Homepage Harta site
Remiteri de bani prin sistemul SWIFT
Remiteri de bani prin sistemul "Western Union"
Remiteri de bani prin sistemul "Getmoney to Family"
Remiteri de bani prin sistemul "UNISTREAM"
Remiteri de bani prin sistemul "Moneygram"
Remiteri de bani prin sistemul "Zolotaya Korona"
Remiteri de bani prin sistemul "Zolotaya Korona"
B.C. "EXIMBANK" S.A. prestează servicii de expediere şi încasare a mijloacelor băneşti prin intermediul sistemului de remiteri de bani “Zolotaya Korona”
Sistemul Zolotaya Korona asigură uşurinţa şi rapiditatea expedierii/recepţionării remiterilor de bani în/din 40 mii de puncte de deservire din Abhazia, Azerbaidjan, Belarus, Vietnam, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Moldova, Israel, Mongolia, Rusia, Tadjikistan, Uzbekistan, Ucraina, China şi Republica Cehă.
Transferul de mijloace băneşti se efectuează în decursul de 1 secundă.

Valuta transferului şi achitarea comisioanelor:
Expedierea şi primirea mijloacelor băneşti pot fi efectuate în dolari SUA, Ruble Ruseşti şi Euro. Comisionul pentru efectuarea transferului se achită doar de către Expeditor.

Pentru a primi bani prin sistemul Zolotaya Korona:
Se completează cererea de primire a remiterii de bani în care se va indica numele complet al expeditorului remiterii, codul de siguranţă, suma, ţara din care a fost expediată remiterea de bani, precum şi să prezentaţi actul de identitate.

Pentru expedierea banilor prin sistemul Zolotaya Korona:
Se completează cererea de expediere a mijloacelor băneşti, în care veţi indica numele complet al beneficiarului, suma spre expediere, oraşul şi ţara destinatarului, să prezentaţi actul de identitate. De asemenea, trebuie să comunicaţi beneficiarului codul de siguranţă al remiterii de bani.

Comisioanele pentru expedierea mijloacelor băneşti din Republica Moldova:
- 1 % din sumă,
- 25 USD, pentru transferurile în China,
- 1,5%, pentru remiterile de bani spre Turcia.

Pentru aflarea exactă a comsionului vă puteţi adresa la operatorul băncii sau accesând pagina oficială a sistemului Zolotaya Korona: Zolotaya Korona.

În cazul eliberării/încasării echivalentului în MDL a mijloacelor băneşti se aplică cursul comercial de cumpărare a valutei respective afişat la ghişeele filialelor.

Restricţii impuse de legislaţia R. Moldova la remiterile de bani în valută străină:

Pentru rezidenţi
- până la 10.000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice în străinătate fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă calitatea de membru a familiei sau a altor documente confirmative;
- peste 10.000 euro (sau echivalentul lor):
* poate fi efectuat transfer unic în favoarea rudelor (părinte, copil, soţ/soţe, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată,, prezentând la bancă documentele ce confirma calitatea de membru a familiei - certificat de naştere, certificat de căsătorie, etc; precum şi documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi conţin date despre suma plăţii/transferului.
* poate fi efectuat transfer unic în străinătate pe numele său destinat cheltuielilor curente pentru perioada aflării temporare în străinătate, prezentând băncii documente ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare de la o instituţie străină de învăţământ, instituţie medicală sau de la locul de muncă din străinătate ş.a.); precum şi documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi conţin date despre suma plăţii/transferului.

Pentru nerezidenţi
-până la 10.000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice peste hotarele ţării fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă calitatea de membru a familiei sau a altor documente confirmative;
- peste 10.000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic prezentând la bancă documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului şi conţin date despre suma plăţii/transferului şi documentele ce confirmă calitatea de membru al familiei (cheltuieli familiale); - pot fi efectuate transferuri pe nume propriu fără restricţii.

Perioada de validitate şi condiţiile de returnare a remiterii de bani:

Returnarea:
- se efectuează la cererea ordonatorului, cu condiţia ca suma să nu fie deja eliberată beneficiarului. Plătitorului i se returnează suma transferului. Returnarea transferului se efectuează după ce a fost returnat în sistemul "ZOLOTAYA KORONA".
Perioada de validitate:
- 60 de zile.

Reguli de prestare a serviciilor de remitere de bani.

Condiţiile de executare a transferului internaţional de mijloace băneşti.

Remiterile de bani sunt garantate în conformitate cu Legea № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. informaţii detaliate

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta la următoarele telefoane:
(373 22) 30 12 24, 54 98 29, 27 71 80.

 
Depozite
Transferuri internationale/Remitere de bani
Credit ipotecar "FAMIGLIA"
Сreditul PRIMA CASĂ
Credite de consum
Creditul NUNTA DE VIS
Creditul 72 ore
Bancassurance
Carduri bancare
Plați Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Operaţiuni cu cecuri
Achitarea serviciilor
Monede comemorative
Tarife
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611