Homepage Harta site
Depozite
Transferuri internationale/Remitere de bani
Credit ipotecar "FAMIGLIA"
Сreditul PRIMA CASĂ
Credit pentru nevoi personale
Creditul Investițional
Creditul 72 ore
Bancassurance
Carduri bancare
Plați Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Operaţiuni cu cecuri
Achitarea serviciilor
Monede comemorative
Tarife și Condiții Generale Bancare
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
Creditul Investițional
Valoarea creditului până la 2 000 000 lei moldovenești;
ZERO comision la debursare Refinanțează orice credit obținut la orice companie de microfinanțare sau bancă și beneficiază de comisionul 0% la acordare;
Perioada de creditare până la 240 luni, data scadenței nu va depăși data de pensionare conform legislației în vigoare
Comisioane
 • de acordare:
  unic, 1% din valoarea creditului
 • de administrare
  lunar, 0,20% din sold.
 • Penalitate în cuantum de 0,25% pentru fiecare zi de întîrziere calculată de la suma ratelor neachitate în termen.
 • Rata dobânzii
 • 8,00% flotantă (RDNA*+3,45%)

  * RDNA - Rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni

 • Achitarea dobânzii şi a creditului În rate lunare compuse din anuităţi egale şi comisionul de administrare.
  Destinaţia creditului Procurarea/construcția bunurilor imobile cu destinaţie locativă/nelocativă, investiții de business.
  Procentul de finanţare în dependenţă de proiect, până la 80% din valoarea investiției
  Criteriile de eligibilitate Solicitantul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

  a) să aibă vârsta începând cu 21 de ani, scadenţa creditului nu va depăşi vârsta de pensionare a solicitantului, conform legislaţiei în vigoare;
  b) să fie cetăţean al Republicii Moldova, angajat în Republica Moldova şi să dispună de venituri din surse oficiale;
  c) să aibă o participație proprie inițială de de cel puțin 20% din prețul proiectului;
  d) mărimea ratei lunare pentru achitarea creditului, plus dobânda și comisionul de administrare, să nu depăşească 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia, precum și ale rudelor de gradul I în cazul cînd acestea sunt fidejusori;

  Documente necesare Solicitantul va depune la Bancă următorul set de acte:

  a) cererea de acordare a creditului;
  b) buletinul de identitate al solicitantului, buletinul de identitate al soţului/soţiei, după caz;
  c) adeverinţa de venit proprie a solicitantului, a soţului/soţiei, după caz;
  d) сarnetul de muncă (sau copia cu ștampila angajatorului) şi/sau certificatul eliberat de angajator și/sau contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională, proprie și a soţului/soţiei, după caz;
  e) alte documente care confirmă proveniența veniturilor oficiale nete;
  raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare agreată de către Bancă;
  f) documentele prevăzute la lit. b) – d) al prezentului punct, ale rudelor de gradul I ale solicitantului în cazul în care se vor lua în considerare și veniturile lor la achitarea creditului.

  Adeveriță de venit

  Pentru vizualizarea documentelor în format pdf aveţi nevoie de Acrobat Reader. Instalarea Acrobat Reader poate fi efectuată de pe site-ul producătorului.

  Dobânda anuală efectivă constituie 10,75%
  *DAE este calculată pentru un credit de un credit de 2 000 000 lei, acordat pe o perioadă de 60 luni, comision unic - 0,5%, comision unic - 1%. Costul total al creditului 2 525 218 lei.

  Pentru mai multe detalii privind creditul Investițional Vă puteţi adresa la cea mai apropiată sucursala a Băncii.

   
  Servicii persoane fizice
  Servicii persoane juridice
  Tarife și Condiții Generale Bancare
  Schimb valutar
  Produse bancare
  Carduri bancare
  Calculatoare
  Abonarea la noutati

  Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
  171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

  SWIFT: EXMM MD22
  E-mail: info@eximbank.com
  Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611