentul cu privire la transferul de credit în cadrul B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S. А.

Graficul executării ordinelor de plată în monedă naţională de către BC „Eximbank – Gruppo Veneto Banca” S.A.

Тarifele de bază B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S. А.

 
Servicii persoane fizice
Servicii persoane juridice
Tarife
Schimb valutar
Produse bancare
Carduri bancare
Calculatoare
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK - GRUPPO VENETO BANCA
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102 (anticamera)   Fax: 373-22-601-611